- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1950

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES STATSKALENDER FÖR ÅRET 1950

UTGIVEN EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE FÖRORDNANDE AV DESS VETENSKAPSAKADEMI UPPSALA OCH STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB UPPSALA 1950 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till serien.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 3

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 3
Upplysningar - 4
Realregister - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    Abnormundervisningen ... - 4
    Armén ... - 5
    Ecklesiastika ... - 6
    Handelskommission ... - 7
    Kmomandoexpedition ... - 8
    Läroverk ... - 9
    Regementena ... - 10
    Skeppsprovningsanstalt ... - 11
    Svenska ... - 12
    Textilinstitutet - 13
Förklaring över förkortningarna - 13, 14, 15, 16, 17
    Adj. ... - 13
    distr. ... - 14
    utn. ... - 15
    BraunHLO ... - 16
    OffVendel’Ip ... - 17
Avlönings- och pensionsförhållanden - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    Förteckning å ordinarie befattningar (beställningar) - 21, 22, 23, 24, 25, 26
    Adjunkt ... - 21
    Chef ... - 22
    Förste ... - 23
    Inspektör ... - 24
    Observator ... - 25
    Telegrafingenjör ... - 26
Kalendarium - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
    Januari - 34
    Februari - 35
    Mars - 36
    April - 37
    Maj - 38
    Juni - 39
    Juli - 40
    Augusti - 41
    September - 42
    Oktober - 43
    November - 44
    December - 45
    Astronomi - 46, 47, 48, 49
    Normaltider - 50
Kungl. Huset - 51, 52
[2—4] Främmande makters beskickningar - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
[5—6] Deras Excellenser Herrar Statsministern, Ministern för utrikes ärendena och Riksmarskalken samt Fruar - 60
[7] Kungl. Hovstaterna - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    [8] Hans Maj:t Konungens tjänstgörande Hovstat - 61, 62, 63
    [9] Riksmarskalksämbetet och Hovexpeditionen - 63
    [10] Kleresistaten - 63, 64
    [11] Läkarstaten - 64
    [12] Hovmarksalksämbetet - 64
    [13] Hovstallstaten - 64
    [14] Hovjägeristaten - 64
    [15] Hovförvaltningen - 64
    [16] Husgerådskammaren - 64, 65
    [17] Ståthållarämbetet på Stockholms slott - 65
    [18] Ståthållarämbetet på Drottningholms slott - 65
    [18 a] Drottningholms Teatermuseum - 65
    [19] Ståthållarämbetet på Ulriksdals slott - 65
    [19 a] Ståthållarämbetet på Haga slott - 65, 66
    [20] Ståthållarämbetet på Gripsholms slott - 66
    [21] Ståthållarämbetet på Rosersbergs slott - 66
    [22] Ståthållarämbetet på Strömsholms slott - 66
    [22 a] Ståthållarämbetet på Tullgarns slott - 66
    [23] Kungl. Djurgårdens förvaltning - 66
    [24] Styrelsen för Stiftelsen Kungl. Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka - 66
    [25] Förvaltningen av Borgrättsfonderna - 67
    [26] Styrelsen för Kungl. Hovstatens gratialkassa - 67
    [27] Direktionen för H. M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder - 67
    [28] Hans Kungl. Höghet Kronprinsens Hovstat - 67
    [29—30] Hennes Kungl. Höghet Kronprinsessans Hovstat - 67, 68
    [31] Hennes Kungl. Höghet Hertiginnans av Västerbotten Hovstat - 68
    [31 a] Hans Kungl. Höghet Hertigens av Halland Hovstat - 68
    [32—33] Hans Kungl. Höghet Hertigens av Södermanland Hovstat - 68
    [34] Hans Kungl. Höghet Hertigens av Västergötland Hovstat - 68
    [35—37] Hennes Kungl. Höghet Hertiginnans av Västergötland Hovstat - 68
    [38—43] Kavaljerer och Damer - 68, 69, 70, 71, 72, 73
    [44] Framl. Hennes Maj:t Drottning Sophie Maria Victorias fd. Hovstat - 73
    [45] Framl. Hans Kungl. Höghet Hertigens av Västerbotten fd. Hovstat - 74
