- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 22 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 22 Kapitlet

          Jesus framställer liknelsen om
        konungasonens bröllop, besvarar frågor
        om skattepenningen, om uppståndelsen och
         om det yppersta budet, ställer sedan
         själv till fariséerna en fråga om
           Messias såsom Davids son.

 1. Och Jesus begynte åter tala till dem i liknelser och sade:

 2. »Med himmelriket är det, såsom när en konung gjorde bröllop åt
   sin son.
 3. Han sände ut sina tjänare för att kalla till bröllopet dem som
   voro bjudna; men de ville icke komma.
 4. Åter sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till
   dem som voro bjudna: 'Jag har nu tillrett min måltid, mina oxar
   och min gödboskap äro slaktade, och allt är redo; kommen till
   bröllopet.'
 5. Men de aktade icke därpå, utan gingo bort, den ene till sitt
   jordagods, den andre till sin köpenskap.
 6. Och de övriga grepo hans tjänare och misshandlade och dräpte
   dem.
 7. Då blev konungen vred och sände ut sitt krigsfolk och förgjorde
   dråparna och brände upp deras stad.
 8. Därefter sade han till sina tjänare: 'Bröllopet är tillrett, men
   de som voro bjudna voro icke värdiga.
 9. Gån därför ut till vägskälen och bjuden till bröllopet alla som
   I träffen på.'
 10. Och tjänarna gingo ut på vägarna och samlade tillhopa alla som
   de träffade på, både onda och goda, och bröllopssalen blev full
   av bordsgäster.
 11. Men när konungen nu kom in för att se på gästerna, fick han där
   se en man som icke var klädd i bröllopskläder.
 12. Då sade han till honom: 'Min vän, huru har du kommit hitin, då
   du icke bär bröllopskläder?' Och han kunde intet svara.
 13. Då sade konungen till tjänarna: 'Gripen honom vid händer och
   fötter, och kasten honom ut i mörkret härutanför.' Där skall
   vara gråt och tandagnisslan.
 14. Ty många äro kallade, men få utvalda.»

 15. Därefter gingo fariséerna bort och fattade det beslutet att de
   skulle söka snärja honom genom något hans ord.
 16. Och de sände till honom sina lärjungar, tillika med
   herodianerna, och läto dem säga: »Mästare, vi veta att du är
   sannfärdig och lär om Guds väg vad sant är, utan att fråga efter
   någon; ty du ser icke till personen.
 17. Så säg oss då: Vad synes dig? Är det lovligt att giva kejsaren
   skatt, eller är det icke lovligt?»
 18. Men Jesus märkte deras ondska och sade: »Varför söken I att
   snärja mig, I skrymtare?
 19. Låten mig se skattepenningen.» Då lämnade de fram till honom en
   penning[1].
 20. Därefter frågade han dem: »Vems bild och överskrift är detta?»
 21. De svarade: »Kejsarens.» Då sade han till dem: »Så given då
   kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.»
 22. När de hörde detta, förundrade de sig. Och de lämnade honom och
   gingo sin väg.

 23. Samma dag trädde några sadducéer fram till honom och ville påstå
   att det icke gives någon uppståndelse; de frågade honom
 24. och sade: »Mästare, Moses har sagt: 'Om någon dör barnlös, så
   skall hans broder i hans ställe äkta hans hustru och skaffa
   avkomma åt sin broder.'
 25. Nu voro hos oss sju bröder. Den förste tog sig hustru och dog,
   och eftersom han icke hade någon avkomma, lämnade han sin hustru
   efter sig åt sin broder.
 26. Sammalunda ock den andre och den tredje, allt intill den sjunde.
 27. Sist av alla dog hustrun.
 28. Vilken av de sju skall då vid uppståndelsen få henne till
   hustru? De hade ju alla äktat henne.»
 29. Jesus svarade och sade till dem: »I faren vilse, ty I förstån
   icke skrifterna, ej heller Guds kraft.
 30. Vid uppståndelsen taga män sig icke hustrur, ej heller givas
   hustrur åt män, utan de äro då såsom änglarna i himmelen.
 31. Men vad nu angår de dödas uppståndelse, haven I icke läst vad
   eder är sagt av Gud:
 32. 'Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud'? Han är en
   Gud icke för döda, utan för levande.»
 33. När folket hörde detta, häpnade de över hans undervisning.

 34. Men när fariséerna fingo höra att han hade stoppat munnen till
   på sadducéerna, samlade de sig tillhopa;
 35. och en av dem, som var lagklok, ville snärja honom och frågade:
 36. »Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen?»
 37. Då svarade han honom: »'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt
   ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.'
 38. Detta är det yppersta och förnämsta budet.
 39. Därnäst kommer ett som är detta likt: 'Du skall älska din nästa
   såsom dig själv.'
 40. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.»

 41. Men då nu fariséerna voro församlade, frågade Jesus dem
 42. och sade: »Vad synes eder om Messias, vems son är han?» De
   svarade honom: »Davids.»
 43. Då sade han till dem: »Huru kan då David, genom andeingivelse,
   kalla honom 'herre'? Han säger ju:
 44.  'Herren sade till min herre:
    Sätt dig på min högra sida,
    till dess jag har lagt dina fiender
    under dina fötter.'
 45. Om nu David kallar honom 'herre', huru kan han då vara hans
   son?»
 46. Och ingen förmådde svara honom ett ord. Ej heller dristade sig
   någon från den dagen att vidare ställa någon fråga till honom.

[1] Se Penning i Ordförklaringarna.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/40_22.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free