- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XIX: Perlit—Rendehest /
68

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Petersen, Julius Magnus - Petersen, Jørgen - Petersen, Karl Nikolaj Henry - Petersen, Lorents Christian Severin - Petersen, Mozart

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)


Petersen, Julius Magnus, dansk Maler
og Kobberstikker, f. i Kbhvn 4. Septbr 1827, d.
smst. 1. Febr 1917, kom 11 Aar gl ind paa
Kunstakademiet og arbejdede der, samtidig med at
han uddannedes i Malerhaandværket og som
Dekoratør; som saadan udstillede han 1845 en
»Tegning til et Bord, at udføre i Porcelæn« og
deltog i dette og de flg. Aar i Udsmykningen af
det indre af Thorvaldsen’s Museum. En Tid var
det hans Tanke at uddanne sig til Figurmaler;
han malede under Eckersberg og J. L. Lund og
udstillede 1853 et Genrebillede, »Barnedaab i en
Landsbykirke«. Snart fandt han dog sit egl. Felt,
idet han, efter fra 1857—64 at have virket som
Lærer ved Kunstakademiet, lagde sig efter
Gengivelsen af nord. Oldsager. Paa dette Omraade
har P. indlagt sig betydelig Fortjeneste; hans
herhen hørende Tegninger for Træsnit, saaledes
til Fabricius’ Danmarkshistorie, og endnu mere
hans Kobberstik og Raderinger (Worsaae’s Nord.
Oldsager o. s. v.) er gennemgaaende helt
fortræffelige og meget nøjagtige. Hans til Dels
staalstukne Portrætter af fremragende hist.
Personligheder er paalidelige, men tørre og lidet
aandfulde, hans Originalraderinger uden Værd. P.
har udfoldet en ikke ringe Virksomhed som
Restaurator af Altertavler o. a. kirkelige
Genstande. 1896 udgav han et Værk om Kalkmalerier i
danske Landsbykirker.
(S. M.). P. J.

Petersen, Jørgen, dansk
Landbrugsskoleforstander, f. 7. Juni 1854 i Baarse ved Præstø,
d. 19. Juni 1908. Han blev Landbrugskandidat
1882, og efter i nogle Aar at have været bl. a.
Assistent ved Docent Fjord’s Forsøg købte han
væsentligst ved Bønders Hjælp Kold’s gl. Skole
i Dalum ved Odense og oprettede her en
Landbrugsskole, som han oparbejdede til en af
Landets ledende Skoler, og til hvilken der blev
knyttet et Landbrugsmuseum og et kem.
Laboratorium. P. nød i høj Grad Landmændenes Tillid,
han var en stærkt søgt Foredragsholder, en klar
og populær Skribent — et Par af hans
Smaaskrifter blev prisbelønnet —, han blev
Landboforeningsformand og beklædte en Rk.
Tillidsposter, han var saaledes Medlem af
Landhusholdningsselskabets Bestyrelsesraad.
H. H-l.

