- Project Runeberg - Nordic Authors /
Oscar Montelius

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Montelius, Oscar (1843–1921), archaeologist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Oscar Montelius in:


Gustaf Oscar Augustin Montelius, svensk arkeolog, född 9 sept 1843, död 4 nov 1921.

1861 student i Uppsala
1863 biträde åt riksantikvarien
1868 Fil. Kand. vid Uppsala universitet
1868 e. o. amanuens vid KVHAA
1869 Fil. Dr. vid Uppsala universitet
1871 gift med Agda Reuterskiöld.
1871 andre amanuens vid KVHAA
1871 tilldelad KVHAA:s stora pris
1873 deltog i stiftandet av Antropologiska sällskapet i Stockholm
1874 sekreterare i Svenska fornminnesföreningen, senare ordförande
1874--1880 redaktör för Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia
1875--1905 redaktör för Svenska fornminnesföreningens tidskrift
1877 ledamot av KVHAA
1880 förste amanuens vid KVHAA
1880-- redaktör för Nordisk tidskrift
1885 av Svenska Akademien tilldelad Karl XIV Johans pris
1888 professor vid Statens historiska museum
1895 ledamot av Vetenskapsakademien
1901 ledamot av Vet. soc. i Uppsala
1906 Fil. Hedersdoktor i Greifswald
1907--1913 riksantikvarie
1910 Juris Hedersdoktor i Glasgow
1911 Fil. Hedersdoktor i Kristiania (Oslo)
1917 invald i Svenska Akademien, stol 18 (se Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien)

Links

Skrifter

Oscar Montelius många bidrag till konferenser, svenska och utländska tidskrifter och skriftserier har inte medtagits i uppräkningen nedan.

Från jernåldern, 1869
Sveriges forntid, 1874--
Detta ambitiöst planerade verk påbörjades i början av 1870-talet och del 1 av texten utkom 1874
En tillhörande atlas med titel Svenska fornsaker, 1872--1874
Fransk översättning av atlasen, Antiquités suédoises, 1873--1875
Lifvet i Sverige under hednatiden, 1873
3. uppl. 1905
Fransk översättning av författaren, La Suède préhistorique, 1874
Tysk översättning av författaren, Die Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit, 1885
Engelsk översättning av författaren, The civilisation of Sweden in heathen times, 1888
Ny fransk översättning av författaren, Les temps préhistorique en Suède
Bohusländska fornsaker, 3 vol., 1874--1879
Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, 1875--1877
Påbörjad av Oscar Montelius, som författade första delen
2. uppl.
Tysk översättning, Kulturgeschichte Schwedens, 1906
La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction des métaux, 1895--
Historisk översikt av de svenska sedlarnas utveckling. Bidrag till de svenska sedlarnas historia, 1915
B. E. Hildebrand. Riksantikvarie, 1915
Minnen från vår forntid
Oscar Montelius författade häri del I, Stenåldern och bronsåldern, 1917
Sveriges historia till våra dagar
Oscar Montelius skrev häri om Forntiden, 1919
Meisterwerke des Stockh. Museums vaterl. Altertümer, 1913
Minnen från vår forntid, 1917
Elektronisk utgåva påbörjad av Ralph Haglund, Landsarkivet i Lund

Find other Nordic Authors named Montelius, others born in 1843 or deceased in 1921.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-11 22:22 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/montelos.html

Valid HTML 4.0!