- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 12. Hyperemi - Johan /
117-118

(1910) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Hälsosalt - Hälsovård - Hälsovårdsföreningen i Stockholm - Hälsovårdsnämnd - Hälsovårdsstadgan - Hälsovännen (Helsovennen) - Hälta - Häm- - Häme - Hämeenkyrö - Hämeenlinna - Hämeenmaa - Hämeenselkä

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)Hälsosalt. Se Hemliga medel.


Hälsovård, åtgärder till höjande af
hälsotillståndet, till bekämpande af hvad
som är skadligt för välbefinnandet, till
förekommande af sjukdomar. Hälsovården kan
afse såväl människan, individen (enskild
hälsovård
) eller samhället (allmän hälsovård),
som djuren. Jfr Hygien. Rörande den enskilda
hälsovården se t. ex. art. Barndiet, Diet,
Födoämnen, Bostad
och Klädedräkt. Om allmän
hälsovård i Sverige se Hälsovårdsstadgan.


Hälsovårdsföreningen i Stockholm har till
uppgift att främja hälsovården dels genom att
verka för införande af sådana förbättringar i
sundhetsväsendet, som af erfarenheten pröfvats
nödiga och tidsenliga, dels äfven genom att
sprida kunskap om hälsovårdens betydelse för
den enskildes lif, hälsa och arbetsduglighet
samt samhällets däraf beroende välfärd och
förkofran. Föreningen bildades 15 jan. 1881
och har från detta år tryckta förhandlingar.

E. Ät.


Hälsovårdsnämnd. Se Hälsovårdsstadgan.


Hälsovårdsstadgan, utfärdad af K. M:t
25 sept. 1874, innehåller väsentligen
följande. Allmän hälsovård i stad besörjes
närmast af en hälsovårdsnämnd, sammansatt
af en polismästare, en magistratsledamot,
en stadsläkare samt fyra af stadsfullmäktige
eller rådstuga valda ledamöter. Nämnden har
till sitt förfogande en hälsopolis, alldeles
oberoende af den allmänna polisen. Den
utgöres numera utom stadsläkaren af
tillsyningsmän och, i hufvudstaden, af
veterinär, kvinnliga inspektörer, kemist,
bakteriolog och bostadsinspektör. – Det åligger
hälsovårdsnämnden, som sammanträder minst en
gång i månaden, att tillse: att i staden finnes
ymnig och lätt tillgång på godt vatten till dryck
och matlagning samt på tjänligt vatten äfven
för andra hushållsbehof och för renhållningen
i staden; att vattenafloppen inom staden så
ordnas, att vattnet ej blott lätt afrinner från
gator och andra allmänna platser, utan ock kan
utan alltför stor svårighet ledas från gårdar
och tomter ut till de allmänna afloppen; att,
där inom staden eller i dess närmaste grannskap
finnes vattensamling eller vattensjuk mark, som
pröfvas menlig för hälsotillståndet hos närboende
eller inom staden i allmänhet, denna olägenhet
genom vattnets afledande och markens torrläggning
eller på annat lämpligt sätt undanröjes, samt
att kommunen genom sina anordningar underlättar
bortforslingen af afträdesämnen från staden,
afskräden från gårdar och gator samt annan
dylik orenlighet, så att någon brist i
renhållningen inom staden icke må uppstå till
följd af svårighet att få orenlighetsämnena
aflägsnade. Om orsaker till allmän sjuklighet
eller stor dödlighet inom stad eller stadsdel
icke kunna undanröjas, göres framställning hos
stadens eller kommunens myndigheter eller, om
därigenom rättelse ej vinnes, hos länsstyrelsen
och Medicinalstyrelsen, till hvilken sistnämnda
myndighet årliga berättelser insändas. Nämnden
eger förbjuda, att osunda bostäder bjudas
till uthyrning, hindra öfverbefolkning i rum,
tillse, att i större samlingsrum (kyrkor,
skolrum, fattighus, domstolssalar, teatrar,
auktions- och danslokaler, fabriker, verkstäder
m. m.) sörjes för tillräcklig luftväxling,
att skämda och skadliga
födoämnen och dryckesvaror ej hållas till salu,
att fabriker och näringar af hälsovådlig
art drifvas endast i aflägsnare, mindre tätt
befolkade stadsdelar.

