- Project Runeberg - Nordic Authors /
Paul Botten-Hansen

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Botten-Hansen, Paul (1824-1869), literature critic, bibliographer, Norway.

Född 16 nov 1824, död natten till 9 juli 1869. Från 1864 bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Kristiania (Oslo).

Utgav Norsk bogfortegnelse 1848-1865, 1867-1870 och La Norvège littéraire au 19:e siècle, 1868. Han var 1851-1866 redaktör för Illustreret nyhedsblad och författade där biografier och litterär kritik.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:


Find other Nordic Authors named Botten-Hansen, others born in 1824 or deceased in 1869.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2004-03-08 23:11 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/bottepau.html

Valid HTML 4.0!