- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
152

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 13. (587.) 29 mars 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

152

SVENSK LÄKAKETIDNING.

N:r 13

meningen, att läraretjänsterna vid högre
folkskolan fortfarande skola vara
otillgängliga för folkskollärarekårens eliter
samt förbehållna för sådana akademici,
som - för att nyttja ett mildt uttryck
- icke äro eliter?»

Att gent emot denna invändning
hänvisa till ett inom folkskollärarekåren
dis-kuteradt förslag om upprättande af högre
bildningsanstalter för folkskollärare går
naturligtvis icke för sig. Ty intet kan
vara vissare, än att en motion i detta
syfte skulle från de ovilligas sida mötas
bland annat med den anmärkningen, att
en dylik anstalt vore obehöflig, så länge
behofvet af lärare vid de högre
folkskolorna ej blifvit synnerligen trängande.

Man komme på detta sätt att röra sig
i en ring: mot förslaget om högre
folkskolor skulle anföras, att antalet
språkkunniga folkskollärare vore för litet, mot
förslaget om en högre bildningsanstalt,
att antalet högre folkskolor vore för
litet.

Ytterst sällan torde en reform varit
å ena sidan så lätt att genomföra och
å den andra till sina följder så viktig
som den nu ifrågasatta. Vi tro, att
hvar och en, som fördomsfritt
öfver-tänker saken, skall nödgas medgifva, att
den ej blott skulle kunnat sättas i verket
utan några verkliga svårigheter, utan ock
att den skulle utgjort ett synnerligen
kraftigt medel för den högre folkskolans
önskade omgestaltning, på samma gång
den mäktigt skulle bidragit till vidgande
af folkskollärarnes vyer.

För tillfället är den emellertid fallen.
Det beror nu på lärarekåren själf, huru
snart den ånyo skall komma upp.

Universitetskurserna i Uppsala

sommaren 1893.

De fria undervisningskurser, som
bragtes på tal och rönte så stora
sympatier vid folkhögskolemötet i Uppsala
sistlidne höst, äro nu, i hvad på Uppsala
universitet ankommer, slutgiltigt bestämda
för årets sommar.

Till hvad i mr 7 af denna tidning
härom meddelades kan nu läggas, att
icke mindre än 15 föreläsare förklarat
sig villiga och oförhindrade att ställa sig
till företagets disposition. Definitiva
beslut om kurserna m. m. fattades i
lördags afton vid ett möte af föreläsare,
skrifves till Svensk Läraretidning.

Följande föreläsare komma att
medverka vid sommarens kurser:

professor H. N. Almkvist med ämne: Israels
äldsta historia på den kritiska forskningens
ståndpunkt;

rektor Julius Centervall: den romerska
kejsartiden ;

Observator C. V. L. Charlier: fixstjärnorna;

professor N. Ch. Dunér: astronomi;

professor Th. M. Fries: botanik;

professor Harald Hjärne: svenska
statsskicket under reformationstidehvarfvet;

professor Fr. Holmgren: synsinnet;

docenten K. F. Johansson: Buddhaismen i
Indien;

professor J. A. Lundell: huru språkljuden
bildas;

docenten H. V. Munthe: de yngsta skedena
i jordens utvecklingshistoria (med geologiska
exkursioner) ;

professor Ad. Noreen: inledning till
modersmålets grammatik;

docenten F. A. v. Schélee: minnets
psykologi;

docenten H. G. Söderbaum: kemi;

teol. kand. N. Söderblom: den kristna
troslärans utveckling;

docenten A. Virén: däggdjuren.

Tiden för denna första svenska
»uni-versity extension» är förlagd till sista
hälften af augusti månad och upptager
två veckor. Kurserna bli strängt
vetenskapliga. Närmast afses de för lärare:
vid allmänna läroverk, flickskolor,
folkhögskolor, folkskolor, men tillträde är
öppet för en hvar bildningsintresserad
af hvad förkunskapsmått som helst. De
särskilda kursernas omfång växlar mellan
3 till 10 timmar. En afgift af 10 kr,
gifver tillgång till alla kurserna, då en
hvar kan välja efter behag. Nämda
afgift är afsedd att betäcka
tryckningskostnader, utgifter för betjäning,
förbrukningsartiklar m. m. Föreläsarne bjuda
nämligen sitt arbete gratis.

En organisationskommitté är tillsatt
och består af professorerna Harald
Hjärne, Ad. Noreen och J. A. Lundell.
En expeditionsbyrå kommer att upprättas
för de löpande göromålens handhafvande,
och har man för denna tänkt sig kunna
erhålla intresserade studenter.

