- Project Runeberg -  Typograftidning / 1889 /
20

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

f>0 TYPOGRAFTIDNING

N:r Ii’

— JPsalm- och evangcliiböcker ha denna vinter och vår
tryckts A nästan alin tryckerier i Helsingfors. Upplagor på
15-till 60,000 Ila tagits. Äfven i Åbo, Tammerfors, Wiborg, Wasa ocli
Tavastehus skola dylika ha tryckts. Helsingfors bokbinderier äro
ej i stånd att mottaga allt psalmboksarbete till inbindning utan
måste torläggarene vända sig till bokbindare i landsorten med
ganska ansenliga upplagor.

— Stereotypinrättningar tyckas alltmera hos oss blifva
at behofvet påkallade, främst för de stora psalmboksupplagornas
skull. Så har J. Simelii arfvingars boktryckeri-aktiebolag nu äfven
anskaffat stereoty p i ap pa rater.

— Senatens tryckeri. Senaten har beviljat ett anslag of
2,729 mk 75 p. för anskaffande af nya antiqua stilar, mellanslag,
messingslinier m. m. till senatens tryckeri.

— Xy tidskrift. Geografiska föreningen i Finland har
erhållit tillstånd att utgifva en tidskrift med titel „Geografiska
Föreningens tidskrift".

— Bokhandelsrättigheter• Arrendatorn Vilhelm Sillfors
har erhållit tillstånd att inrätta ocli drifva bokhandel i Kerimäki
socken samt handlanden Edvard Antonius för en dylik i Jiiäskis.

— Ett af finska statens arbetarestipendier för
besökande af världsutställningen i Paris har tilldelats maskinmästaren
vid Finska litteratursällskapets tryckeri J. Johansson. Stipendiets
storlek är 400 mk.

— Falitorn vid senafens tryckeri., hr •T. E. Lindholm,
har erhållit tjänstledighet nnder september och oktober månader
detta är tör att vid de större tryckerierna i Stockholm följa med
och studera tryckerirörelsen därstädes. Tillika har honom
tillerkänts utom sin ordinarie lön ett tillskott af 150 mk för
bestridande af resekostnader m. m.

— Pappersindustrin i Finland 1887. I landet funnos
nämda år 8 st. pappersbruk med tills. 1,695 arbetare och ett
produktionsvärde af 6,911,570 mark samt 8 st. träsliperier med 550
arbetare och prod.värde 1,300,775 mk. — Värdet af vid braken
använda utländska råvaror var omkr. 900,000 mk och utbetalta
arbetslöner 1,500,000 mk.

— Export. Under årets tre första månader ha från
Finland utförts 2,609,760 kilogram papper och 2,928,451 kilogr.
trämassa och papp.

— Sträjken i Kristiania pågår fortfarande. Tvänne
boktryckerifirmor, G. Berg och M. Johansen ha dock nu antagit
tariffen. Det Mallingska tryckeriet annonserar efter 6 sättare, för
hvilka utlofvas 10 timmars arbetstid ocli 30 kronors veckoinkomst,
men fordras 3 månaders uppsägningstid. De sträjkande. hvilka
förut erhållit i medeltal 15 kronor och nu yrka ’på 16 à 17 i
veckan, varnas af „Typogr. Meddel." att icke antaga platser å
detta tryckeri, emedan, som bladet tror, något svek måtte ligga
därunder. — Till och med den 4 maj hade tillsammans influtit
understöd åt de sträjkande: af arbetande typografer m. fl. i
Kristiania 9,002 kronor 30 öre och ,.indkomne udenbys bidrag" ut-

§ jorde samma dag tills. 15,239 kr. 87 öre, eller in* summa 24,242
ronor 17 öre.

— I Sternberg (Mähren.) trädde den 1 april en ny tariff för
tj-pograferne i kraft, utan sträjk och gräl.

— Centraltryckeriet, i Stockholm (firman A. L.
Nordmans boktryckeri-aktiebolag) har nyligen utgifvit l:a häftet af en
nv följd .,Stilprof", hvilken i ett smakfullt monteradt band à 52
blad lemnar en mängd särdeles vackra och fint utförda bevis på
hvilken hög ståndpunkt detta vidt omfattande etablissement tör
närvarande intager.

