- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
14

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

f>0

TYPOGRAFTIDNING

N:r Ii’

ste af dessa hållbara färger är visserligen ännu dyr,
hvarför den ej kan användas till billigare trycksaker.

Ljusviolett kan erhållas om man blandar
karmin-lack (1), pariser- eller miloriblått (•’.,) och hvitt (21/,);
Mörkviolett fås genom sammansättning af karminlack (1),
miloriblått (l’/a) och hvitt (ll/4). För att förebygga
resultatlösa försök vil ja vi liär anmärka, att man ej kan
begagna zinober i stället för karmin vid blandning af
violett, ty denna låter ej blanda sig. Högrödt eller
Mün-chenerlack, likasom alla nyare karmin liknande färger,
kunna hellre användas härtill.

8. Hvitt.

Kremserhvitt (blyhvitt) användes tidigare nästan
uteslutande vid färgblandningar, men på senare tid har
man upphört dermed, emedan det är för tungt och icke
lätt låter blanda sig med andra färger. Denna färg har
tillföljd af sin tyngd äfven den egenskapen att stadna
på ytan af det tryckta; då färgen torkat faller det hvita
stoftet bort och trycket får ett matt utseende.
Isynnerhet vid tontryck bör man undvika att begagna
densamma. Zinkhvitt är deremot tillföljd af sin lätthet det
bästa att använda vid blandningar och låter lätt rifva
sig. Denna färg måste alltid förvaras på torrt ställe och
väl intäckt, ty annars kornar den sig och blir obrukbar.

(Forts.)

Jättesnällpress för illustrationstryck.

Æferrar Klein, Först it- Bohn’s tryckmaskinfabrik i
Jo-J71 hannisberg a. Rh., har nyligen i O. Dürrs
boktryckeri i Leipzig uppbygt en snällpress, som gör
skäl tör ofvanstående benämning. Maskinen är bestämd
för teckning af tidningen „Moden\veltu, hvilken som
bekant illustreras med många träsnitt, och trycker 3000
ark af en form pr timme — helt visst en respektabel
arbetsförmåga. Den ofantliga tryckcylindern roterar icke
vid tryckningen, utan oscillerar, vrider sig alltså först
åt höger, så åt venster. Tryckformen behöfver blott
hälften af cylindern till fullkomlig täckning och häri
ligger hela konstruktionens tyngdpunkt. Går t. ex.
kärran med formen bakåt, så behöfver cylindern blott göra
en half vändning; den halfva vändningen åt motsatt
håll följer vid kärrans utfart. Yid hvarje half
vändning af cylindern, d. v. s. både vid kärrans in- och
utfart, blir ett ark färdigtryckt. Två färgvärk, det ena
liggande parallelt framför, det andra parallelt bakom
cylindern, besörja färgafgifningen på ändamålsenligt
sätt. Arkens iläggning sker som vid vanliga
snällpressar, blott med den skilnaden, att här tvänne personer
ilägga, den ena från höger, den andra från venster sida
om cylindern. (Pl)

Tekniska notiser.

Jlushatta. med färgen.’ Vid öppnandet at’ en burk
kulört arg bör iakttagna att endast så stor flik uf det, ofvanpå
färgen varande skmnot tages sönder, som iir nödigt tör att komma
åt färgen och att fliken äter täckes öfver öppningen dä det
beliöf-lga kvantum är uttaget. (Jenom sådana försigtighetsmått
bibehåller sig largen bättre ocli en besparing i utgifter är följden deraf.

- För ott kotunmsnören buttre nia bibehålla sig vid

upp|lindningen af sats kan man under en timmes lid liigga dem
i eu limlösning, hvarefter de torkas snmt återigen läggas i en
lösning af tanniii. Sedan de uttagits ocli torkats, doppas de i olja.

(T. B.-K.)

Formvaskning. „Der Stereotypeur" råder till att
ytterligare tvätta de med petroleum rengjorda uttryckta formarne med
en sodalösning (100 gram natron upplöst i 6 liter vatten) och att
sedan skölja dem med kallt vatten. Efter sådan behandling
hop-klibbar stilen icke ocli sättarens tingrar hällas vid utläggningen
fria från fett. Priset för på så sätt tillredd lut torde bli cta 21/,
penni pr liter.

