- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
53

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 5. (579.) 1 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 5

SVENSK LÄEABETIDJSflNG.

53

Statsbidrag för 12 slöjdskolor.

Skolrådet i Kalmar stadsförsamling begärde
hos länsstyrelsen att för 1892 utbekomma
statsbidrag för uppehållande af
undervisningen i slöjd vid 12 skolor med 75 kr.
för hvarje eller med tillhopa 900 kr. Sedan
vederbörande folkskoleinspektör anmärkt,
att verkliga antalet skolor af ifrågavarande
slag utgjorde allenast 7, beslöt
länsstyrelsen den 19 sistl. september att utanordna
statsbidrag för allenast 7 skolor med
sammanlagdt 525 kr.

Skolrådet klagade hos k. m:t under
yrkande, att då, i olikhet med hvad
inspektören uppgifvit, de för slöjdundervisning
inrättade skolor verkligen utgjorde ett antal
af 12 samt enligt folkskoleinspektörens
intyg ifrågavarande undervisning vore
ändamålsenligt ordnad, k. m:t måtte förklara
skolrådet berättigadt att erhålla
statsunderstöd med 75 kr. för hvar af de 12
slöjdskolorna. I afgifvet yttrande meddelade
folkskoleinspektören, att för
slöjdundervisning skolbarnen indelats i 12 grupper,
hvilka hvar och en särskildt undervisades
minst fyra timmar i veckan, för hvilken
undervisnings meddelande användes 7 lärare.

Vid föredragning häraf har k. m:t, med
afseende på hvad i målet blifvit upplyst,
funnit godt förklara skolrådet berättigadt
att, utöfver de genom öfverklagade
resolutionen för 7 slöjdskolor utanordnade 525
kr., erhålla statsbidrag, på sätt skolrådet
yrkat, för ytterligare 5 slöjdskolor.

Såsom läsaren torde erinra sig, har k.
m:t under förra året afkunnat flera utslag,
genom hvilka förklarats, att om vid samma
skola slöjdundervisning meddelas åt flera
afdelningar, statsbidrag blott utgår för en
skola. Så erhöll Nyköpings stad för 1892
statsbidag endast för en slöjdskola, ehuru
undervisning meddelats i 6 afdelningar,
hvarje afdelning med särskild lärare. Om
däremot skolbarnen i stället äro indelade
i grupper, erhålles enligt förestående utslag
75 kronors statsbidrag för hvarje grupp,
äfven om gruppen icke har särskild lärare.

Det är naturligtvis författningens
ordalydelse, som gifvit anledning till en dylik
tolkning, men det säger sig själft, att
besynnerliga konsekvenser kunna häraf uppstå.
Ett förtydligande synes vara på sin plats.

Minst en timmes middagsrast.

Skolråden i Sunnersbergs, Gösslunda och
Strö församlingar hafva hos k. nr.t anhållit,
att undervisningen i församlingens skolor
måtte, med uteslutande af föreskrifven
middagsrast, få äga rum från kl. 8 till l
eller från kl. 9 till 2 på dagen i
folkskolan samt från kl. 9 till l på dagen i
småskolan, med frukostrast l/s eller a/4 timme
efter två eller tre timmars arbete både i
folk- och småskolan; men k. m:t har ej
funnit skäl att bifalla dessa ansökningar.

Icke tillsatt i laga ordning. Edåsa
och Ljunghems församlingars skolråd
begärde hos direktionen öfver
folkskollärarnes pensionsinrättning pröfning af den
pensionsrätt, som kunde tillkomma
folkskolläraren därstädes S. V. Östergren. Af
handlingarna i ärendet inhämtades:

att Ö., född 1837 och examinerad 1858, blifvit
å sockenstämma med Edåsa och Ljunghems
församlingar den 18 aug. 1861, enligt hvad det
därvid förda protokoll utvisade, »utan omgång
af ansökan, förslag och formligt val» antagen
till »skollärare» i församlingarna, samt att han
i sådan egenskap tjänstgjort allt sedan
sistnämda dag.

Då enligt detta protokoll Ö:s antagning
synts hafva försiggått, utan att tjänsten
därförut varit i föreskrifven ordning
kungjord ledig till ansökning och förslag
upprättats, och Ö. följaktligen icke blifvit i
den uti folkskolestadgan bestämda ordning
vederbörligen antagen till ordinarie
folkskollärare, förklarade direktionen, att någon
pensionsrätt icke tillkomme Ö.

Häri sökte O. ändring hos k. m:t. Sedan
upplyst blifvit, att Ö. varit i de af
skolrådet till direktionen aflämnade uppgifter
upptagen såsom församlingens ordinarie
folkskollärare och att pensionsinrättningen
kommit i åtnjutande af behöriga
pensions-afgifter, har k. m:t på tillstyrkan af
direktionen förklarat Ö. berättigad att, utan
hinder däraf att han icke blifvit i behörig
ordning antagen till folkskollärare, för
åtnjutande af pension räkna sig till godo
såsom ordinarie tjänsteår den tid, under
hvilken han från den 18 augusti 1861
tjänstgjort såsom folkskollärare i Edåsa
och Ljunghems församlingar; till följd
hvaraf direktionen skulle äga att, utan
hinder af sitt förra beslut, taga frågan om
Ö:s pensionsrätt under förnyadt
öfvervägande.

