- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 12. Hyperemi - Johan /
801-802

(1910) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Intervention, inblandning - Interview, eng. Se intervju - Inter vivos, lat. under lifstiden - Intervju, samtal - Intervokalisk, språkv., stående mellan två vokaler - Intestatarf, jur. Jfr Arf - Intestinalkatarr, med. Se Tarmkatarr - Intestinalmaskar, inälfsmaskar - Intestinum crassum l. ampulum. Se Tarm - Intim, förtrogen - Intima, Tunica intima, anat., det innersta lagret i blodkärlens vägg

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

801

Interview-Intima

802

vikten mellan staterna och sålunda deras trygga
bestånd, samt vidare för att afbryta ett krig,
som föres med användande af folkrättsvidriga
medel. Slutligen har en stat rätt att
intervenera mot en annan stat, som orättmätigt
inblandat sig i en tredje oafhängig stats
angelägenheter. Hvad en oafhängig stats inre
förhållanden angår, är en våldsam intervention
rörande dessa berättigad’ under ungefär likartade
omständigheter. Interventionen är tillåten, då
den af staten påkallas; men den skall påkallas
af en myndighet, som verkligen kan sägas
representera staten. Enligt de grundsatser,
som Wienkongressen (1815) sökte göra gällande,
kunde endast regenterna begära intervention till
sin förmån, men de kunde detta, äfven om de
faktiskt förlorat all myndighet i staten. Men
redan genom Nord-Amerikas förenta staters
förklaring 1823, att ’de spanska kolonierna i
Amerika hade bättre rätt att påkalla intervention
mot den spanske konungen än denne mot dem, bröt
man med Wienkongressens iii-terventionsteori;
och sedermera har den folkrättsliga grundsatsen
gjort sig gällande, att den härskare, för hvilken
utöfningen af statsmakten fullständigt upphört,
också därigenom förlorat behörigheten att
påkalla intervention och att sålunda endast
den faktiske innehafvaren af statsmakten
kan utöfva denna rätt. Befogenheten att med
våldsamma medel intervenera i en oafhängig stats
inre angelägenheter, utan att interventionen
vederbörligen begärts, måste endast som undantag
kunna erkännas, då ett sådant ingripande
alltid måste blifva kränkande för statens
själfständighet och oafhängighet. Endast då
en stats inre förhållanden så urartat, att
den internationella rättsordningen hotas,
kan en sådan intervention erkännas vara
berättigad. Detta kan blifva fallet, då ett
sådant anarkiskt tillstånd uppkommit i en
stat, att detta medför en uppenbar fara för
grannstaten, att därigenom antingen hela den
statsliga organisationen öfver hufvud hotas
med tillintetgörelse eller staten åtminstone
blir oförmögen att fullgöra sina folkrättsliga
förpliktelser. Som berättigad erkänner inan
äfven intervention för att skydda ett parti i
en stat, då detta behandlas på sådant sätt, att
folkrättens grundsatser om människorättigheter,
hvilka allmänt erkännas som nödvändiga,
kränkas. - Med hänsyn till statsföreningar
bestämma unions- eller förbundsförfattningarna,
om och i hvilken mån central statsmakt eger
att intervenera i de särskilda staternas inre
stridigheter. Jfr H u f v u d i n t e r-v
e n t i o n och Noninterventionspoli-t i k.
K. H. B.

Interview [i’nt9vjö], eng. Se Intervju.

1’nter vivos, lat., bland de lefvande, under
lifstiden.