För att öfverföra truck pä glas tillvilgagår man på
följande sätt : Först öfverstryker man glaset med dåmarlaCK eller
Kanadabalsain, som man förtunnat mea en lika stor kvantitet,
terpentin och låter denna öfverstrykning toikn så länge tills den
blifvit, klibbig: en half till en hel dag torde dertill förslå. Trveket
resp. bladet, som skall öfverföras, bör någon tid ligga i mjukt
vatten och vara väl genomblött, förrän man lägger det på den
preparerade glasskifvan: har detta skett, så påstryker man det
försigtigt, lor att icke några luftblåsor må uppstå, samt torkar det så
mycket möjligt genom påläggande af läskpapper. Är bladet väl
torrt och sitter det väl tast vid fernisspåstrvkningen, så gnider
man bort pappret med jemt fuktiga tingrar; tillviigagår man
härvid något skickligt, så skola inom kort alla pappersdelar vara
aflägsnade och endast trycket, d. v. s. stilen, bilden eller dylikt, skall
sitta kvar vid fernissan. Har detta uppnåtts, så ötvenlrager nian
trycket ined en ytterligare fernissa-öfverst.rykniiig och skyddar
derigenom det till ett slags ljusbild förvandlade trycket för att taga
skada.

Åter har en flyttande elev mottagits å ett
tryckeri härstädes.

I ett komitébetänkande ang. frågan om
elevflytt-ningar, hvilket äfven var infördt i n:r 2 af detta blad,
framhölls omständligen det skadliga som ligger i att
mottaga flyttande elever. Typografernes förening uttalade
äfven på månadsmötet den 18 febr., vid hvilket frågan
var under dryftning, sitt ogillande öfver
elevflyttnin-garna på samma gång den uttryckte sin önskan att hrr
faktorer ville stäija ofoget. Vi be nu ytterligre få fästa
uppmärksamheten derpå och erinra vidare att faktor bör
betrakta sig som en uppfostrare af det uppväxande
slägtet och derför ej uppmuntra till uppkomsten af
lösaktiga och kringflackande arbetare.

Tgpografernes förening hade månadsmöte den 19 april.
Först upplästes berättelse öfver kassaställuingen under l:a
kvartalet 1K89. Med anledning af väckt förslog att en tariff, likformig
för sättare inom hufvudstadens samtliga tryckerier, borde
uppgöras, beslöts att en kommission för utarbetande af förslag till eu
sådan skulle väljas, sammansatt af ombud frän hvarje officin. De
tryckerier hvilkas medlemsantal uppgår till högst 20 skulle välja
1 representant, der flere än 20 finnas, väljas 2. Valen å de olita
tryckerierna skulle ske genom sedlar, hvilka af ombndsmfinnen
insändas till bestyreisen, som sedan egde sammankalla komitén. —
Den på senasto månadsmöte väckta frågan: „Ega sättare som
vanligtvis utan anmodan arbeta om söndagar rätt att, då de blifva
uppmanade till sådant arbete, taga 50% förhöjning?" hänsküts till
den blifvande tnriffkomiténs behandling. Den i Typograftidning
af insändare väckta frågan om byggnadsföretagets ställande pä
aktier uppsköts till september måuadsmötc och uppmanades
medlemmarne att fortfarande göra insamlingar för fonden. — Sedan
frågorna på programmet voro behandlade, väcktes ett förslag att
föreningen skulle ingå till Nya Pressens redaktion med förfrågan
om det ej läte sig göra att denna tidning skulle helt och hållet
indraga sitt söndagsarbete (1. v. s. måndogsuununern. Men då, enligt
stadgarna, beslut på frågor, hvilka väckas vid ett möte, icke fä
lättas förr iin vid påföljande möte, beslöts att sammankalla extra möte.

Finska Typografernes Unilerstöitsförening erhöll
af Helsingfors utskänkuingsaktiebolag å dess stämma den 27 mars
ett understöd af MO mk. Redan under flere år har detta bolag
af sina vinstmedel välvilligt gifvit åt föreningen understöd, hvilka
städse varit till stor välsignelse.

Typografernes förening i Helsingfors har äfven
haft glädjen att af Helsingfors ntskiinkningsaktiebolag å senaste
Stämma erhålla 1,000 mk till tvenne stipendier för typografer hvilka
önska göra studieresor till utställningen i Paris.

Musik till tgpografernes sång. Magister K. Flodin
har välvilligt åtagit sig komponerandet af en egen melodi till den
at skalden X. Topelius diktade tvpografaången „Svarta gardet".
Inom kort torde vi blifva i tillfälle att meddela våra läsare
densamma.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0014.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free