Petersen, Karl Nikolaj Henry, dansk
Arkæolog, f. 20. Marts 1849 i Kjøbenhavn, d.
21. Septbr 1896 smst., blev cand. mag. 1873,
Dr. phil. 1877. Hans under Paavirkning i
Hjemmet tidlig vakte Interesse for Danmarks Oldtid
førte ham allerede i ung Alder (1871) til Museet
for de nordiske Oldsager, ved hvilket han 1879
blev amsat som Assistent. Til en Begyndelse
syslede han i omtr. lige Grad med
forhistoriske og historiske Monumenter. Materialet til
sine Studier indsamlede han for en Del paa de
aarlige Rejser rundt om i Landet, han foretog
som Medarbejder ved de efter Worsaae’s
Initiativ 1873 paabegyndte antikvariske
Herredsundersøgelser; saaledes fremkom 1875 hans
Afhandlinger »Om Helleristninger i Danmark«, og
1881 »Om Stenalderens Gravformer«. Sidst i
1870’erne og først i 1880’erne var han
behjælpelig ved Udgivelsen af Kammerherre F.
Sehested’s Studier over Fortidsminder og Oldsager
fra Broholm-Egnen. Bl. de
historisk-arkæologiske Undersøgelser fra denne Tid maa nævnes:
»En Relikvie af Roskilde Domkirkes
Skytshelgen Pave Lucius« (1874), »Gravstenen fra
Timgaard, Dyveke’s Ligsten kaldet« (1879), »Gudme
Kirke« (1879) og »Et dansk Flag fra
Unionstiden i Maria-Kirken i Lübeck« (1882). I et
nordisk mytologisk Emne søgte han Stoffet til sin
Doktordisputats, »Om Nordboernes
Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold«. Efterhaanden
førtes han imidlertid mere i Retning af den
historiske Arkæologi, om han dog aldrig ganske
vendte de forhistoriske Studier Ryggen, hvad
hans to smukke Fundpublikationer
»Vognfundene i Deibjerg Præstegaardsmose« og
»Jernaldersgravpladsen ved Nordrup«, fra 1888 og
1890, bærer Vidne om. Det var navnlig, efter
at han ved Worsaae’s Død 1885 var bleven
Inspektør for Mindesmærkernes Bevaring samt
Medlem af det særlige Kirkesyn, at hans egl.
Virkefelt blev historisk Arkæologi. Hans
indgaaende Kendskab til Landets historiske
Mindesmærker gjorde ham i Stand til her stedse
at finde ny og interessante Emner til
Behandling, og med stor Dygtighed forstod han i
Monumentets faste Grundlag at indarbejde det
foreliggende historiske Stof. Til hans smukkeste
Undersøgelser af denne Art maa henregnes
»Skjoldefrisen i Sorø« (1883), »Knud Lavard’s
Helgentilbedelse; Kilden og Kapellet ved
Haraldsted« (1885), »Skt Alban’s Relikvier i
Odense« (1886) og »Minder om Herluf Trolle og
Birgitte Gjøe væsentlig i Herlufsholms Kirke« (udg.
efter hans Død 1897). Som disse og de
forannævnte Titler paa hans Afhandlinger viser, var
det navnlig Enkeltfremstillingen, der havde
hans Interesse. Dog har han paa et enkelt
Omraade præsteret en Helhedsundersøgelse af
blivende Værd, nemlig ved sine to Værker over
gejstlige og adelige Sigiller fra Middelalderen,
der udkom henh. 1886 og 1897. Ogsaa gennem
sin administrative Virksomhed fremmede P. i
høj Grad den historiske Arkæologi, især efter
at han ved Nationalmuseets Oprettelse 1892 var
bleven Direktør for den historiske Afdeling.
Med Forkærlighed drev han Undersøgelser af
de bevarede middelalderlige Slotte og
Borgruiner (Korsør, Nyborg, Vordingborg,
Hammershus, Taarnborg m. fl.) samt af
Klosterruiner (Antvorskov og Vitskøl), og de arkæologiske
Herreds-Undersøgelsesrejser fik han udvidet til
ogsaa at omfatte gammeldanske Landskaber. En
tidlig Død gjorde brat en Ende paa hans
virksomme Færd. Paa hans Grav rejste Venner
Aaret efter en Mindesten. (Litt.: »Til Minde
om H. P.« [Kbhvn 1898]).
C. Ngd.

Petersen, Lorents Christian
Severin
, dansk Botaniker, f. 17. Maj 1840, tog
Skolelærereksamen 1861, Lærer i Slotsbjergby
1872—1907. Stærkt naturhistorisk interesseret,
ligesom Broderen Otto Georg P., og paavirket
af sin Lærer E. Rostrup kastede han sig fra
Beg. af 80’erne særlig Over Studiet af
Bladsvampe og har 1907—1911) udgivet »Danske
Agaricaceer.
A. M.

Petersen, Mozart, fremragende dansk
Klarinettist, f. 4. Maj 1817 i Kbhvn, d. smst. 26.
Febr. 1874, fra 1833 til sin Død Medlem af det
kgl. Kapel.
S. L.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 14:24:12 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/19/0078.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free