    [46—47] Framl. Hans Kungl. Höghet Hertigens av Närke fd. Hovstat - 74
[48] I. Konungens Statsråd - 75
[49—51] II. Konungens Högsta domstol, Regeringsrätt och Lagråd - 76
III. Kungl. Maj:ts Kansli - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
    [52] Kungl. Justitiedepartementet - 77
    [53] Kungl. Maj:ts Nedre justitierevision - 77, 78
    [54] Justitiekanslersämbetet - 78
    [54 a] Riksåklagarämbetet - 79
    [55] Kungl. Utrikesdepartementet - 79, 80, 81, 82
    [56] Kungl. Försvarsdepartementet - 82, 83, 84
    [57—59] Försvarets kommandoexpedition - 83, 84
    [60] Kungl. Socialdepartementet - 84
    [60 a] Kungl. Inrikesdepartementet - 85
    [61] Kungl. Kommunikationsdepartementet - 85, 86
    [62] Kungl. Finansdepartementet - 86, 87, 88
    [63] Kungl. Ecklesiastikdepartementet - 88, 89
    [64] Kungl. Jordbruksdepartementet - 89
    [65] Kungl. Handelsdepartementet - 90
    [65 a] Kungl. Folkhushållningsdepartementet - 90, 91
IV. Överrätter och Kollegier samt övriga till statsförvaltningen hörande Allmänna verk och styrelser - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
    1) tillhörande Justitiedepartementet - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
    [66—70] Hovrätterna - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
    [71] Kungl. Fångvårdsstyrelsen - 98, 99
    [71 a] Interneringsnämnden - 99
    [71 b] Ungdomsfängelsenämnden - 99
    [72] Lagberedningen - 99
    [73—74] 2) tillhörande Utrikesdepartementet - 100
    3) tillhörande Försvarsdepartementet - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
    [75] Överbefälhavare - 101
    [75 a] Försvarsstaben - 101, 102, 103
    [76] Chef för armén, Arméstaben - 103, 104, 105
    [76 a] Centrala värnpliktsbyrån - 105
    [76 b] Rikshemvärndschefen jämte hemvärnsstaben - 105
    [77] Kungl. Arméförvaltningen - 105, 106, 107, 108
    [78] Chef för marinen, Marinstaben - 108
    [78 a] Kungl. Marinförvaltningen - 109, 110, 111
    [79] Chef för flygvapnet, Flygstaben - 111, 112
    [79 a] Kungl. Flygförvaltningen - 112, 113, 114
    [80] Kungl. Krigsarkivet - 114
    [81] Försvarets civilförvaltning - 114, 115, 116, 117, 118
    [82] Försvarets sjukvårdsstyrelse - 118
    [82 a] Kungl. Krigsmaterielverket - 119, 120, 121
    [82 b] Försvarets fabriksstyrelse - 121, 122, 123
    [83] Kungl. Fortifikationsförvaltningen - 123, 124, 125
    [83 a] Riksvärderingsnämnden - 125
    [84] Försvarets socialbyrå - 125, 126
    [85] Försvarets forskningsanstalt - 126, 127
    [86] Fartygsuttagningskommissionen - 127
    [87] Kungl. Sjökarteverket - 127, 128
    [87 a] Försvarets upplysnings- och personalnämnd - 128, 129
    [87 b] Inskrivningsrådet - 129
    4) tillhörande Socialdepartementet - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    [88] Kungl. Socialstyrelse - 130, 131, 132
    [89] Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen - 132, 133
    [90] Arbetsdomstolen - 133
    [91] Kungl. Försäkringsrådet - 133, 134
    [92] Riksförsäkringsanstalten - 134, 135, 136
    [93] Kungl. Pensionsstyrelsen - 136, 137, 138, 139
    [93 a] Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen - 139, 140, 141, 142
    [93 b] Kungl. Bostadsstyrelsen - 142, 143
    [93 c] Statens nämnd för samlingslokaler - 143
    [93 d] Delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet - 144
    [93 e] Statens hyresråd - 144
    [93 f] Statens blinddepånämnd - 144
    [93 g] Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar - 144
    4 a) tillhörande Inrikesdepartementet - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    [94] Kungl. Medicinalstyrelsen - 145, 146, 147, 148, 149
    [95] Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd - 147, 148, 149
    [95 a] Sinnessjuknämnden, Centrala sjukvårdsberedningen - 149, 150
