- Project Runeberg - Nordic Authors /
Albert Montgomery

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Montgomery, Albert (1852–1913), translator, lexicographer, Sweden.

Albert Montgomery (1852-1913) var fängelsedirektör, från 1904 för Tvångsarbetsanstalten för kvinnor i Norrköping. Men vid sidan av detta utgav han flera ordböcker och mindre uppslagsverk.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Montgomery, others born in 1852 or deceased in 1913.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2009-08-02 17:25 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/montgalb.html

Valid HTML 4.0!