- Project Runeberg - Nordic Authors /
Gustaf Cederschiöld

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Cederschiöld, Gustaf (1849–1928), linguist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Gustaf Cederschiöld in:


Språkvetaren Johan Gustaf Christoffer Cederschiöld är aktuell än i våra dagar, bland annat som pionjär på genusperspektivet, eller forskningen om kvinnospråket som det hette på den tiden.

Valdes 1885 till medlem av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället (i Göteborg). Var 1885 ledamot av undersökningskommittén rörande undervisningen i de enskilda flickskolorna. Blev 1887 medlem av Göteborgs folkskolestyrelse, dess vice ordförande 1888-1889. Utsågs 1889 till medlem i redaktionen för Svenska akademiens ordbok.

Links

Skrifter

Följande förteckning utgår från en sökning i Libris-databasen, men är inte fullständig.

Fornsögur sudrlanda, 1877-1884
ingår i Lunds universitets Årsskrift
Medeltidsberättelser, 1885-1891
ingår i Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen, V, 6
Svensk läsebok, 4 delar, 1888
(flera upplagor)
(utg.), Altnordische Saga-Bibliothek, 19 vol, 1892-1929
herausgegeben von Gustaf Cederschiöld
(Finns i Wessén-samlingen vid Linköpings universitetsbibliotek)
Döda ord : några anteckningar och reflexioner, 1893
Några meddelanden om Svenska akademiens ordbok öfver svenska språket : föredrag vid femte allmänna flickskolemötet i Lund den 14 juni 1893, 1893
Om de senast framstälda fordringarne på en historisk ordbok, 1894
Om svenskan som skriftspråk, 1897
ingår i Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola; 4
355 sidor, Göteborg, Wettergren & Kerber
2 uppl 1902, 326 sidor, Lund, Gleerup
3 uppl 1911, 253 sidor, Lund, Gleerup
4 uppl 1916, 255 sidor, Lund, Gleerup
5 uppl 1924, 255 sidor, Lund, Gleerup
Om Erikskrönikan, ett historiskt epos från Folkungatiden, 1899
ingår i Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola; 11
Om kvinnospråk och andra ämnen : anteckningar och reflektioner, 1900
Hur lägges grunden? Språkliga anmärkningar om våra folkskolebarns första lektyr, 1900
Rimlista till Eufemiavisorna och Erikskrönikan, 1903
Svensk språklära för folkskolor och allmänna läroverkens lägre klasser, 1904
Medförfattare Valborg Olander
(5 omarb uppl 1936)
Rytmens trollmakt : några bidrag till människans historia, 1905
ingår i Populärvetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs högskola, ny följd, 1
(Finns i Wessén-samlingen vid Linköpings universitetsbibliotek)
Studier öfver verbalabstrakterna i nutida svenska, 1908
Om kontamination i nutidssvenskan : några anteckningar, 1909
Om ordlekar och andra uppsatser i språkliga och historiska ämnen, 1910
Fresta duger : jämte andra uppsatser, 1914
Svenska studier : tillägnade Gustaf Cederschiöld den 25 juni 1914
utg. genom Svenska modersmålsläreföreningens arbetsutskott
Framtidssvenska, 1917
Skriftsvenska och talsvenska, 1919
Svensk stilistik, 1920
Om ordstäv och andra ämnen, 1923

Find other Nordic Authors named Cederschiöld, others born in 1849 or deceased in 1928.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-09 18:24 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/cederjgk.html

Valid HTML 4.0!