- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Konungaboken, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Andra Konungaboken, 4 Kapitlet

          Elisa och änkans olja. Elisa hos
        sunemitiskan. Hennes son återuppväckt
         genom Elisa. »Döden i grytan.» Ett
           hundra män mättade av Elisa.

 1. Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade
   till Elisa och sade: »Min man, din tjänare, har dött, och du vet
   att din tjänare fruktade HERREN; nu kommer hans fordringsägare
   och vill taga mina båda söner till trälar.
   >3 Mos. 25,39 f. Matt. 18,25.
 2. Elisa sade till henne: »Vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad
   har du i huset?» Hon svarade: »Din tjänarinna har intet annat i
   huset än en flaska smörjelseolja.»
   >1 Kon. 17,12 f.
 3. Då sade han: »Gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar,
   tomma kärl, men icke för få.
 4. Gå så in, och stäng igen dörren om dig och dina söner, och gjut
   i alla dessa kärl; och när ett kärl är fullt, så flytta undan
   det.»
 5. Då gick hon ifrån honom. Och sedan hon hade stängt igen dörren
   om sig och sina söner, buro de fram kärlen till henne, och hon
   göt i.
 6. Och när kärlen voro fulla, sade hon till sin son: »Bär fram åt
   mig ännu ett kärl.» Men han svarade henne: »Här finnes intet
   kärl mer. Då stannade oljan av.
 7. Och hon kom och berättade detta för gudsmannen. Då sade han: »Gå
   och sälj oljan, och betala din skuld. Sedan må du med dina
   söner leva av det som bliver över.»

 8. En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna, som
   nödgade honom att äta hos sig; och så ofta han sedan kom
   ditöver, tog han in där och åt.
 9. Då sade hon en gång till sin man: »Se, jag har förnummit att han
   som beständigt kommer hitöver är en helig gudsman.
 10. Så låt oss nu mura upp ett litet rum på taket och där sätta in
   åt honom en säng, ett bord, en stol och en ljusstake, så att han
   kan få taga in där, när han kommer till oss.»
 11. Så kom han dit en dag och fick då taga in i rummet och ligga
   där.
 12. Och han sade till sin tjänare Gehasi: »Kalla hit sunemitiskan.»
   Då kallade han dit henne, och hon infann sig där hos tjänaren.
 13. Ytterligare tillsade han honom: »Säg till henne: 'Se, du har
   haft allt detta besvär för oss. Vad kan nu jag göra för dig? Har
   du något att andraga hos konungen eller hos härhövitsmannen?'»
   Men hon svarade: »Nej; jag bor ju här mitt ibland mitt folk.»
 14. Sedan frågade han: »Vad kan jag då göra för henne?» Gehasi
   svarade: »Jo, hon har ingen son, och hennes man är gammal.»
 15. Så sade han då: »Kalla henne hitin.» Då kallade han dit henne,
   och hon stannade i dörren.
 16. Och han sade: »Nästa år vid just denna tid skall du hava en son
   i famnen.» Hon svarade: »Nej, min herre, du gudsman, inbilla
   icke din tjänarinna något sådant.»
   >1 Mos. 18,10.
 17. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år, just vid
   den tid som Elisa hade sagt henne.

