- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
15

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 2. (576.) 11 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 2

SVENSK LÄRARETIDNING.

15

Den, som känner, huru föga allmänheten
på landsbygden befattar sig med sin kropps
renlighet, vill ej gärna medgifva, att
sådana åtgärder från skolans sida äro
öfverflödiga. Mångenstädes på landsbygden är
så stor fattigdom rådande, att man knappt
kan begära renlighet af barnen. Det är
dock ännu oftare, som icke fattigdom utan
endast liknöjdhet och inrotade vanor äro
vållande till den både i hemmet och hos
dess invånare rådande orenligheten. Att
icke fattigdomen ensam bär skulden, kan
man sluta däraf, att det äfven finns
landsdelar, i hvilka man på skolbarnen kan se,
att den fattiga kroppsarbetande befolkningen
i hög grad bemödar sig om renlighet.

Såsom ytterligare belysande hygienen i
folkskolorna vill jag meddela en
sammanfattning af ännu ett par i formuläret
besvarade frågor. Från 85 skolor uppgifves,
att det är för mörkt i skolrummet,
antingen till följd af, att rummet är för lågt
och har iför ringa fönsteryta, eller däraf,
att dess väggar och tak äro mörkfärgade
eller smutsiga, eller ock därför, att
skymmande föremål, såsom byggnader eller stora
träd, finnas för nära inpå skolhuset.
Endast från 30 skolor klagas öfver, att det
är så ljust eller soligt, att det gör ondt i
ögonen. Men då de flesta skolhus på
landsbygden hafva fönster på tre sidor och
flera ligga alldeles öppet, utan något skydd,
är det gifvet, att man i sådana skolor skall
ännu oftare besväras af för starkt dagsljus.

Innanfönster begagnas ej i 180 skolor,
de flesta belägna i de sydligare länen.
Däremot är intet att anmärka, utan är
sådant tvärt om en förmån för skolor,
som ej hafva kraftiga
ventilationsinrättningar. Ännu bättre vore, om fönstren,
för att ej nedisas, hade dubbla rutor i
samma båge med ett litet mellanrum,
såsom fallet är i ett par skolor, eller om
innanfönstren vore försedda med gångjärn.

Det minst rekommenderande sättet är att
låta innanfönstren sitta kvar året om. Så
sker dock i 26 skolor utom i en del af
de skolor i de större städerna, hvilka hafva
centraluppvärmning. Men äfven i dessa
senare skolor borde innanfönstren alltid
uttagas på våren, när skolan äfven skall
begagnas under blidare årstiden.

*Några betraktelser med anledning af här
uppenbarade hygieniska brister skola följa
i nästa artikel.

FÖR DAGEN.

Elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet

skall hållas i Göteborg under förra
hälften af instundande augusti månad. 1888
års möte uppdrog åt centralstyrelsen för
Sveriges allmänna folkskollärareförening
att i samråd med styrelsen för Göteborgs
skolförening utse bestyrelse för det
blifvande mötet. Sedan från
Göteborgsföreningens styrelse inkommit förslag på
lämpliga bestyrelseledamöter, beslöt cent-

ralstyrelsen vid sitt sammanträde under
förra veckan att i öfverensstämmelse
med nämda förslag anmoda följande 15
personer att åtaga sig uppdraget som
bestyrelse vid elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet, nämligen:

folkskoleinspektören d:r /. M. Ambrosius,

ledamoten af Göteborgs allmänna
folkskolestyrelse, vice ordföranden i styrelsen för
Göteborgs folkskollärares
fortbildningskurser, kyrkoherden Nils Sandblad,

ledamoten af Göteborgs allmänna
folkskolestyrelse, skolföreståndarinnan Eva
Rodhe,

seminarierektorn Samuel Nygren,

föreståndaren för Nääs
slöjdlärareseminarium direktör Otto Salomon,

skolföreståndaren B. C. Rodhe,

grosshandlaren Henrik Ahrenberg,

ledamoten af centralstyrelsen i Sveriges
allmänna folkskollärareförening,
Öfverläraren Joh:s Johansson,

ordföranden i Göteborgs skolförening,
folkskolläraren K. O. Vikander,

sekreteraren i samma förening,
folkskolläraren Joh. Ohlander,

vice sekreteraren i samma förening,
folkskolläraren Å. E. Magnusson,

föreståndaren för afsöndringsskolan i
Göteborg Gustaf Johnsson,

t. f. slöjdinspektören, folkskolläraren Hans
Hallen,

folkskollärarinnan i Göteborg Alfrida Molly
och

småskollärarinnan i Göteborg Anna Larsson.

