- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
94

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 8. (582.) 22 februari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

94

SVENSK LÄRARETIDNING.

att resa, men skall genom ett skriftligt
föredrag inleda diskussionen i slöjdfrågan),
folkskoleinspektören J. M. Ambrosius,
kontraktsprosten, förre seminarierektorn Fr.
Sandberg i Solna, rektor K. E. Palmgren
samt slöjdinspektrisen Hulda Lundin (som
mottagit kallelsen).

Svensk Läraretidning kommer att hafva
specialreferent vid denna internationella
kongress.

Tjänsters tillsättning.

Förslag1. Till en läraretjänst i Helsingborg:
1) Karl Lohmander därstädes, 2) N. Sjögren i
Landskrona, 3) J. Yström i Helsingborg.

- Till en folkskolläraretjänst i Linköping:
1) Ernst Ahlberg därstädes, 2) R. G.
Gustafsson i Arboga, 3) J. A. Fredriksson i Bersbo.

Valde. Till lärare vid Uppsala folkskolor -.
e. o. lärarne därstädes J. A. Lindström och E.
Ullberg.

- Till folkskollärare i. Gnarp, Gflb.: J. G.
E. Törnqvist i Vårgårda, Älfsb.

- Till folkskollärarinna i Uppsala: e. o.
lärarinnan därstädes Gunhild Gallander.

- Till lärarinna vid Kärra folkskola,
Fässberg, Gtbg: vik. därstädes Anna Ekman
(enhälligt).

- Till folkskollärarinna i Glafva, Vrml.:
Anna Olsson.

- Till e. o, folkskollärarinna i Hvetlanda,
Jönk.: Berta Kjellin i Ulricehamn.

- Till e. o. folkskollärarinna i Björnlunda,
Södm.: Maria Andersson i Hyringa.

- Till vik. lärare ..vid Hammarbackens
folkskola, Linde: K. V. Örbom i Örebro.

- Till vik. lärare vid Hallstahammar
folkskola, Svedm, Vstm.: Alfred Rosén i
Brandstorp.

- Till lärarinna vid Ekebyhofs mindre
folkskola, Ekerö, Sthm: Klara Charlotta Morén i
Edebo.

– Till lärarinna vid Fredriksnäs mindre
folkskola, Gryt, Östg.: Elisabet Hemmingsson
i Häradshammar.

- Till småskollärarinnor i Uppsala: Maria
Gestblom och Anna Mauzelius.

- Till småskollärarinna i Gryt, Östg.: Anna
Gustafsson i Eksjö.

- Till småskollärarinna i Ottarp, Mim.:
Alma Svensson i Kalfvik.

- Till småskollärarinna i Stora Åby, Östg.:
Anna M. Pettersson i Linköping. (8 sökande.)

- Till småskollärarinna i Örkened, Krist.:
Ingrid Svensdotter i Hörlunda.

- Till vik. småskollärarinna i Vinslöf,
Krist,-. Eljena Kristensson i Tomelilla.

- Till vik. småskollärarinna i Mönsterås,
Kalm.: Rosa Andersson i Lannaskeda.

1)000 band innehåller Ö. Sönnarslöfs
sockenbibliotek, däraf 600 band skönlitteratur.

- Folkskolläraren L. G. Broomé i Bårslöfhar
afsagt sig uppdraget som folkriksdagsman.

- Oppmanna församling, Krist., har erhållit
tillåtelse att för skolhusbyggnad upptaga ett
amorteringslån å 3,000 kr.

- Svenska flaggan har genom sammanskott
af lärare och elever anskaffats till Uppsala
folkskollärareseminarium.

- Badhuskamreraresysslan i Öregrund
förestås af småskollärarinnan E. Nilsson
därstädes enligt badhusstyrelsens förordnande.

- / den slöjdkurs för utbildande af
kvinnliga handarbetslärarinnor, som under fröken
Hulda Lundins ledning pågår härstädes sedan
den 6 d:s, deltaga 35 elever.

- Vid Chicagoutställningen kommer
förlagsfirman P. A. Norstedt & söner i Stockholm att
exponera en utvald samling af sina
förlagsartiklar, dels böcker, dels kartor och
väggplanscher. Bland de senare må nämnas det
ännu icke i bokhandeln utgifna verket
»Skandinaviens fiskar» af professor F. A. Smitt.

- Till lärarinna med adjunkts tjänstgöring
vid Umeå folkskollärarinneseminarium har
Hernösands domkapitel utnämt fröken Elisabet
Matilda Vilhelmina Eurén.

