- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 21 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 21 Kapitlet

         Jesus rider in i Jerusalem, rensar
         helgedomen, förbannar ett fikonträd,
        tillspörjes om sin makt, bestraffar i
         två liknelser översteprästerna och
               fariséerna.

 1. När de nu nalkades Jerusalem och kommo till Betfage vid
   Oljeberget, då sände Jesus åstad två lärjungar
 2. och sade till dem: »Gån in i byn som ligger mitt framför eder,
   så skolen I strax finna en åsninna stå där bunden och en fåle
   bredvid henne; lösen dem och fören dem till mig.
 3. Och om någon säger något till eder, så skolen I svara: 'Herren
   behöver dem'; då skall han strax släppa dem.»
 4. Detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt
   genom profeten som sade:

 5.  »Sägen till dottern Sion:
    'Se, din konung kommer till dig,
    saktmodig, ridande på en åsna,
    på en arbetsåsninnas fåle.'»

 6. Och lärjungarna gingo åstad och gjorde såsom Jesus hade befallt
   dem
 7. och ledde till honom åsninnan och fålen; och de lade sina
   mantlar på denne, och han satte sig därovanpå.
 8. Och folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på
   vägen; men somliga skuro kvistar av träden och strödde på vägen.
 9. Och folket, både de som gingo före honom och de som följde
   efter, ropade och sade:
    »Hosianna Davids son!
    Välsignad vare han som kommer[1],
    i Herrens namn.
    Hosianna i höjden!»

 10. När han så drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och
   man frågade: »Vem är denne?»
 11. Och folket sade: »Det är Jesus, profeten, från Nasaret i
   Galileen.»

 12. Och Jesus gick in i helgedomen. Och han drev ut alla dem som
   sålde och köpte i helgedomen, och han stötte omkull växlarnas
   bord och duvomånglarnas säten.
 13. Och han sade till dem: »Det är skrivet: 'Mitt hus skall kallas
   ett bönehus.' Men I gören det till en rövarkula.»

 14. Och blinda och halta kommo fram till honom i helgedomen, och han
   botade dem.
 15. Men när översteprästerna och de skriftlärde sågo de under som
   han gjorde, och sågo barnen som ropade i helgedomen och sade:
   »Hosianna Davids son!», då förtröt detta dem;
 16. och de sade till honom: »Hör du vad dessa säga?» Då svarade
   Jesus dem: »Ja; haven I aldrig läst:
    'Av barns och spenabarns mun
    har du berett dig lov'?»
 17. Därefter lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och
   stannade där över natten.

 18. När han sedan på morgonen gick in till staden igen, blev han
   hungrig.
 19. Och då han fick se ett fikonträd vid vägen, gick han fram till
   det, men fann intet därpå, utom allenast löv. Då sade han till
   det: »Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig.» Och strax
   förtorkades fikonträdet.
 20. När lärjungarna sågo detta, förundrade de sig och sade: »Huru
   kunde fikonträdet så i hast förtorkas?»
 21. Då svarade Jesus och sade till dem: »Sannerligen säger jag eder:
   Om I haven tro och icke tvivlen, så skolen I icke allenast kunna
   göra sådant som skedde med fikonträdet, utan I skolen till och
   med kunna säga till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i
   havet', och det skall ske.
 22. Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.»

 23. När han därefter hade kommit in i helgedomen, trädde
   översteprästerna och folkets äldste fram till honom, där han
   undervisade; och de sade: »Med vad myndighet gör du detta? Och
   vem har givit dig sådan myndighet?»
 24. Jesus svarade och sade till dem: »Också jag vill ställa en fråga
   till eder; om I svaren mig på den, så skall ock jag säga eder
   med vad myndighet jag gör detta».
 25. Johannes' döpelse, varifrån var den: från himmelen eller från
   människor?» Då överlade de med varandra och sade: »Om vi svara:
   'Från himmelen', så frågar han oss: 'Varför trodden I honom då
   icke?'
 26. Men om vi svara: 'Från människor', då måste vi frukta för
   folket, ty alla hålla de Johannes för en profet.»
 27. De svarade alltså Jesus och sade: »Vi veta det icke.» Då sade
   ock han till dem: »Så säger icke heller jag eder med vad
   myndighet jag gör detta.

 28. Men vad synes eder? En man hade två söner. Och han kom till
   den förste och sade: 'Min son, gå i dag och arbeta i vingården.'
 29. Han svarade och sade: 'Jag vill icke'; men efteråt ångrade han
   sig och gick.
 30. Och han kom till den andre och sade sammalunda. Då svarade
   denne och sade: 'Ja, herre'; men han gick icke,
 31. Vilken av de två gjorde vad fadern ville?» De svarade: »Den
   förste.» Jesus sade till dem: »Ja, sannerligen säger jag eder:
   Publikaner och skökor skola förr gå in i Guds rike än I.
 32. Ty Johannes kom och lärde eder rättfärdighetens väg, och I
   trodden honom icke, men publikaner och skökor trodde honom. Och
   fastän I sågen detta, ångraden I eder icke heller efteråt, så
   att I trodden honom.

 33. Hören nu en annan liknelse: En husbonde planterade en vingård,
   och han satte stängsel omkring den och högg ut ett presskar
   därinne och byggde ett vakttorn; därefter lejde han ut den åt
   vingårdsmän och for utrikes.
 34. När sedan frukttiden nalkades, sände han sina tjänare till
   vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom.
 35. Men vingårdsmännen togo fatt på hans tjänare, och en
   misshandlade de, en annan dräpte de, en tredje stenade de.
 36. Åter sände han åstad andra tjänare, flera än de förra, men de
   gjorde med dem sammalunda.
 37. Slutligen sände han till dem sin son, ty han tänkte: 'De skola
   väl hava försyn för min son.'
 38. Men när vingårdsmännen fingo se hans son, sade de till varandra:
   'Denne är arvingen; kom, låt oss dräpa honom, så få vi hans
   arv.'
 39. Och de togo fatt på honom och förde honom ut ur vingården och
   dräpte honom.
 40. När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med de
   vingårdsmännen?»
 41. De svarade honom: »Eftersom de hava illa gjort, skall han illa
   förgöra dem, och vingården skall han lämna åt andra vingårdsmän,
   som giva honom frukten, när tiden därtill är inne.»
 42. Jesus sade till dem: »Ja, haven I aldrig läst i skrifterna:
    'Den sten som byggningsmännen förkastade.
    den har blivit en hörnsten;
    av Herren har den blivit detta,
    och underbar är den i våra ögon'?
 43. Därför säger jag eder att Guds rike skall tagas ifrån eder, och
   givas åt ett folk som bär dess frukt.»
 44. [2]

 45. Då nu översteprästerna och fariséerna hörde hans liknelser,
   förstodo de att det var om dem som han talade.
 46. Och de hade gärna velat gripa honom, men de fruktade för folket,
   eftersom man höll honom för en profet.

[1] Se Messias i Ordförklaringarna.
[2] Se Nya testamentets text i Ordförklaringarna.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/40_21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free