Vidare innehåller stadgan bestämmelser
om villkoren för uppförande af afträden,
svinhus, fähus, stall, gödselstackar m. m. samt
bestämmelser om sopors förvaring, affalls och
orenlighets afföring m. m. Hvad i förordningen
stadgas om stad gäller i tillämpliga delar
äfven för köping, hamn, fiskeläge och annat
ställe med större sammanträngd befolkning, där
K. M:ts befallningshafvande efter vederbörandes
hörande sådant förordnar genom beslut, som skall
underställas K. M:ts pröfning. I öfriga fall
eger kommunalnämnden närmaste inseendet öfver
och befattningen med allmänna hälsovården
på landet, egande vederbörande provinsial-
eller distriktsläkare, äfven om han icke
är ledamot af nämnden, att vara tillstädes
vid nämndens öfverläggningar och i dessa,
men ej i besluten deltaga. Utbryter farsot
inom kommun eller är fara därför för handen,
vidtagas skyndsamma åtgärder af hälsovårds-
eller kommunalnämnd i enlighet med särskilda
författningar ang. farsoter och smittsamma
sjukdomar, för hvilket ändamål, där sådant är
nödigt och lämpligen kan ske, särskilda sjukhus
eller sjukrum böra inrättas (se k. förordn. 19
mars 1875 ang. åtgärder mot införande och
utbredning af smittsamma sjukdomar bland
rikets invånare). Vid farsoter skall, där så
pröfvas nödigt, undervisningen inställas vid
skolor samt annan ort eller tid bestämmas för
ting, uppbördsstämmor, marknader, auktioner,
truppsändningar och andra större folksamlingar
af dylik art. Om stadgans bestämmelser rörande
begrafningsplats se d. o., sp. 1218.

Högsta tillsynen öfver allmänna hälsovården
i riket tillkommer Medicinalstyrelsen, som
eger att i sådant afseende till ledning för
vederbörande hälsovårds- eller kommunalnämnd
meddela nödiga råd och anvisningar.

F. B.*


Hälsovännen (före 1896 Helsovännen), en af
med. doktor E. V. Wretlind 1886 grundlagd
och t. o. m. n:r 15 årg. 1905 af honom
utgifven populär halfmånadsskrift, för
"allmän och enskild helsovård". 1890-1902
samt 1904 och 1905 åtföljdes tidskriften
af en illustrerad månadsbilaga, som
innehöll bl. a. "Mannens slägtlif" (1890),
"Kvinnans slägtlif" (1891), "Våra barns
fostran och vård" (1892; af S. Ribbing) och
"Läkarebok för alla" (1893-1902), hvarjämte
från samma förlag utgafs en småskriftserie,
"Hälsovännens flygskrifter". Fr. o. m. n:r 16
arg. 1905 öfvertogs redaktionen af filos.
och med. doktor H. Berg. Upplaga 3,000
exemplar. Prenumerationspris 2 kr. 50 öre
t. o. m. 1903, 2 kr. (med bil. 3) 1904 och 1905
samt 2 kr. 75 öre fr. o. m. 1906.


Hälta. Se Haltning.


Häm-, i kemiska och medicinska termer. Se Hem-.


Häme och Hämeenmaa, de finska namnen
på Tavastland.


Hämeenkyrö [hä’men-]. Se Tavastkyrö.


Hämeenlinna [hä’men-], finska namnet på
Tavastehus och Tavastehus slott.


Hämeenmaa [hä’menma]. 1. Se Häme.
2. Skpsb. Se Turuma.


Hämeenselkä [hä’men-]. Se Tavastland.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:15:43 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbl/0079.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free