- Likgiltig och slapp barnauppfostran äro,
enligt vid kommunalstämmor i Enånger,
Njutånger, Bjuråker och Gnarp uttalade åsikter,
en orsak till de inom Helsingland föröfvade
våldsbragderna.

- En flyttning af Stockholms stads
uppfostringsanstalt för gossar är ifrågasatt, i det stadens
fattigvårdsnämd hos stadsfullmäktige gjort
framställning om köp af en del af säteriet Viksberg
i Salems socken i och för nämda ändamål.

- Till stipendier åt lärare och lärarinnor
inom Södermanlands län, hvilka blifva antagna
för genomgående af slöjdkurs vid Nääs under
innevarande år, har länets slöidnämd anslagit
650 kr.

- En minnesgåfva från församlingsbor
öfverlämnades den 6 d:s till förre folkskolläraren
i Bondstorp, numera hemmansägaren i
Sten-gårdshult L. M. Pettersson. Gåfvan, utgörande
ett tack för 27-årigt arbete inom Bondstorp,
bestod af åtskilliga silfverpjäser.

- Om folkskolesalarnas på landet
öppenhållande till läsesalar söndagsaftnarna har ett
cirkulär i dagarna utfärdats af »Styrelsen för
sällskapet för Sveriges väl». Skolrådet bör
sätta saken i gång och kommunen bekosta
värme och belysning, anse förslagsställarne.

- Sjuklighet bland skolbarnen råder på flera
håll. Difteri och skarlakansfeber äro de mest
gängse sjukdomarna. På grund häraf äro
skolorna i Ljusne och Ala, Gflb., Allerum, Mim.,
samt folkskolan för gossar i Vimmerby tills
vidare stängda.

- En vacker begrafningsakt ägde rum i
fredags i Lönsås, då denna församlings aflidne
klockare Frans Janzon ledsagades till sin
sista o hvilostad af väl ett 50-tal vänner från
Lönsås och andra församlingar, meddelas Ö.
C. A skolhuset flaggades på half stång.

- Oskarshamns lärareförening har den 11 d:s
till styrelseledamöter i föreningens läsecirkel
valt kyrkoherden K. Kellgren, folkskolläraren
E. A. Rydmark och fröken Ingeborg Stjernberg
med folkskollärarne S. A. Granér och
J.Kjell-ström som suppleanter.

– Slöjdundervisning har med denna termins
början införts vid V. Sönnarslöfs nybyggda
folkskola, Krist. En del af
verktygsuppsättningen och modellsamlingen har skänkts till
skolan af Onnestads slöjdseminarium. -
Fjäl-kestads församling har vid Råbelöf inrättat
en ny slöjdskola för gossar. Dessutom är
med detta läsårs början slöjd för flickor införd
vid församlingens tre skolor.

- Tredskande föräldrar, som mena att deras
barn likao väl kunna vara hemma som besöka
skolan, får kyrkorådet i Skog kifvas med.
Nyligen måste rådet med sådant ärende vända
sig till länsstyrelsen, som ålagt vederbörande
länsman att taga en 12-årig flicka från
föräldrarna och öfverlämna henne åt annan
familj.

- En aftonskola har kristliga föreningen af
unge män i Oskarshamn inrättat.
Undervisning meddelas i väl- och rättskrifning, räkning
och engelska språket samt för sjömän i
navigation. Lärare äro folkskolläraren G. F.
Granér, seminarieeleven B. V. Ström, privatläraren
N. A. Melin samt sjökaptenen J. Ekström.
Lektionerna äro besökta af ett tjugutal
ynglingar och män.

- Töcksmarks skolråds beslut att för
innevarande år som vikarierande folkskollärare
anställa hr K. Julin, som vid årets början
erhöll afsked med pension, blef, såsom vi förut
nämdt, öfverklagadt af bruksägaren J. N.
Bie-sért. Karlstads domkapitel har nu genom
af-kunnadt utslag upphäft skolrådets
ifrågavarande beslut och förständigat skolrådet att
ofördröjligen anslå tjänsten till ansökning ledig.

- Om behandlingen af mindre begåfvade barn
gjorde Helsingborgskretsen vid sitt möte den
11 d:s följande uttalande: »De s. k. mindre
begåfvade barnen böra i skolan behandlas med

allvar och ordning men i synnerhet med mi!4>
het, vänlighet, uppmuntran och tålamod, och
då det är tal om att flytta dem till högre
klasser, böra de icke bedömas med för stor
hänsyn till kunskapsmåttet.»

