- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Krönikeboken, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Första Krönikeboken, 1 Kapitlet

        Adams, Noas, Sems, Abrahams och Esaus
            söner. Edoms konungar.

 1. Adam, Set, Enos,
   >1 Mos 5,3 f.
 2. Kenan, Mahalalel, Jered,
 3. Hanok, Metusela, Lemek,
 4. Noa, Sem, Ham och Jafet.
   >1 Mos. 9,18.

 5. Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och
   Tiras.
   >1 Mos. 10,2 f.
 6. Gomers söner voro Askenas, Difat och Togarma.
 7. Javans söner voro Elisa och Tarsisa, kittéerna och rodanéerna.
 8. Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
 9. Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas
   söner voro Saba och Dedan.

 10. Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett
   välde på jorden.
 11. Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,
 12. patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått,
   och kaftoréerna.
 13. Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,
 14. så ock jebuséerna, amoréerna och girgaséerna,
 15. hivéerna, arkéerna, sinéerna,
 16. arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

 17. Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us,
   Hul, Geter och Mesek.
 18. Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
 19. Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg[1], ty i hans
   tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.
 20. Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,
 21. Hadoram, Usal, Dikla,
 22. Ebal, Abimael, Saba,
 23. Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.

 24. Sem, Arpaksad, Sela,
   >1 Mos. 11,10 f.
 25. Eber, Peleg, Regu,
 26. Serug, Nahor, Tera,
 27. Abram, det är Abraham
   >1 Mos. 17,11.
 28. Abrahams söner voro Isak och Ismael.
   >1 Mos. 16,15. 21,2 f.
 29. Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare
   Kedar, Adbeel och Mibsam,
   >1 Mos. 25,13 f.
 30. Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema,
 31. Jetur, Nafis och Kedma. Dessa voro Ismaels söner.
 32. Och de söner som Ketura, Abrahams bihustru, födde voro Simran,
   Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans söner voro Saba
   och Dedan.
   >1 Mos. 25,2 f.
 33. Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla
   dessa voro Keturas söner.
 34. Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel.
   >1 Mos. 25,19 f.

 35. Esaus söner voro Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora.
   >1 Mos. 36,1 f.
 36. Elifas' söner voro Teman och Omar, Sefi och Gaetam, Kenas, Timna
   och Amalek
 37. Reguels söner voro Nahat, Sera, Samma och Missa.

 38. Men Seirs söner voro Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och
   Disan.
 39. Lotans söner voro Hori och Homam; och Lotans syster var Timna.
 40. Sobals söner voro Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och
   Sibeons söner voro Aja och Ana.
 41. Anas söner voro Dison. Och Disons söner voro Hamran, Esban,
   Jitran och Keran.
 42. Esers söner voro Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans söner voro Us
   och Aran.

 43. Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu
   någon israelitisk konung var konung där: Bela, Beors son, och
   hans stad hette Dinhaba.
 44. När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter
   honom.
 45. När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter
   honom.
 46. När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han
   som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.
 47. När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.
 48. När Samla dog, blev Saul, från Rehobot vid floden, konung efter
   honom.
 49. När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom
 50. När Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad
   hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred,
   var dotter till Me-Sahab.
 51. Men när Hadad hade dött, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten
   Timna, fursten Alja, fursten Jetet,
 52. fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,
 53. fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,
 54. fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar.

[1] D. ä. delning.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/13_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free