- Project Runeberg -  Bibeln /
Jeremia, 50 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Jeremia, 50 Kapitlet

             Profetia om Babel.

 1. Detta är det ord som HERREN talade om Babel, om kaldéernas land,
   genom profeten Jeremia.
   >Jes. 13,1 f.

 2. Förkunnen detta bland folken och kungören det, och resen upp ett
   baner; kungören det, döljen det icke. Sägen: Babel är intaget,
   Bel har kommit på skam, Merodak är krossad, ja, dess avgudar
   hava kommit på skam, dess eländiga avgudar äro krossade.
 3. Ty ett folk drager upp mot det norrifrån, som skall göra dess
   land till en ödemark, så att ingen kan bo däri; både människor
   och djur skola fly bort.
   >Jer. 9,10.

 4. I de dagarna och på den tiden, säger HERREN, skola Israels barn
   komma vandrande tillsammans med Juda barn; under gråt skola de
   gå åstad och söka HERREN, sin Gud.
   >Jer. 3,18, 21. 31,9.
 5. De skola fråga efter Sion; hitåt skola deras ansikten vara
   vända: »Kommen! Må man nu hålla fast vid HERREN i ett evigt
   förbund, som aldrig varder förgätet.»

 6. En vilsekommen hjord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem
   vilse och läto dem irra omkring på bergen. Så strövade de från
   berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats.
 7. Alla som träffade på dem åto upp dem, och deras ovänner sade:
   »Vi ådraga oss ingen skuld därmed.» Så skedde, därför att de
   hade syndat mot HERREN, rättfärdighetens boning, mot HERREN,
   deras fäders hopp.
   >Jer. 2,3. 40,3.

 8. Flyn ut ur Babel, dragen bort ifrån kaldéernas land, och bliven
   lika bockar som hasta framför hjorden.
   >Jes. 48,20. Jer. 51,6, 45. Upp. 18,4.
 9. Ty se, jag skall uppväcka från nordlandet en hop av stora folk
   och föra dem upp mot Babel, och de skola rusta sig till strid
   mot det; från det hållet skall det bliva intaget. Deras pilar
   skola vara såsom en lyckosam hjältes, som icke vänder tillbaka
   utan seger.
 10. Och Kaldeen skall lämnas till plundring; dess plundrare skola
   alla få nog, säger HERREN.
 11. Ja, om I än glädjens och fröjden eder, I som skövlen min
   arvedel, om I än hoppen såsom kvigor på tröskplatsen och frusten
   såsom hingstar,
 12. eder moder skall dock komma storligen på skam; hon som har fött
   eder skall få blygas. Se, bland folken skall hon bliva den
   yttersta -- en öken, ett torrt land och en hedmark!
 13. För HERRENS förtörnelses skull måste det ligga obebott och
   alltigenom vara en ödemark. Alla som gå fram vid Babel skola
   häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor.
   >Jer. 25,12. 49,17.

 14. Rusten eder till strid mot Babel från alla sidor, I som spännen
   båge; skjuten på henne, sparen icke på pilarna; ty mot HERREN
   har hon syndat.
 15. Höjen segerrop över henne på alla sidor: »Hon har måst giva sig;
   fallna äro hennes stödjepelare, nedrivna hennes murar!» Detta är
   ju HERRENS hämnd, så hämnens då på henne. Såsom hon har gjort,
   så mån I göra mot henne.
   >Ps. 137,8. Upp. 18,2, 6.
 16. Utroten ur Babel både dem som så och dem som i skördens tid föra
   lien. Undan det härjande svärdet må envar nu vända om till sitt
   folk och envar fly hem till sitt land.

 17. Israel var ett vilsekommet får som jagades av lejon. Först åts
   det upp av konungen i Assyrien, och sist har Nebukadressar,
   konungen i Babel, gnagt dess ben.
   >2 Kon. 17,5 f. 25,1 f.
 18. Därför säger HERREN Sebaot, Israels Gud, så: Se, jag skall
   hemsöka konungen i Babel och hans land, likasom jag har hemsökt
   konungen i Assyrien.
 19. Och jag skall föra Israel tillbaka till hans betesmarker, och
   han skall få gå bet på Karmel och i Basan; och på Efraims berg
   och i Gilead skall han få äta sig mätt.
   >Jer. 29,10. Dan. 9,2. Mik. 7,14.
 20. I de dagarna och på den tider säger HERREN, skall man söka efter
   Israels missgärning, och den skall icke mer vara till, och efter
   Juda synder, och de skola icke mer bliva funna; ty jag skall
   förlåta dem som jag låter leva kvar.
   >Dan. 9,24.