- Telefon är från och med innevarande
termins början på folkskoleöfverstyrelsens
bekostnad insatt å samtliga härvarande
folkskolors expeditionslokaler, genom hvilken åtgärd
telefonförbindelse finnes dels mellan
öfverstyrelsen och inspektören å ena sidan och
folkskolorna å den andra och dels mellan
folkskolorna sinsemellan. Att en dylik anordning
är af stor lättnad för skötandet af en del
ex-peditionsgöromål är påtagligt.

- Huru skall skolarbetet anordnas för att blifva
glädjande för barnen? Denna fråga diskuterades
vid St. Tuna lärare- och lärarinneförenings
möte den 11 d:s, hvarvid kraftigt betonades
det orätta uti, att föräldrar ofta skrämma
barnen för skolan. Denna fruktan blir sedan svår
att borttaga. Såsom bästa medlet att vinna
barnen för skolan framhölls ett lifaktigt
skolarbete, under hvilket barnens
verksamhetsbegär blefve tillgodosedt och ledt i den rätta
riktningen.

- Examensvittne att närvara vid de
organist-och kyrkosångare-examina, som hädanefter
komma att afläggas i Skara, har på begäran
af nuvarande domkyrkoorganisten och i
enlighet med musikaliska akademiens cirkulär till
domkapitlen den 12 febr. 1869 blifvit utsedt af
Skara domkapitel. Uppdraget har lämnats åt
lektorn vid Skara läroverk G. J. G.
Landtmanson. Ännu finnas några domkapitel, som -
märkligt nog - ej utsett dylika
examensvittnen.

- Dåligt ställdt med uppvärmningen synes det
vara i Jönköpings folkskolor, där under de
senaste dagarnas starka köld termometern visat
endast omkring 10 grader varmt, i en sal i
östra folkskolan endast 6 grader. Denna
sistnämda skola är i synnerhet vanlottad, enär
tamburerna icke kunna uppvärmas. Då nu
barnen under den starka kölden icke kunnat
hålla till på lekplatsen under rasterna, hafva
de varit hänvisade till de iskalla tamburerna
eller de tämligen trånga salarna, där luften
under sådana förhållanden blir i hög grad
for-skämd och hälsovådlig, skrifver Sm. All.

- De besvär, som anförts af skolläraren A.
Karlsson i Finja med anledning af, att
församlingen vägrat ersätta K. för de reparationer
han verkställt i skolhuset, hafva af
länsstyrelsen i Kristianstad lämnats utan afseende.
Hösten 1890 begärde K. hos skolrådet att få
ett nytt golf i sin kammare. Skolrådet sade
nej. Påföljande år förnyade K. sin begäran,
men skolrådet sade åter nej. Då lät han själf
verkställa reparationen och fordrade sedan
ersättning af församlingen, som dock afslog hans
anhållan.

- Skolrote skall utgöra kostnaden för skolhus,
då kyrkostämma därom öfverenskommit, har
kammarkollegium resolverat på besvär af Grums
församling. Å kyrkostämma hade församlingen
beslutat, att kostnaden för reparationer å
skolhusen skulle lika fördelas på alla fyrk inom
församlingen, men att hvarje Skolrote
framdeles som dittills skulle verkställa oundgängliga
nybyggnader å rotens skolhus.
Kammarkollegium har med upphäfvande af länsstyrelsens
beslut i ärendet förpliktat Skrufstads Skolrote att
bekosta beslutad utvidgning af lärarebostaden,
ro^teintressenterna obetaget att i afseende på
Långs rotes åtagande att i kostnaden deltaga
väcka talan efter befogenhet.

- Helsingborgskretsens pedagogiska bibliotek,
som inrättades för ett par år sedan,
innehåller omkring 275 band undervisnings- och
uppfostringslära, religion och kyrkohistoria,
filosofi, språkvetenskap och litteraturhistoria,
historia och statskunskap, naturvetenskap,
beskrifning öfver land och folk o. s. v. Styrelsen
(hrr O. Pihl, ordförande, N. Krok, vice
ordförande, och P. A. Rydén, sekreterare och
bibliotekarie) erhöll vid kretsens möte den 11 d:s
uppdrag att hos skolrådet i Helsingborg
anhålla om bibliotekets inrymmande i
centralskolans expeditionsrum.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0098.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free