Intervju (eng. interview, eg. beramadt möte
mellan två personer för att träffa af tal),
samtal, som en tidningsman förskaffar sig med
någon framstående person för att utforska denne
angående någon fråga för dagen eller eljest af
allmänt intresse; hvad en tidningsreferent vid
ett sådant samtal inhämtar. - Intervjua, utforska
en bemärkt persons tankar i någon aktuell fråga
under begärdt samtal på tu man hand med honom, i
syfte att sedan referera samtalet i en tidning. -
Intervjuare (eng. inter-viewer], tidningsman,
som intervjuar. - Det är i Nord-Amerika man
har att söka ursprunget, till in-tervjuen;
den första artikeln af detta slag uppgifves

Tryckt den 7/i2 09

ha stått i "New York herald" 1859, .och ordet
lär som tidningsteknisk term ej vara äldre än
1869. Hos den amerikanske intervjuaren erfordras
förmågan att dels locka ur den utfrågade
framför allt det denne icke vill fram med,
dels ock återge samtalet med dramatiskt lif och
utsmyckade biomständigheter. I England infördes
intervjun af E. Yates i "World" på 1870-talet
och, beträffande politiska personligheter, af
W. T. Stead i början af 1880-talet i "Pall mall
gazette". Stead förelade alltid de intervjuade
korrektur af intervjun till granskning,
och detta har blifvit en, dock alltför ofta
försummad, försiktighetsåtgärd. I Sverige tog
intervjumetoden fart på 1890-talet.

Intervokälisk (af lat. ifnter, emellan, och
vokal, se d. o.), språkv., stående mellan två
vokaler.

Intestätarf (af lat. ab intestäto, arf, som ej
grundas på eller är i strid mot testamente),
jur., kallades i den romerska rätten
öfverflyttningen af död mans kvarlåtenskap på
annan person på grund af viss släktskap dem
emellan, vare sig denna erkänts som stöd för
öfverflyttningen genom uttryckligt lagstadgande
eller blott genom jus honorarium; i motsats
härtill står en öfverflyttning, som grundade sig
på testamente eller på en tvingande rättsregel
i lagen till förmån för .vissa anhöriga
(tvångsarfsrätt, ty. nolerbrecht). Jfr Arf, Arf
sr ätt, A r f-v i n g e och T e s t a m e n t e.
K. H. B.

Intestinälkatarr, med. Se Tarmkatarr.

Intestinälmaskar (af lat. intestina, inälfvor),
in-älfsmaskar, förekomma till ett stort
antal arter hos både människor och djur. Se
A s c a r i s, Bandmaskar, Binnikemask, Dyn t,
Hyda-tidsjukdom, Igelsjuka, Parasit, Plattmaskar,
Rund maskar, Spolmaskar, T r i k i n e r och
Ängersläktet.

Intestinum crassum 1. a m p l u m. Se T a r m.

Intim (fr. intime, af lat. 1’ntimus, eg. den
innerste, den bäste vännen), innerlig,
förtrogen. Jfr Intim e. - Subst. Intimitet.

rntima, Tunica intima, anat., det innersta lagret
i blod- och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls
tidigare utvecklingsskeden utgöres väggen af
endast ett enkelt lager hinnformiga epitelceller
(se E p i-

Fig. 1. Längdsnitt genom en kapillär. Vid a
kärna till epitelcell.

t e l och fig. 1); och denna enkla byggnad
bibehålles under hela lifvet hos kärlens
finaste perifera förgreningar, hos blod- och
lymfkapillarerna. Inom öfriga kärlområden åter
förtjockas kärlväggen därigenom, att utanför
epitelröret och närmast detta utvecklas lager
af tvärställda glatta muskelceller (fig. 2
c), hvilka ringformigt omfatta röret, och
utanför muskelcellerna lager af längslöpande
bindväf (fig. 2 d). Mellan epitelröret och det
utanför detta liggande muskelskiktet utvecklas
därjämte på elastisk substans rik bindväf (fig. 2
6). Epitelröret jämte sistnämnda bindväf benämnes
kärlets intima 1. tu-nica intima, det utanför
liggande muskellagret media 1. tunica media och
det ytligast liggande längslöpande bindväfslagret
adventitia 1. tunica externa.

12 b. 26

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 14:43:03 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbl/0437.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free