- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 16 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 16 Kapitlet

        Jesus avvisar några som begära tecken
        från himmelen, varnar för fariséernas
         och sadducéernas surdeg, bekännes av
          Petrus vara Messias, Guds Son,
        förutsäger sitt lidande, talar om sin
              efterföljelse.

 1. Och fariséerna och sadducéerna kommo dit och ville sätta honom
   på prov; de begärde att han skulle låta dem se något tecken från
   himmelen.
 2. Men han svarade och sade till dem: »Om aftonen sägen I: 'Det
   bliver klart väder, ty himmelen är röd',
 3. och om morgonen: 'Det bliver oväder i dag, ty himmelen är mulen
   och röd.' Ja, om himmelens utseende förstån I att döma, men om
   tidernas tecken kunnen I icke döma.
 4. Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken,
   men intet annat tecken skall givas det än Jonas' tecken.» Och så
   lämnade han dem och gick sin väg.

 5. När sedan lärjungarna foro åstad, över till andra stranden, hade
   de förgätit att taga med sig bröd.
 6. Och Jesus sade till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara
   för fariséernas och sadducéernas surdeg.»
 7. Då talade de med varandra och sade: »Det är därför att vi icke
   hava tagit med oss bröd.»
 8. Men när Jesus märkte detta, sade han: »I klentrogne, varför
   talen I eder emellan om att I icke haven bröd med eder?
 9. Förstån I ännu ingenting? Och kommen I icke ihåg de fem bröden
   åt de fem tusen, och huru många korgar I då togen upp?
 10. Ej heller de sju bröden åt de fyra tusen, och huru många korgar
   I då togen upp?
 11. Huru kommer det då till, att I icke förstån att det ej var om
   bröd som jag talade till eder? Tagen eder till vara för
   fariséernas och sadducéernas surdeg.»
 12. Då förstodo de att det icke var för surdeg i bröd som han hade
   bjudit dem att taga sig till vara, utan för fariséernas och
   sadducéernas lära.

 13. Men när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi, frågade han
   sina lärjungar och sade: »Vem säger folket Människosonen vara?»
 14. De svarade: »Somliga säga Johannes döparen, andra Elias, andra
   åter Jeremias eller en annan av profeterna.»
 15. Då frågade han dem: »Vem sägen då I mig vara?»
 16. Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande
   Gudens Son.»
 17. Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon,
   Jonas' son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig,
   utan min Fader, som är i himmelen.
 18. Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa[1]
   skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke
   bliva henne övermäktiga.
 19. Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på
   jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser
   på jorden, det skall vara löst i himmelen.»
 20. Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var
   Messias.

 21. Från den tiden begynte Jesus förklara för sina lärjungar, att
   han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och
   översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bliva
   dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen.
 22. Då tog Petrus honom avsides och begynte ivrigt motsäga honom och
   sade: »Bevare dig Gud, Herre! Ingalunda får detta vederfaras
   dig.»
 23. Men han vände sig om och sade till Petrus: »Gå bort, Satan, och
   stå mig icke i vägen; du är för mig en stötesten, ty dina tankar
   äro icke Guds tankar, utan människotankar.»

 24. Därefter sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill
   efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på
   sig: så följe han mig.
 25. Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den
   som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det.
 26. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men
   förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen
   för sin själ?
 27. Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina
   änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans
   gärningar.
 28. Sannerligen säger jag eder: Bland dem som här stå finnas några
   som icke skola smaka döden, förrän de få se Människosonen komma
   i sitt rike.»

[1] Klippa heter på grekiska petra.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/40_16.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free