    [95 b] Statens institut för folkhälsan - 150, 151
    [95 c] Statens kriminaltekniska anstalt - 151
    [95 d] Statens polisskola - 151, 152
    [95 e] Statspolisen - 152
    [95 f] Blankettkommissionen - 152
    [96] Statens utlänningskommission - 152, 153
    [96 a] Kungl. Civilförsvarsstyrelsen - 153, 154
    [96 b] Statens brandinspektion - 154
    [96 c] Statens brandskola - 154, 155
    [96 d] Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar - 155
    5) tillhörande Kommunikationsdepartementet - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    [97—98] Kungl. Generalpoststyrelsen - 156, 157, 158, 159
    [99] Kungl. Telegrafstyrelsen - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    [100—102] Kungl. Järnvägsstyrelsen - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
    [103] Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - 174, 175, 176, 177, 178, 179
    [104] Kungl. Vattenfallsstyrelsen - 179, 180, 181, 182, 183, 184
    [105] Kungl. Byggnadsstyrelsen - 184, 185, 186, 187
    [105 a] Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut - 187, 188
    [105 b] Kungl. Luftfartsstyrelsen - 189, 190
    [105 c] Djurgårdsnämnden - 190
    [106] Statens väginstitut - 190, 191
    [107] Statens geotekniska institut - 191
    [107 a] Verkställande förvaltningen för järnvägarnas godssamtrafik - 191, 192
    [107 b] Statens biltrafiknämnd - 192
    [107 c] Trafiksäkerhetsrådet - 192
    6) tillhörande Finansdepartementet - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
    [108] Kungl. Kammarkollegiet - 193
    [109] Kungl. Statskontoret - 194
    [110] Kungl. Mynt- och justeringsverket - 194, 195
    [111] Kungl. Kammarrätten - 195, 196
    [112—113] Kungl. Generaltullstyrelsen - 196, 197, 198
    [114] Kungl. Statistiska centralbyrån - 198
    [115] Kungl. Bank- och fondinspektionen - 198, 199
    [116] Kungl. Sparbanksinspektionen - 199
    [117] Riksräkenskapsverket - 199, 200
    [118] Kungl. Kontrollstyrelsen - 200, 201, 202
    [118 a] Statens pensionsanstalt - 202
    [118 b] Konjunkturinstitutet - 202, 203
    [119] Statens lönenämnd - 203, 204
    [119 a] Statens sakrevision - 204
    [119 b] Mellankommunala prövningsnämnden - 204
    [119 c] Statens avtalsnämnd - 204, 205
    [119 d] Statens befordringsnämnd - 205
    [119 e] Dyrorts nämnden - 205
    [120] Statens bostadsnämnd - 205
    [120 a] Statens organisationsnämnd - 205, 206
    [120 b] Valutakontoret - 206
    [120 c] Spärrkontonämnden - 206
    [120 d] Centrala uppbördsnämnden - 206
    [120 e] Statens tobaksnämnd - 207
    7) tillhörande Ecklesiastikdepartementet - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
    [121] Riksarkivet - 208
    [122] Kungl. Biblioteket - 208, 209
    [123] Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum - 209, 210
    [124] Riksheraldikerämbetet - 210
    [125] Nationalmuseum - 210
    [126] Kungl. Livrustkammaren - 210, 211
    [127] Kungl. Skolöverstyrelsen - 211, 212
    [128] Kungl. Överstyrelsen för yrkesutbildning - 213, 214
    8) tillhörande Jordbruksdepartementet - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    [129] Kungl. Domänstyrelsen - 215, 216
    [130] Kungl. Lantbruksstyrelsen - 216, 217, 218
    [131] Kungl. Lantmäteristyrelsen - 218, 219
    [132] Rikets allmänna kartverk - 219, 220
    [133] Kartverkskommissionen - 220, 221
    [134] Kungl. Skogsstyrelsen - 221
    [135] Kungl. Veterinärstyrelsen - 221, 222
    [136] Kungl. Fiskeristyrelsen med statens fiskeriförsök - 222, 223, 224
    9) tillhörande Handelsdepartementet - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
    [137] Kungl. Kommerskollegium - 225, 226
    [138] Kungl. Lotsstyrelsen - 226, 227
    [138 a] Sveriges geologiska undersökning - 227, 228