 21. Drag ut mot Merataims[1] land och mot inbyggarna i
   Pekod[1]. Förfölj dem och döda dem och giv dem till spillo,
   säger HERREN, och gör i alla stycken såsom jag har befallt dig.
 22. Krigsrop höras i landet, och stort brak.
 23. Huru sönderbruten och krossad är den icke, den hammare som slog
   hela jorden! Huru har icke Babel blivit till häpnad bland
   folken!
   >Jer. 51,20.
 24. Jag lade ut en snara för dig, och så blev du fångad, Babel,
   förrän du visste därav; du blev ertappad och gripen, ty det var
   med HERREN som du hade givit dig i strid.
 25. HERREN öppnade sin rustkammare och tog fram sin vredes vapen. Ty
   ett verk hade Herren, HERREN Sebaot, att utföra i kaldéernas
   land.
 26. Ja, kommen över det från alla sidor, öppnen dess förrådskammare,
   kasten i en hög vad där finnes, såsom man gör med säd, och given
   det till spillo; låten intet därav bliva kvar.
 27. Nedgören alla dess tjurar, fören dem ned till att slaktas. Ve
   dem, ty deras dag har kommit, deras hemsökelses tid!
 28. Hör huru de fly och söka rädda sig ur Babels land, för att i
   Sion förkunna HERRENS, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel.
   >Jer. 51,11.

 29. Båden upp mot Babel folk i mängd, allt vad bågskyttar heter;
   lägren eder runt omkring det, låten ingen undkomma. Vedergällen
   det efter dess gärningar; gören mot det alldeles såsom det
   självt har gjort. Ty mot HERREN har det handlat övermodigt, mot
   Israels Helige.
 30. Därför skola dess unga man falla på dess gator, och alla dess
   stridsmän skola förgöras på den dagen, säger HERREN.
   >Jer. 49,26.

 31. Se, jag skall vända mig mot dig, du övermodige, säger Herren,
   HERREN Sebaot, ty din dag har kommit, den tid då jag vill
   hemsöka dig.
 32. Då skall den övermodige stappla och falla, och ingen skall kunna
   upprätta honom. Och jag skall tända eld på hans städer, och
   elden skall förtära allt omkring honom.

 33. Så säger HERREN Sebaot: Förtryckta äro Israels barn, och Juda
   barn jämte dem. Alla de som hava fart dem i fångenskap hålla dem
   fast och vilja icke släppa dem.
 34. Men deras förlossare är stark; HERREN Sebaot är hans namn. Han
   skall förvisso utföras deras sak, så att han skaffar ro åt
   jorden -- men oro åt Babels invånare.
   >Jes. 14,7.

 35. Svärd komme över kaldéerna, säger HERREN, över Babels invånare,
   över dess furstar och dess visa män!
 36. Svärd komme över lögnprofeterna, så att de stå där såsom dårar!
   Svärd komme över dess hjältar, så att de bliva förfärade!
 37. Svärd komme över dess hästar och vagnar och över allt främmande
   folk därinne, så att de bliva såsom kvinnor! Svärd komme över
   dess skatter, så att de bliva tagna såsom byte!
 38. Torka komme över dess vatten, så att de bliva uttorkade! Ty det
   är ett belätenas land, och skräckgudar dyrka de såsom vanvettiga
   människor.
 39. Därför skola nu schakaler bo där tillsammans med andra ökendjur,
   och strutsar skola där få sin boning. Aldrig mer skall det bliva
   bebyggt, från släkte till släkte skall det vara
   obebott.
   >Jes. 13,19 f. 34,14 f.
 40. Likasom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder omstörtades
   av Gud, säger HERREN, så skall ingen mer bo där och intet
   människobarn där vistas.
   >Jer. 49,18.

 41. Se, ett folk kommer norrifrån; ett stort folk och många konungar
   resa sig och komma från jordens yttersta ända.
   >Jes. 13,17 f. Jer. 6,22 f.
 42. De föra båge och lans, de äro grymma och utan förbarmande. Dånet
   av dem är såsom havets brus, och på sina hästar rida de fram,
   rustade såsom kämpar till strid, mot dig, du dotter Babel.
 43. När konungen i Babel hör ryktet om dem, sjunka hans händer ned;
   ängslan griper honom, ångest lik en barnaföderskas.

 44. Se, lik ett lejon som drager upp från Jordanbygdens snår och
   bryter in på frodiga betesmarker skall jag i ett ögonblick jaga
   dem bort därifrån; och den som jag utväljer skall jag sätta till
   herde över dem. Ty vem är min like, och vem kan ställa mig till
   ansvar? Och vilken är den herde som kan bestå inför mig?
   >Jer. 49,19 f.
 45. Hören därför det råd som HERREN har lagt mot Babel, och de
   tankar som han har mot kaldéernas land: Ja, herdegossarna skola
   sannerligen släpas bort; sannerligen, deras betesmark skall
   häpna över dem.
 46. När man ropar: »Babel är intaget», då bävar jorden, och ett
   skriande höres bland folken.

[1] Merataim, »tvefaldig gensträvighet», och Pekod, »hemsökelse»,
   här namn på Kaldeen.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/24_50.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free