— Den typografiska understödsföreningen i Bayern
har vid ett större möte påskdagarna i Augsburg beslutit söka få
till stånd prisförhöjning för öfvertidsarbete ’och trodde föreningen
detta vara det bästa medlet att förhindra öfvertids- och
söndagsarbetet.

— Arresterad kassör. Den 6 maj lät „Den tvpografiske
Trykkerforeniug" i Köpenhamn arrestera sin kassör Hess, lor
kassaförskingring och förfalskningsbrott. Nämde herre har
förbrukat c:a 4,000 Kronor af föreningens medel.

— Böcker skyddar man bäst mot mal oc h insekter genom
att ofta vädra och damma dem; samtidigt böra hyllor och skåp väl
uttorkas. Uti de senares springor och fogar bör man strö något
pulveriserad borax.

Cirkulär.

De af Helsingfors Urskänkningsaktiebolag Typografernes
förening tilldelade tvenne stipendier à 500 mark för resa till
världsutställningen i Paris stå att ansökas af sflväl sättare som
tryckare (föreningsmedlemmar i inom fjorton (14) dagar hos
Typografernes förenings ordförande.

Ansökningania böra åtföljas af principals eller faktors intyg
öfver skicklighet och uppförande.

Senast inom tre månader efter hemkomsten böra
stinendia-terne inlämna hvar sin skilda kortfattade reseberättelse till
Typografernes förenings ordförande.

Helsingfors den 11 Maj 1889.

Komitén,

éß vef Ca da*

Typografer, arbeten för bladets spridning och
innehåll! Red.

Landsortsprenumeranter behagade insända de resterande
prenumera-tionsafgifterna! Ekonomen.

C. HANEMANN & SÖNERS

STILGJUTERI

grundlagdt år 1842

Helsingfors, Kascnigatan 32

emottager Och utför beställningar på stilar, klichéer, messitigalinier,
pris-medaljer, träsnitt m. ni.; titel- och rubrikitilar, utslätning, apatier, och
s. k. bokbindaresatser finnas pi) lager, och råga ti isynnerhet käncisa på att
stilarne gjutas till sr ensk. finsk eller också svensk-finsk sats, allt efter
bestiillarens önskan, så att inga obehöfliga typer förekomma och behöfva
betalas.

Kostnadsförslag för itörre och mindre boktryckerier uppgöras fort
och billigt och levereras fullständiga mindre tryckerier afsedda för
veckotidningar till ett pris af 4 à 5,01/U 9mf

Pappersskårmaskiner, snällhund- och packprässar levereras till
fa-briksprixer; äfven ■stilar ifrån framstående, utländska stilgjuterifirmor
levereras till originalpriser och vid större beställningar till och med tull- och
fruktfritt här på platsen.

Ny Corjjus infattning pr il. 4 9mf.

A. HOGENFORST, LEIPZIG,

Maskinfabrik

rekommenderar sina utmärkta tillvärkningar af specielt
Digeltryeksprässar för finaste accidensarbeten,
Perforermaskiner för hand- och fotdrift,
Kompletta inredningar for stereotypi och
galvanoplastik,

Jårn formatsteg efter Didot-systemet samt af hvarje

annan kegel.
Alla slags utensilier för sats och tryck.

A. HOGENFORST, LEIPZIG.

Svibel.

— Också en str/ljk. Wientidningarna omtala följande
händelse: Under spärvägsstrejken i Wien skref redaktören tor
en der utkommande tidning ön artikel, hvari han i kraftiga
ordalag tog parti tör spärvagnsbolagets direktion. Men tidningens
sättare vägrode att sätta upp artikeln och tidningen mftste
utgifvas den förutan.

Frän Turkiet. De i Konstantinopel pA turkiska sprftket,
utkommande tidningarna fingo nyligen befallning att förlägga sin
utgifningstid från kl. H f. m. till’ senare pi eftermiddagen. Såsom
motiv till denna fttgärd anfördes, att de turkiska ämbetsmännen
pa eftermiddagen hade mera tid att genomläsa tidningarna än pä
förmiddagen. Kadikalare vore det att förbjuda alla tidningar
oeh böcker, di hade ämbetsmännen (i Turkiet/också pä
eftermiddagen tid att sofva.

KAR^RAUS^EIPZIG|

KAR^RAUSHHpzig

IIKUDXOKOKH, TIKMINO». A TH YOKKItt-AKTJKl IOI. A<lKTO TKVCKKIU,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:43 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1889/0020.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free