Till suppleanter för
bestyrelseledamö-terna utsagos:

kamreraren i Göteborgs allmänna
folkskolestyrelse A. Henriksson,
seminarieföreståndaren Tycho Lindeqvist,
folkskolläraren J. L. Malmborg,
» K. G. Gunnesson,

» K. Åkesson,

folkskollärarinnan Elina Nordgren,

» Nanna Möller,

småskollärarinnan Matilda Dahlberg,
folkskolläraren J. A. Björklund i Mölndal

samt

folkskolläraren F. E. Edgren i Lerum.
*Nu liksom vid förra mötet utgöres
bestyreisen af 15 ledamöter, däraf 8
lärare och lärarinnor vid folk- och
småskolorna. I öfrigt märkas representanter
för alla de olika riktningar, som gärna
kunna anses böra företrädas vid ett
dylikt möte.

Minderårigas användande i
arbete.

Kommerskollegium och medicinalstyrelsen
hafva till k. m:t inkommit med infordradt
utlåtande öfver det förslag, som kommittén
för revision af förordningen den 18
november 1881 angående minderårigas
användande i arbete vid fabrik, handtverk
eller annan handtering afgifvit.

Vi erinra, hurusom nämda kommittés
majoritet föreslagit framflyttning af
minimiåldern för inträde i arbete från 12 till 13
år (undantagsvis skulle 12-åringar få an-

vändas efter läkares hörande), en
minskning af arbetstiden för minderårig mellan
14 och 15 år från 10 till 6 timmar samt
en utsträckning af de områden, för hvilka
bestämmelserna skulle gälla. Minoriteten
föreslår arbetstiden för 13-åringar till 1.0
timmar och för 14-åringar till."ll timmar
samt att 12-åringar skulle få antagas i
arbete med 6 timmars arbetstid, om de
slutat sin skolgång.

Af de i ämnet hörda myndigheterna
hafva öfverståthållareämbetet och 11
länsstyrelser, 46 magistrater, l kronofogde, l
länsman, l fabriks- och handverksförening,
l yrkesinspektör samt 5
folkskoleinspektörer instämt i kommitténs förslag, hvarvid
dock flera af dessa i afseende på
arbetstiden instämt med kommitténs minoritet.
Däremot hafva 13 länsstyrelser, 27
magistrater, 13 disponenter och bruksombud,

I fabriks- och handtverksförening, 2
industriidkare, 2 yrkesinspektörer och l
folkskoleinspektör uttalat sig för minoritetens
åsikt*.

I sitt utlåtande hemställa
kommerskollegium och medicinalstyrelsen bland annat,

att i arbete, hvarom här är fråga, må icke
antagas minderårig, som ej erhållit fullständigt
afgångsbetyg från folkskola eller ej kan förete
intyg om inhämtadt minsta kunskapsmått jämte
skolrådets tillstånd att lämna skolan, eller som
ej fyllt 12 år och beträffande hvilken ej kan
företes läkareintyg, att arbetet är för hälsan
oskadligt;

att föreskrift om obligatorisk skolgång bör
gifvas i annan författning och då afse alla
minderåriga ;

att arbetsgifvare bör vara skyldig att, där
målsman sådant önskar, bereda minderåriga
ledighet för begagnande af fortsatt
undervisning, däri inbegripen äfven undervisning vid
teknisk skola;

att arbetstiden för 12-åringar bestämmes till
6 timmar, för 13-åringar till 10 timmar och
för 14-18-åringar till 11 timmar.

Det vill synas, som om här ifrågasatta
reformer vore helt obetydliga, ja, i vissa
fall rent af gående i en riktning, motsatt
den önskliga. Mycket betänkligt torde det
vara att, såsom här föreslås, göra
minderårigas begagnande af skolundervisning
beroende endast af målsmans önskan.

Vid betänkandet är emellertid fogad en
af generaldirektör Almen och
medicinalrådet Wawrinsky afgifven reservation, som
bland annat är riktad mot förslaget om
minderårigas arbetstid. Reservanterna,
hvilka anse, att 11 timmars arbetstid icke utan
fara kan åläggas så föga utvecklade
personer, som barnen i vårt land i regeln
äro före fyllda 15 år, och således aldrig
borde medgifvas, föreslå en arbetstid af 8
timmar för barn mellan 12-15 år och

II timmar för minderårig mellan 15-18 år.
I afseende på folkskolans lärokurs enligt

folkskolestadgan § 47 hade kommittén
föreslagit, att den måtte i allmän
författning bestämmas. Fem af inspektörerna
hade ansett ett sådant förslag vara
opraktiskt och outförbart, emedan det vore
omöjligt att genomföra en för alla i stad som

* De folkskoleinspektörer, som blifvit ålagda
att inkomma med utlåtande, voro: C. G.
Bergman i Stockholm, J. M. Ambrosius i Göteborg,
I. A. Lyttkens i Norrköping, A. O. Stenkula i
Malrnö, G. B. Insulander i Gäfle och J.
Franzén i Jönköping.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0019.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free