- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 9. Fruktodling - Gossensass /
511-512

(1908) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Försöksträdgård ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

511

Försöksträdgård-Förtecken

512

täckbara djurorganismer till hästen och
tillfälligtvis kanske än större djur. Dock
är det företrädesvis vissa djurformer, som
mycket användas för ofvan-nämnda ändamål,
nämligen grodan, råttan, marsvinet, kaninen,
katten och hunden - djur, som i allmänhet
kunna erhållas i stort antal och relativt
billigt. Den moderna bakteriologien och
studierna öfver immunitetsläran ha bragt
forskarna att för särskilda ändamål uppsöka
vissa andra försöksdjur, t. ex. geten, åsnan och
svinet. Mycket intressanta iakttagelser ha äfven
utförts t. ex. på sköldpaddor, kräftdjur samt
andra lägre hafsdjur. Hos kallblodiga djur öfver
hufvud kan man ofta efter själfva försöksdjurens
dödande utföra iakttagelserna på utskurna
"öfverlefvande" organ (hjärta, muskler, nerver),
hvilka med lämpliga anordningar kunna bibehållas
vid lif i många timmar. I en viss grad kan
sådant ske äfven med organ, särskildt hjärtan,
från dödade varmblodiga djur. - Såsom försöksdjur
betecknas icke blott sådana djur, på hvilka i
ofvan antydda syften operativa ingrepp företagas,
utan äfven sådana, på hvilka i vetenskapligt
ändamål sjukdomar öfverföras, läkemedels och
gifters verkningar pröfvas, utfodrings- och
näringsförhållanden experimentellt studeras
o. s. v. C. G. S.

Försöksträdgård. Se Trädgård.

Försöksväsendet på jordbruksområdet. Alltifrån
sitt instiftande år 1811 har Landtbruksakademien
haft till uppgift bl. a. att befordra försöks
anställande rörande frågor tillhörande
landtbruket och dess binäringar, och sedan
en lägenhet å Djurgården (se karta till
art. Djurgården) vid Stockholm 1814 upplåtits
till experimentalfält för akademien, ha
dylika försök där alltjämt fortgått. Om
denna försöksanstalts verksamhet och
utveckling se Landtbruksakademiens
experimentalfält. Försöksverksamhet i
mycket stor skala har därjämte utöfvats af
Svenska mosskultur-föreningen och Sveriges
utsädesförening. Med god-’kännande af
k. proposition i ämnet beslöt 1905 års riksdag,
att en Centralanstalt för försöksväsendet på
jordbruksområdet skulle upprättas och förläggas
till Landtbruksakademiens experimentalfält och
att i densamma skulle uppgå akademiens förut
å Experimentalfältet verksamma jordbruks-,
agrikulturkemiska och botaniska afdelningar
samt den under Landtbruksstyrelsen ställda
Statens entomologiska anstalt. Sedan
Landt-bruksakad. härtill lämnat sitt bifall,
började Centralanstalten sin verksamhet med
ingången af 1907. Anstalten står under inseende
af en styrelse, bestående af Landtbruksakad:s
preses och sekreterare samt 3 af K. M:t
och 2 af Landtbruksakad. för 2 år valda
ledamöter. Dess uppgift är dels försöksverksamhet
å Experimentalfältet och i olika delar af landet,
dels spridande af kunskap om försöksresultaten
bl. a. genom uppvisningsfält i orterna, hvarjämte
anstalten i viss mån meddelar upplysningar
och råd särskildt å den botaniska och den
entomologiska afdelningen för bekämpande af
växtsjuk-domar, orsakade af parasiter ur växt-
och djurvärlden. Försöken och uppvisningarna
utom anstalten anordnas i regel i samarbete
med hushållningssällskapen och utföras oftast
af dessas konsulenter; rådgifningen rörande
skador och sjukdomar hos växter är kostnadsfri
och begäres hos vederbörande afdelning. Alla
tjänstemännens resor för

försök och rådgifning betalas af
statsmedel. Anstalten skall samarbeta med landets
öfriga landt-bruksvetenskapliga anstalter.

Centralanstalten omfattar 5 afdelningar,
näml. 1. Afdelningen för jordbruk, till hvars
område höra frågor rörande jordens bearbetning,
torrläggning, bevattning och gödsling samt
växtodling; de af dessa försök, som utföras
utom anstalten, äro en direkt, om ock utvidgad,
fortsättning af de "Hushållningssällskapens
lokala fältförsök", som 1900-06 fortgått under
ledning af en af Landtbruksakad. tillsatt
styrelse; afdelningens ord. tjänstemän äro l
föreståndare och l ofverassistent; 2. Afdelningen
för landtbruks kemi, som utför agrikulturkemiska
och agrikulturfysiska undersökningar, med
l föreståndare och l ordinarie assistent;
3. Afdelningen för husdjursskötsel samt
mejerihandtering, för utredning af frågor
rörande husdjurens afvel, utfodring och
vård samt mejerihandtering och bakteriologi,
med l föreståndare och 2 öfverassistenter;
4. Afdelningen för åkerbruksbotanik för
undersökningar rörande de odlade växternas
lifsvillkor, förädling och sjukdomar, med
l föreståndare och l ordinarie assistent
(se vidare Användbotanik, sp. 1189-90, och
E r i k s-son, Jakob): 5. Afdelningen för
landtbruks-entomologi (en fortsättning af den
1897 upprättade Statens entomologiska anstalt)
med uppgift att göra undersökningar rörande
för landtbruket skadliga insekters lefnadssätt
och lifsvillkor samt medlen att förhindra och
hejda deras härjningar. Sistnämnda afdelnings
arbetslokaler äro förlagda å Lilla Frescatis
egor, men dess likasom hela Centralanstaltens
postadress är Experimentalfältet.
H. J. Dft.

Försök till brott, jur. Härmed förstås vanligen
sådana ofullbordade stadier af uppsåtliga
brott, hvilka äro så långt framskridna, att
gärningsmannen kan sägas ha påbörjat själfva
utförandet af brottet. Stannar brottet vid
försök, inträder likväl ofta straffansvar. I
svensk lag straffas försöket dock endast vid
de brott, där lagen uttryckligen föreskrifver
detta. Främmande lagar gifva vanligen
allmänna regler härom. I regel straffas
försöket lindrigare än det fullbordade
brottet. Den franska strafflagen (code pénal)
föreskrifver dock, att det skall behandlas
lika strängt. Har gärningsmannen frivilligt
till-bakaträdt från försöket, inträder såsom
regel strafffrihet. Äfven enligt svensk lag
är detta förhållandet vid en del af de brott,
i fråga om hvilka försöket är straffbelagdt.
N. S-g.

Försörjningsanstalter 1. Försörjningsinrättningar
finnas i vissa större kommuner och ingå som
ett led i fattig- och sjukvården. Medan
arbetsanstalter och ålderdomshem afse
arbetsföra fattighjon och ålderstigna, som
ej behöfva stadigvarande sjukvård, mottagas
i försörjningsinrättningarna närmast sådana
fattiga, som i följd af särskilda olycksfall,
ihållande (kronisk) sjuklighet o. d. äro i
behof af hjälp, men ej böra intagas i de vanliga
sjukhusen (för akut sjuka). I Stockholms stads
allmänna försörjningsinrättning ("Grubbens")
å Kungsholmen, Fleminggatan 22, funnos vid
1906 års ingång 1,740 pers. under vård.
V. A-t.

Förtal, jur. Se Ärekränkning.

Förtappelse, teol. Se Fördömelse.

Förtecken, mus. Se Försättningstecken.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 14:42:52 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbi/0274.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free