- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XXIV: Tyskland—Vertere /
685

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Vejvæsen - Weka'er - Wekerle, Sandor Alexander - Veksel (i Jagtsproget) - Veksel (Dokument)

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Knudepunkt for Færdsel. Alle andre offentlige Veje
betegnes som Bygdeveje. Anlæg af nye eller
Omlægning af ældre Hovedveje med Broer
udføres i Almindelighed for Statskassens Regning
med eller uden Distriktsbidrag efter Beslutning
for hvert enkelt Tilfælde af vedkommende
bevilgende Myndigheder. Ogsaa til Bygning af
Bygdevej kan der ydes Bidrag af Fylket og
Staten. V.’s Centralmyndighed er
Vejdirektoratet, som hører under Arbejdsdepartementet.
Inden for hvert Fylke styres V. af et
Fylkesvejstyre, bestaaende af Fylkesmanden som
Formand og to af Fylkestinget valgte Mænd; den
direkte Ledelse og Udførelse af alle Arbejder
af teknisk Art overdrages en Overingeniør,
som assisteres af Afdelingsingeniører og
Assistentingeniører. Vedligeholdet af Mellemrigsveje
og Veje over Højfjeld paahviler Staten; de
øvrige offentlige Veje vedligeholdes helt af
vedkommende Distrikt, Hovedveje saaledes af
Fylkeskommunen, Bygdeveje af
Herredskommunen. Som Hovedregel skal alt Vejvedligehold
udføres ved Vejvogtere og lejet Arbejdshjælp.
Herredsstyret kan dog for et Tidsrum af 5 Aar
ad Gangen bestemme, at det Vedligehold, som
paahviler Herredskommunen, skal udføres ved
Arbejde in natura efter Fordeling paa
Herredets Matrikelskyld; for hver Vejrode
opnævner da Fylkesmanden efter Herredsstyrets
Forslag en Rodemester, og hver Gaardbruger faar
gerne sit Vejstykke at vedligeholde — saaledes
som Ordningen var efter de ældre Love. Det
almindelige og nærmeste Tilsyn med
Vedligehold af de offentlige Veje og Broer føres af
Lensmændene under Fylkesvejstyrets Kontrol. —
Den samlede Længde af de offentlige Veje var
i 1925 14080 km Hovedveje og 21462 km
Bygdeveje. Udgifterne til Vejdirektoratet og
Vejadministrationen i Fylkerne beløb sig for
Budgetterminen 1927—28 til 1,8 Mill. Kr. Til nye
Vejanlæg og Omlægning af ældre Veje var der
bevilget 9,2 Mill. Kr., og til Vedligehold og
Tilsyn samt Tilskud til Lønninger for kommunale
Vejvogtere 1 1/4 Mill. Kr.; derhos bidrager
Statskassen aarlig med 400000 Kr. til private
Automobilruter. — Hvad private Veje paa Landet
angaar, har Loven af 1912 i betydelig Grad
udvidet den tidligere Adgang til Ekspropriation
vedkommende Gaard- og Vinterveje, saaledes
til Omlægning af private Sæterveje, til Anlæg
af Veje fra Bjerg- og Hytteværker, Gruber,
Stenbrud og industrielle Bedrifter, til
Tømmerveje og til Drifteveje med fornødne Hvile- og
Bejtepladser.
K. Ø.

Weka’er (Ocydromus), Slægt af
Riksefamilien (Rallidæ) med 4 Arter, der lever paa New
Zealand. Det er Fugle af Størrelse som en Høne
med ret langt Næb, høje Fødder og en tæt,
blød Fjerklædning. De er ude af Stand til at
flyve, idet Vingeskelettet er kort, Svingfjerene
bløde og indskrænkede i Tal. W. er som alle
Fugle, der ikke kan flyve, stærkt truede med
Udryddelse. — Enkelte Arter, som staar W.
nær, yngler paa Øer i Nærheden af New
Zealand, andre er udryddede.
O. H.