    [139] Kungl. Patent- och registreringsverket - 228, 229, 230, 231
    [140] Kungl. Försäkringsinspektionen - 231, 232
    [141] Statens provningsanstalt - 232
    [141 a] Flygtekniska försöksanstalten - 232, 233
    [141 b] Statens skeppsprovningsanstalt - 233
    [141 c] Statens sjöhistoriska museum - 233, 234
    [141 d] Statens handelskommission - 234, 235
    [141 e] Statens handels- och industrikommission - 235
    10) tillhörande Folkhushållningsdepartementet - 236, 237, 238, 239
    [142—143] Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap - 236
    [144] Statens industrikommission - 237
    [145] Statens livsmedelskommission - 237, 238
    [146] Statens priskontrollnämnd - 238, 239
    [146 a] Statens bränslekommission - 239
    [147] Statens trafikkommission - 239
    [147 a] Överrevisionen för krisförvaltningen - 239
[148] V. Riksdagen, dess Ombudsmän och Verk - 240
[216] VI. Till Statsdepartementen hörande stater och kårer
[216] 1) tillhörande Justitiedepartementet
[235] 2) tillhörande Utrikesdepartementet
[263] 3) tillhörande Försvarsdepartementet
[470] 4) tillhörande Socialdepartementet
[474] 4 a) tillhörande Inrikesdepartementet
[560] 6) tillhörande Kommunikationsdepartementet
[631] 6) tillhörande Finansdepartementet
[648] 7) tillhörande Ecklesiastikdepartementet
[771] 8) tillhörande Jordbruksdepartementet
[810] 9) tillhörande Handelsdepartementet
[827] VII. Riddarhusdirektionen - 1017
VIII. Akademier samt vittra och lärda samfund m. m. - 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071
    [828] Svenska Akademien - 1018
    [829] Kungl. Vetenskapsakademien - 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025
    [830] - 1023, 1024
    [831] Naturhistoriska riksmuseet - 1024, 1025
    [832—833] Statens etnografiska museum - 1025
    [834—837] Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien - 1025, 1026, 1027, 1028
    [838—841] Kungl. Lantbruksakademien - 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033
    [842—845] Kungl. Akademien för de fria konsterna - 1033, 1034, 1035
    [846—848] Kungl. Musikaliska akademien - 1035, 1036, 1037, 1038
    [849] Kungl. Krigsvetenskapsakademien - 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043
    [850] Ingeniörsvetenskapsakademien - 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048
    [851] Kungl. Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning - 1048, 1049
    [852] Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia - 1050, 1051
    [853] Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala - 1051, 1052, 1053, 1054
    [854] Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund - 1054, 1055, 1056, 1057
    [855—856] Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg - 1057, 1058, 1059, 1060
    [857] Kungl. Örlogsmannasällskapet - 1060, 1061, 1062, 1063, 1064
    [858] Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala - 1064, 1065
    [859] Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund - 1065, 1066, 1067
    [860] Nobelstiftelsen - 1067, 1068
    [860 a] Svenska akademiens ordboksredaktion - 1068
    [860 b] Humanistiska fonden - 1068, 1069
    [861] Längmanska kulturfondens nämnd - 1069
    [861 a] Sällskapet för folkundervisningens befrämjande - 1069
    [861 b] Prins Eugens Waldemarsudde - 1069
    [862] Stiftelsen Thielska galleriet - 1069, 1070
    [862 a] Hallwylska museet - 1070
    [862 b] Konstrådet - 1070
    [862 c] Teaterrådet - 1070
    [863] De Kungl. teatrarna - 1070
    [863 a] Statens biografbyrå - 1071
IX. Allmänna anstalter och stiftelser för ekonomiska, kulturella m. fl. ändamål - 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082
    [864] Jernkontoret - 1072
    [865] Styrelsen över Sveriges allmänna hypoteksbank - 1072, 1073
