- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XXI: Schinopsis—Spektrum /
175

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sehested, Christen Thomesen - Sehested, Christian - Sehested, Christian (Christen) Thomesen - Sehested, Hannibal

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

(Litt.: Th. Sehested, »Cantsler Chr. Th.
S.« [1894]).
L. L.

Sehested, Christian, dansk Statsmand,
f. 22. Febr 1666, d. 19. Juli 1740. S., der var Søn
af Geheimeraad Christoffer S. til Nislevgaard
paa Fyn, var først i nogle Aar Deputeret i
Land- og Søkommissariatet, men gik siden over
i diplomatisk Virksomhed som dansk Gesandt
i Sthlm fra 1698 indtil Krigens Udbrud 1700.
Han blev derefter ved Andreas Pauli v.
Liliencron’a Død fra 1. Oktbr 1700 Oversekretær i
Tyske Kancelli og dermed tillige
Udenrigsminister. Som saadan fungerede S. med en mindre
Afbrydelse 1707—08 lige til 1721, fra 1708 var
han tillige Medlem af Konseillet. S. var en
bestemt Modstander af Sverige og dette Lands
Protegé, Hertugen af Gottorp, og derfor sammen
med Ditlev Vibe Talsmand for en nøje
Tilslutning til Rusland, et Standpunkt, han ogsaa
fastholdt, da der 1718 opstod stærke
Uoverensstemmelser mellem Danmarks Forbundsfæller, Tsar
Peter den Store af Rusland og Kong Georg I af
England-Hannover og det blev nødvendigt for
Danmark at vælge mellem disse to. Efter
Krigens Slutn. spillede S. som Oversekretær i tyske
Kancelli en fremtrædende Rolle ved
Inkorporationen af den gottorpske Del af Slesvig og havde
Hovedindflydelsen paa den Form, hvorpaa
Inkorporationen og de slesvigske Stænders
Hylding 4. Septbr 1721 fandt Sted. Kort efter blev
S. 31. Decbr afskediget fra sit
Oversekretærembede og mistede ogsaa sit Sæde i Konseillet.
Dette hang sammen med Kong Frederik IV’s
Ægteskab med Anna Sophie Reventlov og de
dermed flg. Forandringer i de højere
Embedskredse. S. udnævntes derefter til Stiftamtmand
i Fyen, et Embede han beklædte til nogle faa
Maaneder før sin Død. Et Par Gange brugtes
han i denne Tid dog ogsaa i diplomatiske
Missioner. 1728 udnævntes han til Danmarks
Repræsentant paa Kongressen i Soissons og var
siden Ambassadør i Paris til 1731. Under
Christian VI sendtes han 1734 til Stockholm som
ekstraordinær Ambassadør for at faa en
Alliance med Sverrig i Stand. Det lykkedes ham
ogsaa at faa en saadan sluttet den 5. Oktbr 1734.
L. L.

Sehested, Christian (Christen)
Thomesen
, dansk Admiral, f. 24. Aug. 1664,
d. 13. Septbr 1736. 1680 antoges S. til Lærling
i Marinen og foer indtil 1684 i dansk, derefter 7
Aar i holl. og fr. Orlogstjeneste. Han blev 1687
Officer og havde 1691 sin første danske
Chefskommando, Fregatten »Svenske Falk« paa
Konvojtogt til Frankrig. Under den store
Udrustning 1700 under U. C. Gyldenløve førte han
Orlogsskibet »Prins Carl«. 1701 ved
Oprettelsen af Søkadetkompagniet udnævntes S., der
var blevet Kommandør, til Chef for dette,
hvilket Embede han — med, en Del Afbrydelser —
dygtig og energisk forvaltede til 1715. Ved
Udbrudet af den store nordiske Krig kom S. straks
i aktiv Virksomhed. 1709 tjente han som
Gyldenløve’s Flagkaptajn ved Troppeoverførslen
til Skaane, 1710 deltog han som Chef for
»Havfruen« i Søslaget paa Køge Bugt. Foraaret 1711
førte han en Eskadre til Norge, ved hvilken
Lejlighed han erobrede mange Priser; ud paa
Efteraaret fik han Kommandoen over en
Styrke, hvis Opgave det var at forjage de svenske
Krigsfartøjer fra Farvandene ved Stralsund
samt at understøtte den
dansk-russisk-preussiske
Belejringshær. Ved sin
taktiske
Dygtighed, sit Mod
og sin
Besindighed lykkedes det her S.
at naa
Resultater, der har
forskaffet ham
et højt anset
Navn i den
danske
Søkrigshistorie. 1711
glippede
ganske vist hans
Bestræbelser,
idet
Svenskerne, men ikke
de Danske,
fik deres Artilleri overført; men den
paafølgende Sommer slog S. fl. Gange den sv.
Eskadre: Krigen trak sig derefter ind i Holsten
og Slesvig, hvor S. en Tid lang blokerede
Tønningen; 1715 var S. paa ny ved Stralsund, og
nu lykkedes det ham endelig efter mange
Anstrengelser helt at forjage Svenskerne fra
Farvandene og at indeslutte Byen, der maatte
kapitulere 23. Decbr. Han udn. derfor til Admiral.
Trods sin udviste Dygtighed og sin overlegne
Begavelse var S. ikke yndet af Frederik IV,
hvis Mistillid til den danske Adel ikke kunde
overvindes. Han afskedigede derfor S. 1716 fra
Marinen, udnævnte ham 1718 til Geheimeraad
og ansatte ham som Overlanddrost i Oldenborg.
Det var en forholdsvis ubetydelig Virksomhed,
S. her fik anvist; desuagtet har han i
Grevskabets Historie sat sig et uvisneligt Minde ved
at gennemføre betydelige Digeanlæg mod
Nordsøen. Ved fl. Lejligheder maatte Kongen
desuden ty til hans Erfaring, naar andres Raad
i Marineforvaltningen ikke slog til. S. afgik
ved Døden i Oldenborg.
(C. W.-S.). C. B-h.

C. T. Sehested.
C. T. Sehested.


Sehested, Hannibal, dansk Statsmand, f.
1609, d. 23. Septbr 1666. Efter at have besøgt
Sorø Akademi og siden foretaget vidtløftige
Udenlandsrejser blev han Hofjunker. Han vandt
snart Christian IV’s Yndest og blev 1636 trolovet
med Kongens 10-aarige Datter Christiane samt
udnævnt til Hofmester for Kongens Søn
Valdemar Christian. Med denne rejste han i
Udlandet 1637—39, men forlod saa Hoftjenesten og
udnævntes til Lensmand paa Tranekjær, 1640
fik han i Stedet Bohus Len samtidig med, at
han udnævntes til Rigsraad. Sit norske Len fik
han dog foreløbig ikke Tid til at beskæftige sig
med, da han allerede 1640 sendtes som Gesandt
til Spanien. Han førte her ret vigtige
Forhandlinger og afsluttede 1641 en Handelstraktat. 1642
udnævntes han til Statholder i Norge og
Lensmand paa Akershus, og efter at hans Bryllup
med Kongens Datter i Novbr s. A. med stor
Pragt var fejret paa Kbhvn’s Slot, rejste han
op til sin ny Stilling.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:57 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/21/0185.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free