Wekerle [’vækærlæ], Sandor
Alexander
), ungarsk Statsminister, f. 14. Novbr
1848, d. 26. Aug. 1921, fik juridisk Uddannelse
og blev 1877 ansat i Finansministeriet, valgtes
1884 til Underhuset og blev Febr 1887
Statssekretær og Apr. 1889 Finansminister. Han
gennemførte vigtige Ændringer i Skatterne og
Rentekonvertering, samt tilvejebragte 1891
Ligevægt i Statshusholdningen. I Novbr 1892 blev
han Førsteminister med den Opgave at
gennemføre tvungent borgerligt Ægteskab og flere
Kirkelove, og trods heftig Modstand fra
Biskopperne og Overhuset, ja endog fra
Kejseren selv, lykkedes det ham til Dels. Dog
maatte han i Decbr 1894 selv trække sig
tilbage, men Lovene vedtoges alligevel senere.
April 1906 blev W. paa ny, efter de stærkeste
Brydninger mellem Kronen og Rigsdagen,
Førsteminister tillige med de afgjorte Forkæmpere
for Ungarns Selvstændighed, Greverne J.
Andrassy og A. Apponyi, samt Frants Kossuth. Han
gennemførte forskellige mest økonomiske
Reformer, men det lykkedes ham hverken at faa
oprettet en af Østerrig uafhængig ungarsk
Nationalbank eller at skaffe de ønskede
Ændringer i Hærens Kommandosprog, fordi Kejser
Frants Josef ikke vilde indrømme noget Brud
paa Hærens Enhed. Ej heller tilvejebragtes
politisk Forsoning mellem Ungarn og Kroatien
eller en ny Valgordning med væsentlig
Udvidelse af Valgretten. W. afgik 17. Jan. 1910, men
blev 20. Aug. 1917 paa ny Førsteminister, men
heller ikke nu under Verdenskrigen lykkedes
det ham at faa gennemført en Valgretsreform
eller at løse Nationalitetsspørgsmaalet i
Hæren, men da Centralmagternes Nederlag
indtraf i Oktbr 1918, fik han Kejser Karl til at
erklære Ungarn for uafhængigt. W. afløstes
nogle Dage efter (30. Oktbr) umiddelbart
inden Revolutionens Udbrud af Karolyi. Under
Bela Khun’s Bolsjevikstyre (Marts—Aug. 1919)
holdtes han i et haardt Fængsel.
(E. E.). H. J-n.

Veksel, i Jagtsproget den Vej eller Sti
(Vildtsti), som fortrinsvis følges af Vildtet paa dets
Færden i Terrainet. Vildtet »veksler« fra en
Skov til en anden.
S. F.

Veksel er et med særlige Retsvirkninger
udrustet Dokument, i hvilket Udstederen
forpligter sig til enten selv eller ved en anden at
udbetale en Pengesum enten ved Forevisning eller
efter en fastsat Tidsfrist. Oprindelig var
»Vekselbrev« Betegnelsen for Dokumentet, medens
V. betød den Forretning, som udtrykkes deri,
nemlig Udveksling (cambium) af en Pengesort
mod en anden særlig under den Form, at man
afgav en Pengesum i sit eget Lands Mønt til en
anden (en »Veksellerer«), mod at denne
forpligtede sig til Udbetaling af et tilsvarende
Beløb i en anden Pengesort paa et andet Sted.
I en tidlig Tid kan saadanne Forretninger ogsaa
være foregaaede uden Udstedelse af egentlige
Vekselbreve. Først efter at den skriftlige Form
altid blev benyttet, og Dokumentet
efterhaanden fik en særlig omsættelig Karakter, er Ordet
V. blevet Betegnelsen for selve det udfærdigede
Brev. Oprindelsen til egentlige
Vekselforretninger maa søges i de store Handelsstæders
Periode. Trangen dertil opstaar, saa snart der
findes Personer, der ved Salg af Varer eller paa
anden Maade faar Penge disponible paa et
udenlandsk Sted, medens der samtidig paa
samme Sted findes Personer, der har Brug for
Penge, som de senere kan tilbagebetale paa

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:04:08 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/24/0697.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free