- Project Runeberg - Nordic Authors /
Knut Fredlund

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Fredlund, Knut (1873-1938), literature historian, Sweden.

Promoverades till doktor den 6 juni 1903 som en av de fyra första vid Göteborgs högskola, åren 1904-1907 docent i litteraturhistoria där, från 1906 lektor i svenska och tyska i Örebro, från 1913 lektor i filosofi och svenska vid högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm. Medverkade i Nordisk familjebok (band 5, 1906, band 7, 1907) under signaturen K.F. Utgav Carl Gustaf af Leopolds Samlade skrifter.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:


Find other Nordic Authors named Fredlund, others born in 1873 or deceased in 1938.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2017-02-11 02:49 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/fredlknu.html

Valid HTML 4.0!