- Project Runeberg -  Bibeln /
Daniel, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Daniel, 7 Kapitlet

         De fyra djuren och människosonen.

 1. I den babyloniske konungen Belsassars första regeringsår hade
   Daniel en dröm och såg en syn på sitt läger. Sedan tecknade han
   upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll.
 2. Detta är Daniels berättelse:

   Jag hade en syn om natten, och såg i den huru himmelens fyra
   vindar stormade fram mot det stora havet.
 3. Och fyra stora djur stego upp ur havet, det ena icke likt det
   andra.

 4. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar såsom en
   örn. Medan jag ännu såg härpå, rycktes vingarna av djuret, och
   det restes upp från jorden, så att det blev ställt på två fötter
   såsom en människa, och ett mänskligt hjärta blev givet åt det.
   >Jer 48,40. 49,19, 22. 50,17. Hes. 17,8, 7. Hab. 1,8.

 5. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen; det var
   likt en björn, och det reste upp sin ena sida, och det hade tre
   revben i sitt gap, mellan tänderna. Och till det djuret blev så
   sagt: »Stå upp och sluka mycket kött.»

 6. Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en panter, men
   på sina sidor hade det fyra fågelvingar; och djuret hade fyra
   huvuden, och välde blev givet åt det.

 7. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur,
   övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade
   stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som
   blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de
   förra djuren och hade tio horn.
 8. Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se huru mellan
   dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de
   förra hornen blevo bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika
   människoögon, och en mun som talade stora ord.
   >Upp. 13,5.

 9. Medan jag ännu såg härpå, blevo troner framsatta, och en som var
   gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans
   huvud var såsom ren ull; hans tron var av eldslågor, och hjulen
   därpå voro av flammande eld.
   >Upp. 1,14. 4,2 f.
 10. En flod av eld strömmade ut från honom, tusen gånger tusen voro
   hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stodo där till hans
   tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo
   upplåtna.
   >Ps. 68,18. 97,3. 103,20 f. Upp. 5,11. 20,12.
 11. Medan jag nu såg härpå, skedde det att, för de stora ords skull
   som hornet talade -- medan jag ännu såg härpå -- djuret dödades
   och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas
   upp.
 12. Från de övriga djuren togs ock deras välde, ty deras livslängd
   var bestämd till tid och stund.

 13. Sedan fick jag, i min syn om natten, se huru en som liknade en
   människoson kom med himmelens skyar; och han nalkades den gamle
   och fördes fram inför honom.
   >Matt. 16,27. 24,30. 25,31. 26,64. Mark. 14,62. Upp. 1,7. 14,14.
 14. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar
   och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde,
   som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke
   förstöras.
   >Ps. 45,7 f. Dan. 2,44. 3,33. 4,31. 6,26. Mik. 4,7. Luk. 1,33.
   >Hebr 1,8.

 15. Då kände jag, Daniel, min ande oroas i sin boning, och den syn
   som jag hade haft förskräckte mig.
 16. Jag gick fram till en av dem som stodo där och bad honom om en
   tillförlitlig förklaring på allt detta Och han svarade mig och
   sade mig uttydningen därpå:
 17. »De fyra stora djuren betyda att fyra konungar skola uppstå på
   jorden.
 18. Men sedan skola den Högstes heliga undfå riket och taga det i
   besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet.»

 19. Därefter ville jag hava tillförlitlig förklaring angående det
   fjärde djuret, som var olikt alla de andra, det som var så
   övermåttan förskräckligt och hade tänder av järn och klor av
   koppar, det som uppslukade och krossade och sedan trampade under
   fötterna vad som blev kvar;
 20. så ock angående de tio hornen på dess huvud, och angående det
   nya hornet, det som sedan sköt upp, och för vilket tre andra
   föllo av, det hornet som hade Ögon, och en mun som talade stora
   ord, det som var större att skåda än de övriga,
 21. det hornet som jag ock hade sett; föra krig mot de heliga och
   bliva dem övermäktigt,
   >Upp. 13,7.
 22. till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den Högstes
   heliga och tiden var inne, då de heliga fingo taga riket i
   besittning.

 23. Då svarade han så: »Det fjärde djuret betyder att ett fjärde
   rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra
   rikena. Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa
   den.
 24. Och de tio hornen betyda att tio konungar skola uppstå i det
   riket; och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik
   de förra, och som skall slå ned tre konungar.
   >Upp. 17,12.
 25. Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den
   Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga
   tider och lagar; och de skola givas i hans hand under en tid,
   och tider, och en halv tid.
   >Dan. 11,36. 12,7. 1 Mack. 1,44 f. Upp. 12,14.
 26. Men dom skall bliva hållen, och hans välde skall tagas ifrån
   honom och fördärvas och förgöras i grund.
 27. Men rike och välde och storhet, utöver alla riken under
   himmelen, skall givas åt den Högstes heligas folk. Dess rike
   skall vara ett evigt rike, och alla välden skola tjäna och lyda
   det.»

 28. Här slutar berättelsen. Men jag, Daniel, uppfylldes av många
   oroliga tankar, och färgen vek bort ifrån mitt ansikte; men jag
   bevarade i mitt hjärta vad som hade hänt.
   >Dan. 5,6. 10,8.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/27_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free