 18. Och när gossen blev större, hände sig en dag att han gick ut
   till sin fader hos skördemännen.
 19. Då begynte han klaga för sin fader: »Mitt huvud! Mitt huvud!»
   Denne sade till sin tjänare: »Tag honom och bär honom till hans
   moder.
 20. Han tog honom då och förde honom till hans moder. Och han satt i
   hennes knä till middagstiden; då gav han upp andan.
 21. Men hon gick upp och lade honom på gudsmannens säng och stängde
   igen om honom och gick ut.
 22. Därefter kallade hon på sin man och sade: »Sänd till mig en av
   tjänarna med en åsninna, så vill jag skynda till gudsmannen;
   sedan kommer jag strax tillbaka.»
 23. Han sade: »Varför vill du i dag fara till honom? Det är ju
   varken nymånad eller sabbat.» Hon svarade: »Oroa dig icke!»
 24. Sedan lät hon sadla åsninnan och sade till sin tjänare: »Driv på
   framåt, och gör icke något uppehåll i min färd, förrän jag säger
   dig till.»
 25. Så begav hon sig åstad och kom till gudsmannen på berget Karmel.
   Då nu gudsmannen fick se henne på något avstånd, sade han till
   sin tjänare Gehasi: »Se, där är sunemitiskan.
   >2 Kon. 2,25.
 26. Skynda nu emot henne och fråga henne: 'Allt står väl rätt till
   med dig och med din man och med gossen?'» Hon svarade: »Ja.»
 27. Men när hon kom upp till gudsmannen på berget, fattade hon om
   hans fötter. Då gick Gehasi fram och ville driva henne undan;
   men gudsmannen sade: »Låt henne vara, ty hennes själ är
   bedrövad; men HERREN hade fördolt detta för mig och icke låtit
   mig få veta det.»
 28. Och hon sade: »Hade jag väl bett min herre om en son? Sade jag
   icke fastmer att du icke skulle inbilla mig något?»
 29. Då sade han till Gehasi: »Omgjorda dina länder och tag min stav
   i din hand och gå åstad; om du möter någon, så hälsa icke på
   honom, och om någon hälsar på dig, så besvara icke hans
   hälsning. Och lägg sedan min stav på gossens ansikte.»
   >Luk. 10,4.
 30. Men gossens moder sade: »Så sant HERREN lever, och så sant du
   själv lever, jag släpper dig icke.» Då stod han upp och följde
   med henne.
 31. Men Gehasi hade redan gått före dem och lagt staven på gossens
   ansikte; dock hördes icke ett ljud, och intet spår av
   förnimmelse kunde märkas. Då vände han om och gick honom till
   mötes och berättade det för honom och sade: »Gossen har icke
   vaknat upp.»
 32. Och när Elisa kom in i huset, fick han se att gossen låg död på
   hans säng.
 33. Då gick han in och stängde igen dörren om dem båda och bad till
   HERREN.
   >Matt. 6,6. Apg. 9,40.
 34. Och han steg upp i sängen och lade sig över gossen, så att han
   hade sin mun på hans mun, sina ögon på hans ögon och sina händer
   på hans händer. När han så lutade sig ned över gossen, blev
   kroppen varm.
   >1 Kon. 17,21 f. Apg. 20,10 f.
 35. Därefter gick han åter fram och tillbaka i rummet och steg så
   åter upp i sängen och lutade sig ned över honom. Då nös gossen,
   ända till sju gånger. Och därpå slog gossen upp ögonen.
 36. Sedan ropade han på Gehasi och sade: »Kalla hit sunemitiskan.»
   Då kallade han in henne, och när hon kom in till honom, sade
   han: »Tag din son.»
 37. Då kom hon fram och föll ned för hans fötter och bugade sig mot
   jorden. Därefter tog hon sin son och gick ut.

 38. Och Elisa kom åter till Gilgal, medan hungersnöden var i landet.
   När då profetlärjungarna sutto där inför honom, sade han till
   sin tjänare »Sätt på den stora grytan och koka något till soppa
   åt profetlärjungarna.»
   >2 Kon. 2,1. 6,1.
 39. Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt; då
   fick han se en vild slingerväxt, och av den plockade han något
   som liknade gurkor, sin mantel full. När han sedan kom in, skar
   han sönder dem och lade dem i soppgrytan; ty de kände icke till
   dem.
 40. Och de öste upp åt männen, för att de skulle äta. Men så snart
   de hade begynt äta av soppan, gåvo de upp ett rop och sade:
   »Döden är i grytan, du gudsman!» Och de kunde icke äta.
 41. Då sade han: »Skaffen hit mjöl.» Detta kastade han i
   grytan. Därefter sade han: »Ös upp åt folket och låt dem äta.»
   Och intet skadligt fanns nu mer i grytan.

 42. Och en man kom från Baal-Salisa och förde med sig åt gudsmannen
   förstlingsbröd; tjugu kornbröd, och ax av grönskuren säd i sin
   påse. Då sade han: »Giv det åt folket att äta.»
   >4 Mos. 18,31. Matt. 14,15 f. 15,32 f. Mark. 6,35 f. 8,1 f.
   >Luk. 9,12 f. Joh. 6,5 f.
 43. Men hans tjänare sade: »Huru skall jag kunna sätta fram detta
   för hundra män?» Han sade: »Giv det åt folket att äta; ty så
   säger HERREN: De skola äta och få över.
 44. Då satte han fram det för dem. Och de åto och fingo över, såsom
   HERREN hade sagt.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/12_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free