- Project Runeberg -  Bibeln /
Daniel, 5 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Daniel, 5 Kapitlet

             Belsassars gästabud.

 1. Konung Belsassar gjorde ett stort gästabud för sina tusen
   stormän och höll dryckeslag med de tusen.
 2. Medan nu Belsassar var under vinets välde, befallde han att man
   skulle bära fram de kärl av guld och silver, som hans fader
   Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem; ur dem skulle
   så konungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur dricka.
   >2 Kon. 25,15. 2 Krön. 36,18. Dan. 1,2.
 3. Då bar man fram de gyllene kärl som hade blivit tagna ur
   tempelsalen i Guds hus i Jerusalem; och konungen och hans
   stormän, hans gemåler och bihustrur drucko ur dem.
 4. Medan de så drucko vin, prisade de sina gudar av guld och
   silver, av koppar, järn, trä och sten.

 5. Då visade sig i samma stund fingrar såsom av en människohand,
   vilka mitt emot den stora ljusstaken skrevo på den vitmenade
   väggen i konungens palats; och konungen såg handen som skrev.
 6. Då vek färgen bort ifrån konungens ansikte, och han uppfylldes
   av oroliga tankar, så att hans länder skälvde och hans knän
   slogo emot varandra.
 7. Och konungen ropade med hög röst och befallde att man skulle
   hämta besvärjarna, kaldéerna ock stjärntydarna. Och konungen lät
   säga så till de vise i Babel: »Vemhelst som kan läsa denna
   skrift och meddela mig dess uttydning, han skall bliva klädd i
   purpur, och den gyllene kedjan skall hängas om hans hals, och
   han skall bliva den tredje herren i riket.»
   >1 Mos. 41,42.

 8. Då kommo alla konungens vise tillstädes, men de kunde icke läsa
   skriften eller säga konungen dess uttydning.
 9. Då blev konung Belsassar ännu mer förskräckt, och färgen vek
   bort ifrån hans ansikte, och hans stormän stodo bestörta.
 10. Men när konungens och hans stormäns tal kom för konungamodern,
   begav hon sig till gästabudssalen; där tog hon till orda och
   sade: »Må du leva evinnerligen, o konung! Låt icke oroliga
   tankar uppfylla dig, och må färgen icke vika bort ifrån ditt
   ansikte.
   >Dan. 2,4. 3,9. 6,6, 21.
 11. I ditt rike finnes en man i vilken heliga gudars ande är. I din
   faders dagar befanns han hava insikt och förstånd och vishet,
   lik gudars vishet; och din fader, konung Nebukadnessar, satte
   honom till den överste bland spåmännen, besvärjarna, kaldéerna
   och stjärntydarna; ja, detta gjorde din fader konungen,
   >Dan. 1,17. 2,48. 4,5.
 12. eftersom en övermåttan hög ande och klokhet och förstånd och
   skicklighet att uttyda drömmar och lösa gåtor och reda ut
   invecklade ting fanns hos denne Daniel, åt vilken konungen hade
   givit namnet Beltesassar. Låt därför nu tillkalla Daniel; han
   skall meddela uttydningen.»
   >Dan. 1,17

 13. När så Daniel hade blivit hämtad till konungen, talade denne
   till Daniel och sade: »Du är ju Daniel, en av de judiska fångar
   som min fader konungen förde hit från Juda?
   >Dan. 1,6.
 14. Jag har hört sägas om dig att gudars ande är i dig, och att du
   har befunnits hava insikt och förstånd och övermåttan stor
   vishet.
 15. Nu är det så, att de vise och besvärjarna hava blivit hämtade
   hit till mig för att läsa denna skrift och säga mig dess
   uttydning; men de kunna icke meddela mig någon uttydning därpå.
 16. Men om dig har jag hört att du kan giva uttydningar och reda ut
   invecklade ting. Om du alltså nu kan läsa skriften och säga mig
   dess uttydning, så skall du bliva klädd i purpur, och den
   gyllene kedjan skall hängas om din hals, och du skall bliva den
   tredje herren i riket.»

 17. Då svarade Daniel och sade till konungen:

   »Dina gåvor må du själv behålla, och dina skänker må du giva åt
   en annan; dem förutan skall jag läsa skriften för konungen och
   säga honom uttydningen:

 18. Åt din fader Nebukadnessar, o konung, gav den högste Guden rike,
   storhet, ära och härlighet;
   >Dan. 2,37. 4,19.
 19. och för den storhets skull som han hade givit honom darrade alla
   folk och stammar och tungomål, i förskräckelse för honom. Vem
   han ville dödade han, och vem han ville lät han leva; vem han
   ville upphöjde han, och vem han ville ödmjukade han.
 20. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och
   övermodig, då störtades han från sin konungatron, och hans ära
   togs ifrån honom.
   >Dan. 4,27, 34.
 21. Han blev utstött från människors barn, och hans hjärta blev likt
   ett djurs, och han måste bo ibland vildåsnor och äta gräs såsom
   en oxe, och av himmelens dagg vättes hans kropp -- detta till
   dess han besinnade att den högste Guden råder över människors
   riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem.
   >Dan. 4,22, 30.
 22. Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå
   icke ödmjukat ditt hjärta,
 23. utan förhävt dig mot himmelens Herre och låtit bära fram inför
   dig kärlen från hans hus; och du och dina stormän, dina gemåler
   och bihustrur haven druckit vin ur dem och du har därunder
   prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och
   sten, som varken se eller höra eller veta något. Men den Gud som
   har i sitt våld din ande och alla dina vägar, honom har du icke
   ärat.
   >5 Mos. 4,28 Ps. 115,4 f. 135,15 f. Upp. 9,20.

 24. Därför har nu av honom denna hand blivit sänd och denna skrift
   blivit tecknad.
 25. Och så lyder den skrift som här är tecknad: Mene mene tekel
   u-farsin.
 26. Och detta är uttydningen därpå: Mene, det betyder: Gud har
   räknat[1] ditt rikes dagar och gjort ände på det
 27. Tekel, det betyder: du är vägd[2] på en våg och befunnen för
   lätt.
 28. Peres, det betyder: ditt rike har blivit styckat[3] och givet åt
   meder och perser[4].»

 29. Då befallde Belsassar att man skulle kläda Daniel i purpur, och
   att den gyllene kedjan skulle hängas om hans hals, och att man
   skulle utropa om honom att han skulle vara den tredje herren i
   riket.
   >1 Mos. 41,42.

 30. Samma natt blev Belsassar, kaldéernas konung, dödad.

             Daniel, 6 Kapitlet

            Daniel i lejongropen.

 31. Och Darejaves av Medien mottog riket, när han var sextiotvå år
   gammal.

[1] På arameiska mená.
[2] På arameiska tekiltá.
[3] På arameiska perisát.
[4] På arameiska u-farás.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/27_05.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free