- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Samuelsboken, 24 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Samuelsboken, 24 Kapitlet

        Folkräkning. Pest. Altaret på Araunas
               tröskplats.

 1. Men HERRENS vrede upptändes åter mot Israel, så att han
   uppeggade David mot dem och sade: »Gå åstad och räkna Israel och
   Juda.»
   >1 Krön. 21,1 f.
 2. Då sade konungen till Joab, hövitsmannen för hans här: »Far
   igenom alla Israels stammar, från Dan ända till Beer-Seba, och
   anställen en folkräkning, så att jag får veta huru stor
   folkmängden är.»
   >2 Mos. 30,12 f. Dom. 20,1.
 3. Joab svarade konungen: »Må HERREN, din Gud, föröka detta folk
   hundrafalt, huru talrikt det än är, och må min herre konungen få
   se detta med egna ögon. Men varför har min herre konungen fått
   lust till sådant?»
 4. Likväl blev konungens befallning gällande, trots Joab och härens
   andra hövitsmän; alltså drog Joab jämte härens andra hövitsmän
   ut i konungens tjänst för att anställa folkräkning i Israel.

 5. Och de gingo över Jordan och lägrade sig vid Aroer, på högra
   sidan om staden i Gads dal, och åt Jaeser till.
   >5 Mos. 2,36. Jos. 13,16.
 6. Därifrån kommo de till Gilead och Tatim-Hodsis land; sedan kommo
   de till Dan-Jaan och så runt omkring till Sidon.
 7. Därefter kommo de till Tyrus' befästningar och till hivéernas
   och kananéernas alla städer; slutligen drogo de till Beer-Seba i
   Juda sydland.
 8. Och sedan de så hade farit igenom hela landet, kommo de efter
   nio månader och tjugu dagar hem till Jerusalem.
 9. Och Joab uppgav för konungen vilken slutsumma folkräkningen
   utvisade: i Israel funnos åtta hundra tusen stridbara,
   svärdbeväpnade män, och Juda män voro fem hundra tusen.
   >1 Krön. 27,24.

 10. Men Davids samvete slog honom, sedan han hade låtit räkna
   folket, och David sade till HERREN: »Jag har syndat storligen i
   vad jag har gjort; men tillgiv nu, HERRE, din tjänares
   missgärning, ty jag har handlat mycket dåraktigt.»
   >2 Sam. 12,13.
 11. Då nu David stod upp om morgonen, hade HERRENS ord kommit till
   profeten Gad, Davids siare; han hade sagt:
   >1 Sam. 9,9. 22,5.
 12. »Gå och tala till David: Så säger HERREN: Tre ting förelägger
   jag dig; välj bland dem ut åt dig ett som du vill att jag skall
   göra dig.»
 13. Då gick Gad in till David och förkunnade detta för honom. Han
   sade till honom: »Vill du att hungersnöd under sju år skall
   komma i ditt land? Eller att du i tre månader skall nödgas fly
   för dina ovänner, medan de förfölja dig? Eller att pest i tre
   dagar skall hemsöka ditt land? Betänk nu och eftersinna vilket
   svar jag skall giva honom som har sänt mig.»
   >Jer. 29,17. Hes 6,11 f.
 14. David svarade Gad: »Jag är i stor vånda. Men låt oss då falla i
   HERRENS hand, ty hans barmhärtighet är stor; i människohand vill
   jag icke falla.»
   >Syr. 2,18.

 15. Så lät då HERREN pest komma i Israel, från morgonen intill den
   bestämda tiden; därunder dogo av folket, ifrån Dan ända till
   Beer-Seba, sjuttio tusen män.
 16. Men när ängeln räckte ut sin hand över Jerusalem för att
   fördärva det, ångrade HERREN det onda, och han sade till ängeln,
   folkets fördärvare: »Det är nog; drag nu din hand tillbaka.» Och
   HERRENS ängel var då vid jebuséen Araunas tröskplats.
   >2 Mos. 12,23.
 17. Men när David fick se ängeln som slog folket, sade han till
   HERREN så: »Det är ju jag som har syndat, det är jag som har
   gjort illa; men dessa, min hjord, vad hava de gjort? Må din
   hand vända sig mot mig och min faders hus.»
   >4 Mos 16,22.
 18. Och Gad kom till David samma dag och sade till honom: »Gå åstad
   och res ett altare åt HERREN på jebuséen Araunas tröskplats.»
 19. Och David gick åstad efter Gads ord, såsom HERREN hade bjudit.
 20. När Arauna nu blickade ut och fick se att konungen och hans
   tjänare kommo till honom, gick han ut och föll ned till jorden
   på sitt ansikte för konungen.
 21. Och Arauna sade: »Varför kommer min herre konungen till sin
   tjänare?» David svarade: »För att köpa tröskplatsen av dig och
   där bygga ett altare åt HERREN; och må så hemsökelsen upphöra
   bland folket.»
 22. Då sade Arauna till David: »Min herre konungen tage till sitt
   offer vad honom täckes. Se här äro fäkreaturen till brännoffer,
   och här äro tröskvagnarna, jämte fäkreaturens ok, till ved.
 23. Alltsammans, o konung, giver Arauna åt konungen.» Och Arauna
   sade ytterligare till konungen: »Må HERREN, din Gud, vara dig
   nådig.»
 24. Men konungen svarade Arauna: »Nej, jag vill köpa det av dig för
   ett bestämt pris; ty jag vill icke offra åt HERREN, min Gud,
   brännoffer som jag har fått för intet.» Och David köpte
   tröskplatsen och fäkreaturen för femtio siklar silver.
 25. Och David byggde där ett altare åt HERREN och offrade brännoffer
   och tackoffer. Och HERREN lyssnade till landets bön, och
   hemsökelsen upphörde bland Israel.
   >1 Krön. 22,1. 2 Krön. 3,1.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/10_24.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free