Fastställd varning. Enligt beslut
den 27 april 1892 hade skolrådet i Täby
församling, med anledning däraf att
folkskolläraren därstädes P. Svensson icke
meddelat barnen nöjaktig undervisning, att
han under flera terminer upprepade gånger
under lektionstimmarna utan tillstånd
aflägsnat sig från skolan och lämnat barnen
att sköta sig själfva, samt att han visat
olydnad mot skolrådet, tilldelat S. varning
enligt § 32 folkskolestadgan.

Såväl domkapitlet i Uppsala som k. m:t
hafva lämnat de öfver varningsbeslutet
anförda besvären utan afseende.

Pedagogiska biblioteket härstädes
har, enligt den i lördags afgifna
årsberättelsen, under 1892 utlämnat 863 boklån;
antalet besök i biblioteket har varit 718.
»Såväl antalet besök som antalet boklån
äro de högsta, som hittills förekommit
under något af de åtta år, biblioteket varit
öppet.» Bibliotekets förnämsta
inkomstposter under året hafva varit: 500 kr.
genom öfverstyrelsen för Stockholms
stadsfolkskolor; 245 kr., utgörande årsafgifter
af medlemmarna af sällskapet
»Pedagogiska bibliotekets vänner»; 1,500 kr. af k.
m:t beviljade, »förnämligast till inköp af
pedagogisk litteratur och inbindning af
böcker».

Boksamlingen har ökats genom inköp,
genom gåfvor eller depositioner samt genom
byte. Tillökningen för året utgjorde omkr.
750 band, och hela samlingen bestod vid
årets slut af omkr. 11,300 band. Främst
i raden bland gifvarne nämnas ecklesiastik-,
utrikes- och justitiedepartementen; därnäst

fullmäktige i riksgäldskontoret och
riksdagens kanslideputerade (riksdagstrycket).
Af svenska förläggarefirmor hafva följande
skänkt på egna förlag utgifna arbeten:

Fritzes hofbokhandel, Norstedt & söner,
Gleerup i Lund, V. Bille, Huldbergs
bokförlagsaktiebolag, Fahlcrantz & komp. samt H. Geber.

Tidskrifter höllos tillgängliga till ett antal
af 26.

Biblioteket hålles öppet tisdagar,
onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 6-8
e. m., dock endast under terminerna.
Lokalen är Regeringsgatan 79.
Föreståndare är fortfarande d:r N. G. V.
Lagerstedt.

Göteborgs folkskollärares
fortbildningskurser. I tyska språket kommer
läroverksadjunkten d:r H. Kdbner att
meddela undervisning. Lektionerna fortgå i
två afdelningar med hvardera två timmar
i veckan och äro beräknade att omfatta
14 veckor med början i denna vecka.
Docenten O. E. Lindberg har vidtalats att
hålla ett antal föreläsningar öfver ämnet:
»Några drag ur de semitiska folkens
forn-historia». Tiden för dessa föreläsningars
början är ännu ej fullt bestämd.

Skolrådsvalen. Till skolrådsledamöter
äro ytterligare valda folkskollärarne K. A.
Lindberg i Gryteryd, Jönk., och J. F, Vallin
i Rådmansö, Sthm.

Tjänsters tillsättning.

Förslag. Till folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsten i Norrtälje: 1) J. A. Bergqvist
i St. Kil, 2) N. E. Anjou i Hille, 3) O. E.
Bro-stedt i Kärna. (27 sökande.)

- Till läraretjänsten vid Uddby folkskola,
Svärta, Södm.: 1) vik. därstädes David
Val-denborg, 2) Maria Sofia Eriksson i Ärila, Södm.,
3) Edla Landström i Norrbo, Gflb.

- Till fyra folkskollärarinnetjänster i
Sundsvall: 1) Karolina Olsen, Hanna Olsen, Maria
Hedvall och Hulda Hamrin, alla i Sundsvall,
2) Lotten Lene i Nora och Hilma Åhlström i
Sundsvall, 3) Selma Bäckström i Ljusne, Hanna
Fjellström i Sundsvall och Lovisa Jansson i
Ljustorp.

Valde. Till folkskollärare (framdeles äfven
klockare och organist) i Åsenhöga, Jönk.: J. A.
Ahlin i Ingatorp.

- Till förste lärare vid Lilla Edets
folkskola, Fuxerna, Älfsb.: pastorsadjunkten T.
Lundqvist i Steneby.

- Till lärare vid Herrsjö folkskola,
Kettil-städj Östg.: S. Svensson därstädes (enhälligt).

- Till lärare vid Östanbo folkskola,
Söderala, Gflb.: vik. därstädes, ordinarie läraren i
Järbo Karl Franke (enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Grums, VrmL:
Maria Håkansson i Asphyttan.

- Till e. o. folkskollärare i Ljusdal, Gflb.:
A. Larsson i Siljansnäs.

- Till vik. folkskollärare, klockare och
.organist i Grolanda, Skbg: G. Engström i
Örebro.

- Till vik. lärare vid Timmernabbens
folkskola, Ålem, Kalm.: E. A. Vedin.

- Till vik. folkskollärarinna i Bälinge, Upps.:
Maria I. Dahl från Stockholm.1

- Till vik. lärarinna vid Karsbo folkskola,
Torsås, Kalm.: Karolina Ahlqvist i Södertälje.

- Till lärarinna vid Bodhyltans mindre
folkskola, Torsås, Kalm.: Hanna Pettersson i
Strömsberg.

- Till småskollärarinnor i Karlskoga, Öreb.:
Teresia A. Bratt i Ö. Emtervik och Maria
Henriksson från Gustaf Adolf, VrmL

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0057.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free