- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
11

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 10

TYPOGRAFTIDNINGEn makt är den enda, som mäktar på jord
lie falla dess böljor att stanna:
Res tanke mot tanke, res ord emot ord,
Och segern skall kröna det sanna!
Skölj rännilens dt/ med den klara kristall!
Låt skummet förrinna i sanden!
Head båtar att resa den bräckliga Vall?
Låt dagas Jur menniskoanden!

Vi äro de böljor, dem Persiens drott
Lät vredgad i fjettrama sluta;
I’i. äro det haf, som med glödande skott
Friedländaren djerfdes beskjuta.
Och böljorna gingo i brusande sjö,
Som förr, emot klippan att stångas:
Den heiTe vi tjena, han kan icke dö,
Han kan icke fjettras ocli fångas.

Och äro vi böljor, som komma och gå,
Förgätne i blå oceaner,
Så äro vi stolte att tjena ändå
l)en störste af jordens Titaner,
Den väldige tanken, den frie, som bär
Borthuggande svärdet- i handen
Och hugger de bristande bojor i sär,
/ tjenst hos den evige Anden.

Så sjunge vi, bröder, vår glädtiga sång

Ocli äro ej mödornas slafvar.

Det ord, som vi sände i verlden, engång

Skall grönska uppå råra grafvar.

Det lefver, det blommar, det kastar sitt frö

Långt bort öfver länder och vatten:

Det lönar att lefva, det lönar att dö

För ljuset, som dagas i natten.

éT. (1808).

Typografer! Inträden i Eder Understödskassa!

Den aktade amerikanaren typografen Benjamin
Franklin säger: „ Hjelp dig sjelf sä hjelper Gud dig!"
Detta sunda råd, som blifvit ett ordstäf öfver hela
verlden, bör man följa. Man bör i ungdomens oeh helsans
dagar arbeta så att man äfven har ålderdomen tryggad,
inan bör tänka att sjukdom när som helst kan göra slut
på krafterna och att man får lida nöd om man ej har
några tillgångar hopsparda under helsans dagar. Icke
alla kunna spara penningar i ordets egentliga
bemärkelse. En är gift och har barn och hushållet drar allt,
en annan kan icke spara af det skäl att han omöjligt
kan kvarhålla penningen o. s. v. För desse återstår ej
annat än att göra besparingar i de sparbössor som
kallas understödskassor.

Typograferne hafva äfven sin understödskassa:
Finske Ujpografemes Understödsförenings. Denna kassa, som
redan existerat ett par decennier, har under sin tillvaro
gjort stora verk. Men egendomligt nog har den ej så
mycket medlemmar man kunde vänta af en förening
som är allmän för alla Finlands typografer. Endast 105
medlemmar finnas af hvilka största delen äro
helsing-forsare. Och dock har denna kassa redan uträttat så
mycket godt att hvarje icke-föreningsmedlem borde
insett det fördelaktiga i att tillhöra densamma. I många
år ha redan betydliga summor utbetalats i sjukhjelp,
många tusen mark ha utgifvits i begrafningshjelp och
en mängd enkor och barn åtnjuta årliga pensioner efter
sina aflidne, i lifstiden omtänksamme, män och fäder.

Typografer! tänken på de dagar då helsan flyr sin
kos, då I ären sängliggande, då Edra hustrur gråtande
stå vid sjukbädden och ha dubbel sorg: sorgen öfver
Eder sjelfve och öfver penningebristen. Inträden
fördenskull uti föreningen så fort som möjligt, ty I kunnen

icke veta när olyckan infinner sig och det är för sent.
Skjut ej upp till morgondagen dermed, utan gör det
ännu i dag. Gör fort den första inbetalningen — sedan
går det nog.

Typografer i landsorten! Vänden Eder i bref till
„Bestyrelsen for Finske Typografernes
Understödsföl-ening, Helsingfors, J. C. Frenckell & Sons kontor".
Der fån I alla de upplysningar I önsken.

Glöm ej bort gymnastiken!

Helsan är lifvets högsta goda. Den som eger en
god helsa är lyckligare än den, som eger stora
rikedomar. Det är derför af stor vikt, isynnerhet för
arbetaren, som ej eger något annat kapital än sin
arbetsförmåga, att vårda och bevara sin kropps helsa. Detta
sker förnämligast genom vistelse i frisk luft och
kroppsrörelse.

Frisk luft behöfva isynnerhet typograferne, som
dagen i ända arbeta i rum, hvari luften blifvit
förorenad genom giftigt dam och lamprök. Lämplig
kroppsrörelse behöfva de äfven, ty deras arbete är liksom
alla andra kroppsarbetares ensidigt, derigenom att vissa
kroppsdelar blifva öfveransträngda af’ arbetet under det
att andra, lika vigtiga, beständigt få hvila och derigenom
blifva alldeles oöfvade och svaga. Dessa kroppsdelar
måste derför öfvas och stärkas genom gymnastik eller
annan kroppsrörelse, såframt de skola kunna förblifva
friska. Den som såluuda sköter sin kropp, skall helt
säkert ännu på gamla dagar få fröjda sig åt god helsa
och goda kroppskrafter. Dessutom dukar en stark och
frisk kropp icke så lätt under för frestelser till
omåttlighet och dryckenskap, ty „geuom kroppsrörelse
förhindras krogrörelsen." Den som icke hinner eller står
ut med två timmars gymnastik i veckan, må helst en
timme komma och räta på sig, ocli han skall snart
finna att den tid, som han sålunda använder, icke är
förlorad.

■jm^.

Från Typografernes förening.

— Typograferiies förening i Helsingfors hade
månads-möte clen 17 Mars. På programmet var upptagen fr A gån: „ Pà
hvilket, stift fauule byggnadsfonden fäs att hastigare tillväxa ?" ocli
utspann sig härom en liflig diskussion och många förslag gjordes,
alla föranledda af värme för sakeu. Man enades slutligen om att
genast frivilliga månads- eller räkningsafgifter skulle uppbäras
för fonden af (le olika tryckeriemas uppbördsmän och att tör
saken skulle i nästa höst anställas en allmän soiré och en folkkonsert,
samt längre fram ett lotteri. Festbestyrelsen kunde äfven redan
instundande sommar anställa någon utfärd ifall det läte sig göra.

Sedan företogs val af medlemmar i en komité för
utarbetande af förslag till instruktion för festbestyrelsen och utsågs
härtill hrr A. Holmberg, M. Koppel, J. Lanér, O. Lindstedt och
F. Sallet.

Till diskussionsfråga för nästa möte uppstäldes: „Ega
sättare som vanligtvis utan anmodan arbeta om söndagar rättighet att dd
de blifva uppmanade till sådant arbete, taga 50 ",„ förhöjning?

Finska Typografernes Understödsförening hade
årsmöte å firman J. C. Frenckell Sons kontor i Helsingfors den 3
mars, livarvid förvaltarenes och revisorernes berättelser upplästes.
Vi meddela här berättelsen öfver kassans verksamhet under 1888:

Vid årets ingång var antalet medlemmar.............. 98

Under året inskrifne........................... 15

Summa 113

Under året aflidne...........................6

„ „ aflörde........................ . . 2 8

Återstår 105

Jrcte inkomster:

Medlems- och inskrifningsafgifter............... 1,241: —

Gåfva................................. 500: —

Räntor................................. 1,WH:32

Fink 3,049:32

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0011.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free