- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Lukas, 6 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Lukas, 6 Kapitlet

        Jesus undervisar om sabbatsbudet, botar
         en man som har en förvissnad hand,
        förordnar tolv apostlar, predikar för
         sina lärjungar och det församlade
                folket.

 1. Och det hände sig på en sabbat att han tog vägen genom ett
   sädesfält; och hans lärjungar ryckte av axen och gnuggade sönder
   dem med händerna och åto.
 2. Då sade några av fariséerna; »Huru kunnen I göra vad som icke är
   lovligt att göra på sabbaten?
 3. Jesus svarade och sade till dem: »Haven I icke läst om det som
   David gjorde, när han själv och de som följde honom blevo
   hungriga:
 4. huru han då gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt, och
   jämväl gav åt dem som följde honom, fastän det ju icke är
   lovligt för andra än allenast för prästerna att äta sådant
   bröd?»
 5. Därefter sade han till dem: »Människosonen är herre över
   sabbaten.»

 6. På en annan sabbat hände sig att han gick in i synagogan och
   undervisade. Där var då en man vilkens högra hand var
   förvissnad.
 7. Och de skriftlärde och fariséerna vaktade på honom, för att se
   om han botade någon på sabbaten; de ville nämligen finna något
   att anklaga honom för.
 8. Men han förstod deras tankar och sade till mannen som hade den
   förvissnade handen: »Stå upp, och träd fram.» Då stod han upp
   och trädde fram.
 9. Sedan sade Jesus till dem: »Jag vill göra eder en
   fråga. Vilketdera är lovligt på sabbaten: att göra vad gott är,
   eller att göra vad ont är, att rädda någons liv, eller att
   förgöra det?»
 10. Och han såg sig omkring på dem alla och sade till mannen: »Räck
   ut din hand.» Och han gjorde så; och hans hand blev frisk igen.
 11. Men de blevo såsom ursinniga och talade med varandra om vad de
   skulle kunna företaga sig mot Jesus.

 12. Så hände sig på den tiden att han gick åstad upp på berget för
   att bedja; och han blev kvar där över natten i bön till Gud.
 13. Men när det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och
   utvalde bland dem tolv, som han ock benämnde apostlar:
 14. Simon, vilken han ock gav namnet Petrus, och Andreas, hans
   broder; vidare Jakob och Johannes och Filippus och Bartolomeus
 15. och Matteus och Tomas och Jakob, Alfeus' son, och Simon, som
   kallades ivraren;
 16. vidare Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, den som blev en
   förrädare.

 17. Dessa tog han nu med sig och steg åter ned och stannade på en
   jämn plats; och en stor skara av hans lärjungar var där
   församlad, så ock en stor hop folk ifrån hela Judeen och
   Jerusalem, och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon.
 18. Dessa hade kommit för att höra honom och för att bliva botade
   från sina sjukdomar. Och jämväl de som voro kvalda av orena
   andar blevo botade.
 19. Och allt folket sökte att få röra vid honom, ty kraft gick ut
   ifrån honom och botade alla.
 20. Och han lyfte upp sina ögon och säg på sina lärjungar och sade:
   »Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till.
 21. Saliga ären I, som nu hungren, ty I skolen bliva mättade. Saliga
   ären I, som nu gråten, ty I skolen le.
 22. Saliga ären I, när människorna för Människosonens skull hata
   eder och förskjuta och smäda eder och kasta bort edert namn
   såsom något ont.
 23. Glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd, ty se, eder
   lön är stor i himmelen. På samma satt gjorde ju deras fäder med
   profeterna.
 24. Men ve eder, I som ären rika, ty I haven fått ut eder hugnad!
 25. Ve eder, som nu ären mätta, ty I skolen hungra! Ve eder, som nu
   len, ty I skolen sörja och gråta!
 26. Ve eder, när alla människor tala väl om eder! På samma sätt
   gjorde ju deras fader i fråga om de falska profeterna.

 27. Men till eder, som hören mig, säger jag: Älsken edra ovänner,
   gören gott mot dem som hata eder,
 28. välsignen dem som förbanna eder, bedjen för dem som förorätta
   eder.
 29. Om någon slår dig på den ena kinden, så håll ock fram den andra
   åt honom; och om någon tager manteln ifrån dig, så förvägra
   honom icke heller livklädnaden.
 30. Giv åt var och en som beder dig; och om någon tager ifrån dig
   vad som är ditt, så kräv det icke igen.
 31. Såsom I viljen att människorna skola göra mot eder, så skolen I
   ock göra mot dem.
 32. Om I älsken dem som älska eder, vad tack kunnen I få därför?
   Också syndare älska ju dem av vilka de bliva älskade.
 33. Och om I gören gott mot dem som göra eder gott, vad tack kunnen
   I få därför? Också syndare göra ju detsamma.
 34. Och om I lånen åt dem av vilka I kunnen hoppas att själva få
   något, vad tack kunnen I få därför? Också syndare låna ju åt
   syndare för att få lika igen.
 35. Nej, älsken edra ovänner, och gören gott och given lån utan att
   hoppas på någon gengäld. Då skall eder lön bliva stor, och då
   skolen I vara den Högstes barn; ty han är mild mot de otacksamma
   och onda.

 36. Varen barmhärtiga, såsom eder Fader är barmhärtig.
 37. Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda; fördömen icke, så
   skolen I icke bliva fördömda. Förlåten, och eder skall bliva
   förlåtet.
 38. Given, och eder skall bliva givet. Ett gott mått, väl packat,
   skakat och överflödande, skall man giva eder i skötet; ty med
   det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder igen.»

 39. Han framställde ock för dem denna liknelse:
   »Kan väl en blind leda en blind? Falla de icke då båda i
   gropen?
 40. Lärjungen är icke förmer än sin mästare; när någon bliver
   fullärd, så bliver han allenast sin mästare lik.
 41. Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men
   icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?
 42. Huru kan du säga till din broder: 'Broder, låt mig taga ut
   grandet i ditt öga', du som icke ser bjälken i ditt eget öga?
   Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må
   du se till, att du kan tala ut grandet i din broders öga.

 43. Ty intet gott träd finnes, som bär dålig frukt, och lika litet
   finnes något dåligt träd som bär god frukt;
 44. vart och ett träd kännes ju igen på sin frukt. Icke hämtar man
   väl fikon ifrån törnen, ej heller skördar man vindruvor av
   törnbuskar.
 45. En god människa bär ur sitt hjärtas goda förråd fram vad gott
   är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är;
   ty vad hennes hjärta är fullt av, det talar hennes mun. --
 46. Men varför ropen I till mig: 'Herre, Herre', och gören dock icke
   vad jag säger?

 47. Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör efter
   dem, vem han är lik, det skall jag visa eder.
 48. Han är lik en man som ville bygga ett hus och som då grävde
   djupt och lade dess grund på hälleberget. När sedan
   översvämning kom, störtade sig vattenströmmen mot det huset, men
   den förmådde dock icke skaka det, eftersom det var så byggt.
 49. Men den som hör och icke gör, han är lik en man som byggde ett
   hus på blotta jorden, utan att lägga någon grund. Och
   vattenströmmen störtade sig emot det, och strax föll det samman,
   och det husets fall blev stort.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/42_06.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free