- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
34

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

34

lorad, ondast genom deras lättsinne. Och till varningen tillägga vi:
att den som hädanefter låter komma sig något slikt till last, dens
tnunn skola vi utan försköning offentliggöra och älven ined alla de
medel som stå oss till huds. skola vi motarbeta att ban tår eller tu
inneha kondition här på platsen, ban må sedan höra till föreningen
eller ej. Lägg detta pa minnet go’ herrar och tro icke att det blott
är ott skrämskott, som vi hilr uttala, utan att ega makt att
utföra det, tror ni detta, sa har ha ni grundligt misstagit eder.

Några frågor som skulle varit af allmännare betydelse tor
oss typografer, ha icke förekommit på töreningens tva senaste
möten. Pen viktigaste af dem var om anskaffandet af egen lokal <><•!,
atgjordes denna fråga, hvad vi hoppas, till allmän belåtenhet. Äfven
en annan, mera obehaglig fråga, atgjordes på senaste möte. men som
därom närmare läses i dë protokollreferat som finnas à annat ställe
i bladet, lörbigås den här. ,

Vi fä bereda töreiiiiigsinedleiuniarnc därpå, att tariffrågan nil
i början at nästa månad kominer att behandlas af ett extra möte,
och som denna fråga är den viktigaste, hvad vi kunna finna, som
kommit under behandling, sa är det nödvändigt, isynnerhet för dem
som saken mest gäller, att de infinna sig sa talrikt som möjligt
till mötet, sa att livar och en genast kan uttala sin åsikt såväl
om själfva föl-slaget, som möjligen äfven om andra därvid
uppkomna frågor. Det är alltid bäst att ga upp pä mötena, sä att man
icke behöfver efteråt säga: „Tusan. skulle jag varit där da skulle
det blifvit annat utåt*.

Som ett glädjande tidens tecken kunna vi icke underlata att
omnämna, det man i Abo, Wiborg och Tammerfors ämnar bilda
typografiska föreningar. Detta bevisar att man kommit till insikt
därom, att „det icke "är godt att människan iir aliena’’, och bevisar
äfven käranda och enighet. Vi liälsa dessa nya föreningar hjärtligt
välkomna bland föreningarnas antal och hoppas att deras lif nia
blifva långvarigt ocli at’ nytta för konsten, dem själfva och oss alla.
— Tillika vilja vi uppmana äfven andra städer att stifta dylika
föreningar, elier där ett mindre antal typografer finnas, s. k.
klubbar. Det är alltid både nyttigt och nöjsamt att sammanträffa med
kolleger på lediga stunder, samt att därunder utbyta tankar om
typografiska förhållanden och äfven andra dagens frågor.

* *Strejk i Norrköping. Till följe at att arbetarne icke erhållit likvid
på li veckor i Östergötlands läns tidningstrgekeri i Norrköping, ha
desamma nedlagt arbetet därstädes. I ...Svensk Typograf-tidning"
ingår en uppmaning i anledning häraf, att inge naf Sveriges
typografer skall antaga kondition pa nämda tryckeri torr än närmare
meddelanden i samma blad ingått.

Från M-ypocjraferncs löreninq i ßclsingfors.

Mdnadsmötet den 29 juli.

Först upplästes yrkesföreningarnes central komités i Helsingfors
stadgar. Efter en kort diskussion oeslöts att töreningen skulle
deltaga i komitén och välja i densamma 3 medlemmar vid årets slut.
—En liflig diskussion tippStod i anledning af frågan om några
medlemmars uteslutande ur föreningen. På förslag af Herr Wahlstein m.
H. uppdrogs åt föreningen att inhämta nogranna uppgifter frän
polis-kammaren om sakens rätta törhallande och pa grund af erhållen
upplysning, skulle då vid påföljande möte beslut fattas. 1 anledning af
uppväckt fråga huruvida beslutet, fattadt vid Gu ten bergs-testen på
Jo Ilas, om inskriftens inhuggning å stenen hvilken begagnades som
talaretribun, skulle anses vara bindande för bela föreningen,
besvarades nekande, dä därom ej var något förut meddeladt Däremot
beslöts att tor ändamålet kringsända listor för frivilliga bidrag.
Inskriften på stenen skulle blifva följande:
GüT ENBERG
1440—yi890.
H:fors T. F. - H:gin K. Y.

Härefter diskuterades om upphyrning af lokal för föreningen
och uppdrogs äfven ät bestyreisen att foreslå dylika till nästa möte. då
saken slutligen skulle afgöras. För att skydda’föreningen frän möjliga
förluster, godkändes förslaget att vända" sig till faktorerne med
anhållan att de skulle innehalla den summa af lönen som en frän
tryckeriet flyttande medlem möjligen är till föreningen skyldig.

Mdnadsmötet den 19 Jlu(/.

Först upplästes ocli godkändes protokollen frän föregående
möten samt upplästes följande af kassören gifna

Tablå öfver Typogratiska föreningens inkomster och utgifter
frän 1 Jan.—16 Aug. 105)0.

Debet,

Behållning från år 1889:
Skilda fonder deponerade i Helsingfors Sparbank 1,988:88

Behållning från skilda fonder ..................212:97 2 201* 85

Inskrifnings- och månadsafgiftor samt rester . . . 538T5Ö

Gåfva af Utskänknings-Aktiebolaget................500: —

Krän soiréer och nöjen..........................075: 20

Prenumerationsafgifter för Typograftidning ocb

Kirjapainolehti . ..... . . 517:70

Till byggnadsfonden influtna........... 221: —

„ „ genom soirén d. 23

Februari.................... 207: — 2,659:40

Fordran af en föreningsmedlem __—

Summa ^ 4,891:25

Kredit.

