- Project Runeberg - Nordic Authors /
Anton Nyström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nyström, Anton (1842–1931), physician, lecturer, writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Anton Nyström in:


Anton Christen Nyström, svensk läkare, föreläsre, författare, född 15 febr 1842, död 1931.

1860 student i Uppsala, senare vid Karolinska Institutet
1864 biträdande fältläkare i dansk-tyska kriget
1866 studerade i utlandet
1868 Med. Dr. i Lund
1868--1869 studerade i utlandet
1870-- bosatt i Stockholm
1880 inrättade ett arbetarinstitut i Stockholm, dess föreståndare till 1908

Anton Nyström förordade bildandet av fackföreningar, religionsfrihet, kyrkans skiljande från staten, nykterheten och ett betryggande nationalförsvar, samt bekämpat den materialistiska och hätska riktningen inom socialismen.

Stockholms Arbetarinstitut blev grunden för den populärvetenskapliga föreläsningsrörelsen i Sverige, som 1913 fanns på 540 platser i landet och fick ett årligt statligt stöd om 270.000 kr, kommunala och enskilda bidrag oräknade.

Links

Skrifter / Works

Om foten och den riktiga formen på skodon, 1867
Om cretinism och idioti, 1868
Teoretiska och praktiska uppsatser öfver hudåkommorna, 1870
Om sinnesrubbing, 1878
Positivismen. En systematisk framställning, 1879
Samhälliga tidsfrågor, 9 häften, 1879--1881
Om äktenskapet, pauperismen och prostitutionen, 1885
Allmän kulturhistoria, 6 vol., 1885--1893
ny uppl., 4 vol., 1901--1904
Socialismens omöjlighet, 1892
Om sinnessjukdomar och hospitalsvård jämte antydningar om sinnessjukas rättsliga skydd, 1895
Brott och försoning, eller väldet och rätten i nationernas lif, 1899
Karl XII och sammansvärjningen mot hans envälde och lif, 1900
Striderna om Östra Europa mellan Ryssland, Polen och Sverige, 1901
Elsass-Lothringen und die Möglichkeit einer deutsch-französischen Allianz, 1904
Könslifvets problem, 1905
Tankar om Unionskrisen, 1905
Kristendomen och den fria tanken, 1908
Kärlekslifvet och hälsan, 1910
606, Ehrlich-Hata-medlet, 1910
Fattigdom och barnalstring, 1911
Judarne förr och nu samt judefrågan i östra Europa, 1918
Världskatastrofen och medlen till mänsklighetens räddning, 1922

Find other Nordic Authors named Nyström, others born in 1842 or deceased in 1931.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-10-20 21:19 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/nystrant.html

Valid HTML 4.0!