- Project Runeberg -  Handledning för fattigvårdsordförande, fattigvårdsstyrelser, fattigvårdsledamöter m. fl. innehållande alla nu gällande författn:r rörande 1. Fattigvården. 2. Lösdrifvares behandling, samt såsom tilllägg: 3. Kungörelsen ang. skatt för hundar
(1896) [MARC] Author: Nils Johan Thunblad
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HANDLEDNING

FÖR

FATTIGVÅRDSORDFÖRANDE, FATTIGVÅRDSSTYRELSER, FATTIGVÅRDSLEDAMÖTER

M. FL. INNEHÅLLANDE ALLA NU GÄLLANDE FÖRFATTNINGAR RÖRANDE

I. FATTIGVÅRDEN OCH II. LÖSDRIFVARES BEHANDLING

SAMT SÅSOM TILLÄGG

III. KONGL. KUNG. ANG. SKATT FÖR HUNDAR

----------------- MED ANMÄRKNINGAR OCH FÖRKLARINGAR SAMT SAKREGISTER UTGIFNA AF

N. J. THUNBLAD

KYRKOHERDE I MUNSÖ ----------------- STOCKHOLM LARS HÖKERBERGS FÖRLAG
STOCKHOLM, CENTRAL-TRYCKERIET, 1896.

Förord till den elektroniska utgåvan

Författaren anger själv i förordet syftet med föreliggande lagkommentar: "Hvarje fattigvårdsordförande och hvarje fattigvårdsledamot behöfva taga grundlig kännedom om den förordning, som så ofta af dem måste tillämpas i fattigvårdsmål, så väl då fråga är om beviljande af understöd som ock då fråga är om tillämpning af nämnda förordning gentemot andra fattigvårdssamhällen. Utan denna nödvändiga kännedom om förordningens syfte och anda och dess praktiska tillämpning kunna de, som hafva fattigvården om hand, ej rätt sköta det dem anförtrodda maktpåliggande uppdraget, såsom sig bör."

Boken har digitaliserats för Stockholmskällan av Stockholms Stadsmuseum och anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i november 2013 av Bert H.


This volume was scanned by Stockholmskällan, a collaboration of archives in Stockholm, Sweden, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Titel, Tryckning, 103, 104

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titel, Tryckning, 103, 104
Förord - 3, 4
Kongl. Maj:ts nådiga Förordning den 9 Juni 1871, angående Fattigvården, med de ändringar, som sedan den tiden skett - 5
I. Allmänna bestämmelser - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
II. Om fattigvårdssamhälle - 11, 12, 13, 14, 15, 16
III. Om fattigvårdsstyrelse - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
IV. Om hemortsrätt samt om ersättning för lämnad fattigvård - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
V. Om bidrag till fattigvården - 42, 43, 44
VI. Om fattigvårdssamhälles rätt mot dem, som åtnjuta fattigvård; så ock om bettlande - 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
VII. Om klagan i fattigvårdsärenden - 52, 53, 54, 55, 56, 57
VIII. Öfvergående stadgande - 58
Rörande tillämpningen af 2 mom. i 32 § - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Lag angående lösdrifvares behandling den 12 Juni 1885 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Kongl. Kungörelsen, angående skatt för hundar; d. 1 Juni 1877 - 97, 98, 99, 100, 101, 102

Project Runeberg, Thu Nov 7 08:04:52 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/njtfattig/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free