Inbjudning kommer att med det
snaraste utfärdas genom tidningspressen.
Anmälningar kunna ställas till någon af
organisationskommitténs medlemmar. De
först anmälde hafva företräde till billiga,
eventuellt gratisbostäder. Gemensam
spisning inrättas (möjligen å någon
nationslokal). Organisationskommittén tror sig
kunna ordna det så, att 14 dagars
vistelse i Uppsala, inklusive kursafgiften 10
kr., skall kunna ske för omkring 30 kr.

Ett villkor för att det hela skall bli
af är, att ett visst antal tecknat sig till
den l instundande juli.

*Det är nu att hoppas - skrifver
Uppsala Nya Tidn. - att detta första
försök att i vårt land etablera ett
bildningsföretag, som t. ex. i England är af
en ofantlig betydelse, skall omfattas med
allt det intresse, det i så hög grad
förtjänar, så att det slår väl ut och icke
stannar vid ett försök utan blir en
beståndande svensk institution - en som
håller våra pedagoger i kontakt med
vetenskapen och som sprider ut i landet
kunskap om den vetenskapliga
forskningens resultat.

En utställning

anordnas i sammanhang med elfte
allmänna folkskolläraremötet i Göteborg.
Se vidare härom i annonsafdelmngen af
dagens nummer!

Kvinnlig klockare

har Råda församling, Gtbg, beslutat
anställa. Platsen är annonserad ledig för
»kompetenta sökande». Som enligt nu

gällande lag kvinna ej äger söka
klockarebefattning utan särskild k. m:ts dispens,
torde de »kompetenta» sökandenas
antal blifva ganska inskränkt, helst tjänsten
i fråga är förenad med organist- och
folkskollärarinnebéfattningarna.

Svenska folkhögskolan

kan i år fira sitt 25-årsjubileum. Vårt
lands tre äldsta folkhögskolor, Hvilans
och Önnestads i Skåne samt Herrestads
i Östergötland (sedermera flyttad till
Lunnevad), började nämligen sin
verksamhet i november 1868. Af denna
anledning kommer Svensk Läraretidning
att under årets lopp meddela en serie
porträtt och artiklar, berörande
folkhögskoleförhållanden. Början göres i dagens
nummer med porträtt och biografi af
»Svenska folkhögskolans ålderspresident»,
d:r Leonard Holmström, hvilken i april
1868, alltså nu för jämt 25 år sedan,
erbjöds och mottog
föreståndarebefattningen vid Hvilans folkhögskola.

Svensk Läraretidning utgifves
i dag i två nummer, A och B, det
sistnämda innehållande ett föredrag af
folkskolläraren Axel Blomqvist: Några
orsaker, manande till fortsatt kamp för djurens
skydd.

Stockholms folkskolor. Till de mot
slutet af förra året ledigförklarade
lärare-och lärarinneplatserna, 60 till antalet,
hafva inom fatalietidens utgång ingifvits
följande antal ansökningar:

till 2 läraretjänster med lön 2,000 kr..... 9

»6 » » » 1,800 » .... 93

» 8 » » » 1,400 » .... 82

» 13 lärarinnetjänster» » 1,400 » .... 58

» 31 » » » 1,100 » .". 188

Då hufvudstaden utgör ett enda
skoldistrikt, kan en person samtidigt söka
flera tjänster härstädes. Så har ock skett,
hvadan sökandenas antal är något mindre
än antalet ansökningar.

Såsom man på förhand kunnat antaga
äro de allra flesta sökandena tjänstgörande
vid härvarande folkskolor. Från lärare
i landsorten hafva ingått ett 30-tal
ansökningar och från lärarinnor endast 12.
De särskilda församlingarnas skolråd, som
haft att förberedelse vis behandla dessa
ansökningar, hafva nu till skolornas
öfverstyrelse inkommit med sina yttranden
jämte förord för det antal lärare och
lärarinnor, som motsvarar antalet inom
församlingen ledigförklarade tjänster.
Under loppet af nästa månad lärer
öfverstyrelsen komma att verkställa
utnämningarna.

Gymnastiklärarne vid
folkskollärareseminarierna tillsättas på
förordnande och kunna sålunda entledigas utan
vidlyftigare omständigheter.

Med stöd af bifogadt läkarebetyg anhöll
löjtnanten i armén Karl Uberg hos
domkapitlet i Skara om fortsatt tjänstledighet
under vårterminen innevarande år från sin
befattning såsom gymnastiklärare vid
folk-skollärarinneseminariet i nämda stad. Ge-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0156.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free