Sänglitrarearvodo..................................150: —

Musiklärarearvode . . . 178: —

Lokalhyra..................... 115: —

Pianohyra......................10: —

Annonser i U. S.................... 18:12

Instrumentreparation . . ....... . . 5: —

Diverse sånghäften................... 52:20

Notpapper........................................47: 50

Inbindning af noter . . . ...... 32:50

För utskrifning af partitur........... 10:— (118:32

2 st. kontoböcker. . . .’................. 2:50

’/a bok kontobokspapper — 75 3:35

Renskrifning af Tarifförslaget............. 7: —

Tryckningskostnader af Tarifförslaget...... 134: —

Häftning af Tarifförslaget............1: 50 142:50

För soiréer och nöjen.................. 858:58

„ „ till torino 11 tör Byggnadsfonden . 170:00 1028:04
Tryckningskostnader tor Typograft. o. Kirjap.lehti 50b: 58

Postporto...........’.............. 10:95

13 st. stereotypiplåtar till uppbörds listor 23: —

12 st. checkhäften .......................13: —

Tryckningskostnader för uppbördslistor..... 7: 25

Utlöst, en pantsatt Ess-bas. ......... 28: K»

Brefkuvert......................... 1:10 597. cjg

Insatt i Sparbank: Grundfonden.......... 120:89

„ „ Reservfonden........... 004:67

,, „ Byggnadsfonden........ 891:38

„ ,, Stipendiefonden......... 305:94 1 gg

Kontant dep. i Nordiska Aktiebanken ....... 90: 53

i kassan..................... 391:15 481:68

Fordran hos en föreningsmedlem................. 30: —

Summa 31nf 4,891:25

Härefter diskuterades om upphyrning at’ lokal for föreningen
och beslöts efter en liflig diskussion att från och med den l:sta sept.
vid Stora Robertsgatan n:o 7 hyra en lokal tor 5 kvällar i veckan
emot 30 marks mänadtlig hyra. Den vid torra mötet bordlagda
frågan, återupptogs till diskussion och beslöt föreningen att på grund af
bestyreisen inliämtad närmare upplysning i ifrågavarande sak.
utesluta ur föreningen tör oärligt uppförande tre inedlemmar under
ett års tid.

— I Typografernes kappsegling söndagen den 17 dennes, var
deltagandet icke

så talrikt som föregående sommar. De täflande
båtarnes antal voro endast 9. Väderleken som på morgonen var
regnig med starka stormbyar, gjorde väl sitt till att afskräcka en och
anuan vid deltagandet uti täflingen. Efter kl. 11 slutade regnet,
men en särdeles stark blåst rådde fortfarande. Strax därpå började
startningen af de ofvannämnda 9 båtarne. Som vårt utrymme icke
medger att vidlyftigare följa de täflande och den tid hvarje båt behöfde
tör att tillrygga den bestämda kursen, vilja vi här endast upptaga
de pristagande bätarnes namn och de pris du erhållo.

„Vänta litet", Packalén, en seidel; „Hermes", Henriksson, ett
väekarur; „ Kajsa Varg", Lundholm, en dragg; „Eviu, Vesterlund, en
kompass; „Armas", Lindstedt, en regnrock och „Annä", Halén, en
bundt ändar. — Efter det pristagarn»- erhållit sina pris.
framkastades frågan 0111 man ännu i ar skulle företaga en kappsegling. Denna
fråga bejakades af alla de närvarande och bestämdes att täflingen
skulle försiggå någon söndag i september månad. Sedan några glas
punsch druckits pä dagens tätling soiu pröfvat såväl båtarnes styrka
som besättuingarnes skicklighet, lämnades Blekholmen ocli en hvar
styrde till sitt häll.

— Maskinmästarne härstädes hade söndagen den 17
arange-rat en utfärd till Svinö *), där en af kamraterna har sin
sommarbostad. Ehuru väderleken var alt annat än angenäm, enär himlen
var mulen och stark blåst rädde, sä att man med säkerhet kunde
vänta regn, tappade deltagarne likväl icke modet, utan alla
embar-kerade sig på den tör tillfället hyrda ångbåten „Hoppeta och så
sattes kursen västerut. Knapt hade ångbåten närmat sig
Drumsö-landet, innan en stark regnbv gjorde att man sa godt sig göra lät,
drog sig akterut under skyddstaket; men det blef just icke bättre
där heller, emedan den ena vågen efter den andra började spola
öfver styrbord. Herrarne ansågo det därför onödigt att söka tak,
då man ända blef våt och samlades äter förut, där den ena sången
aflöste den andra. Efter omkr. två timmars färd anlände ångbåten
till bestämmelseorten och mottogs lustfararne af värden pä stället, som
redan nästan förlorat hoppet om deras ankomst. Som det 1111 klarnat
och solen tittade fram mellan skyarne, lifvades humöret och man
ordnade sig i Inder med musiken i spetsen samt tågade till den

•) Ön« namn Irttor juul Icke fnlijadantl.-, men vi kunna försäkra att don iir
gantkn vacker och nit nf do fyrfotade ffrymt«nt« tlnnn- där Icke uiAn^a exomplnr.

Korrekturlä*, nnni.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0034.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free