    [866] Styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa - 1073
    [866 a] Styrelsen för svenska bostadskreditkassan - 1073
    [867] Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa - 1073
    [867 a] Civilstatens understödsnämnd - 1073
    [868] Svenska jordbrukskreditkassan, förening m. b. p. a. - 1074
    [869] Stockholms fondbörs - 1074
    [870] Svenska skeppshypotekskassan - 1074
    [871—874] Direktionen över allmänna änke- och pupillkassan i Sverige - 1074
    [875] Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet - 1074
    [876] Städernas Allmänna Försäkringsbolag - 1075
    [877] Stockholms stads brandförsäkringskontor - 1075
    [878] Försäkringsbolaget Allmänna Brand - 1075
    [879] Stockholms stads brandstodsbolag till försäkring av lösegendom - 1075
    [879 a] Skånska brandförsäkringsinrättningen - 1075, 1076
    [880] Överstyrelsen för Konung Oscar II:s jubileumsfond - 1076
    [881] Styrelsen för Konung Gustaf V:s jubileumsfond - 1076
    [881 a] Styrelsen för Konung Gustaf V:s 80-årsfond - 1076
    [881 b] Styrelsen för Konung Gustaf V:s 90-årsfond - 1076
    [882] Patriotiska sällskapet - 1076, 1077
    [883] Sällskapet Pro Patria - 1077
    [884] Konungens hospital - 1077
    [885] Drottninghuset - 1077
    [886] Stiftelsen Danviks hospital - 1077
    [887] Allmänna barnbördshuset i Stockholm - 1077, 1078
    [888] Allmänna barnhuset - 1078
    [889] H. K. H. Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn - 1078
    [890] Sällskapet Eugeniahemmet - 1078
    [891] Svenska bibelsällskapet - 1078, 1079
    [892] Frivilliga skytteväsendet i Sverige - 1079
    [893] Centralförbundet för befälsutbildning - 1079, 1080
    [894] Riksförbundet Sveriges lottakårer - 1080
    [895] Frivilliga automobilkåren - 1080
    [896—897] Frivilliga motorcykelkåren - 1081
    [898] Överstyrelsen för Svenska röda korset - 1081
    [899—900] Centralstyrelsen för Svenska blå stjärnan - 1081, 1082
Postanstalterna i Sverige - 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099
    Abbekås ... - 1083
    Arboga ... - 1084
    Broddetorp ... - 1085
    Eskilstuna ... - 1086
    Gottne ... - 1087
    Hanaskog ... - 1088
    Hässelby ... - 1089
    Knåda ... - 1090
    Lillsjöhögen ... - 1091
    Mokorset ... - 1092
    Odensberg ... - 1093
    Rörström ... - 1094
    Sparreholm ... - 1095
    Synnerby ... - 1096
    Tönnet ... - 1097
    Vänersborg ... - 1098
    Ölands Skogsby ... - 1099
Postunderrättelser - 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108
Telegrafanstalterna i Sverige - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121
    Abbetorp ... - 1109
    Bertilstorp ... - 1110
    Dingtuna ... - 1111
    Gafsele ... - 1112
    Hede ... - 1113
    Jämtlands Brasta ... - 1114
    Laisvall ... - 1115
    Mofalla ... - 1116
    Rabbalshede ... - 1117
    Skottorp ... - 1118
    Sysslebäck ... - 1119
    Upplands Tuna ... - 1120
    Åker ... - 1121
Telegrafunderrättelser - 1122, 1123, 1124, 1125, 1126
Vid Saltsjön eller Mälaren belägna orter, å vilka finnes annan tullanstalt än centraltullkammare eller tullkammare - 1127
Orter, som åtnjuta transitupplagsrätt - 1127
Register till ecklesiastikstaten - 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136
    Abild ... - 1128
    Bällefors ... - 1129
    Grava ... - 1130
    Härlöv ... - 1131
    Lillkyrka ... - 1132
    Nässjö ... - 1133
    Slöta ... - 1134
    Tuna ... - 1135
    Å ... - 1136
Register över högre allmänna läroverk och realskolor - 1137, 1138, 1139
    Alingsås ... - 1137
    Malmberget ... - 1138
    Visby ... - 1139
Sidor ... - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017

Project Runeberg, Thu Oct 27 01:06:59 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1950/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free