- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
167

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 14. (588.) 5 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 14

SVENSK LÄRARETIDNING.

167

noggrant förda, utgiftsposterna behörigen
verificerade och föreningens behållning
insatt i sparbank, hvadan de tillstyrka,
att styrelsen meddelas full ansvarsfrihet
för 1892.

Södermanlands lärarekårs
sjuk-hjälpsförening*. Revisorerna, pastor A.
F. Skoglund och folkskolläraren A. V.
Hellström samt lärarinnan fröken Stina
Quint, hafva efter verkställd granskning
af föreningens räkenskaper och förvaltning
under år 1892 afgifvit berättelse, hvarur
meddelas:

Kassans behållning från 1891
utgjorde....................................... 375: 40

Inkomster under 1892:

Medlems- och inträdesafgifter ...... 336: -

Behållen ränta å insatta medel...... 21: 14

Kr7T32T54

Kassans utgifter under samma år:
Sjukhjälp till 10
medlemmar............................ 426: -

Omkostnader och
förvaltning........................... 32: 89 458: 89

I sparbank innestående
kassabehållning till 1893.............................. 273: 65

________

Medlemmarnas antal den 31 december
1892 utgjorde 34 manliga och 38
kvinnliga, af hvilka 32 tillhörde lägre och 40
högre afdelningen.

Berättelsen afslutas sålunda: »Då för
öfrigt räkenskapen är redigt och ordentligt
förd, säkerheten för kassans behållna
medel god och såväl styrelsen i sin helhet
som kassaförvaltaren med berömvärdt nit
och samvetsgrann ordning fyllt sina
respektive uppdrag, få revisorerna med
synnerlig tillfredsställelse förorda, det måtte
föreningen meddela styrelsen full
ansvarsfrihet för 1892 års räkenskap och
förvaltning».

Tjänsters tillsättning.

Förslag". Till kantorstjänsten i Maria
församling, Stockholm: 1) t. f. kantorn H.
Lindqvist, 2) organisten G. J. Björling, 3) organisten
och klockaren P. Bergqvist.

- Till klockare- och organisttjänsterna i
Nyköpings Västra och Nikolai församlingar:
1) klockaren och organisten Anders Liljeqvist
i Bergsjö, 2) musikdirektören A. V. Vintzell i
Karlskrona, 3) klockaren och organisten A. R.
R. Våhlin i Löderup.

- Till folkskollärarinnetjänsten i Bälinge,
Upps.: 1) Maria Isabella Dahl, 2) Hilda Holm
i Garpenberg.

- Till läraretjänsten vid Åberga folkskola,
Orsa, Kpbg: 1) H. L. Larsson, 2) J. A. D.
Ruinée, 3) E. Hallin (samtliga vik. i Orsa
församling).

Valde. Till klockare, kantor och organist i
Bro, Gtbg: A. Nrson Våhlander i Snårestad,
Mim. (enhälligt; 8 sökande).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Rådmansö, Sthm: G. A. Törnqvist i V. Ryd
med 1,285 röster. (P. E. Engberg i Stafby
erhöll 1,089 röster.)

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Skånella, Sthm: A. G. Berglund i Timrå
(enhälligt).

- TiH folkskollärare och organist i
Herr-berga, Östg.: J. F. L. Svensson i Horn.

- Till att bestrida organist- och
klockaretjänsterna vid Amsbergs kapell i Stora Tana,
Kpbg: folkskolläraren,,J. V. Klingzell därstädes.

- Till lärare vid Ågerups folkskola,
Blån-tarp, Mim.: vik. därstädes P. Vallberg. (Valet
öfverklagadt.)

- Till folkskollärare i Harplinge, Hall.: vik.
därstädes A. Brunstedt (enhälligt; 6 sökande).

- Till lärare vid Stjärte folkskola,
Gudmundrå, Vnrl.: Karl Johan Markström i
Öfver-Luleå (enhälligt; 10 sökande).

- Till e. o. folkskollärare, klockare och
organist j S:t Ibb, Mim.: F. A. Rydén i
Lerbäck, Öreb.

- Till vik. folkskollärare i Svarteborg, Gtbg:
G. Ljungström i Mollösund.

- Till vik. folkskollärare i Näshult, Jönk.:
K. Ågren i Ljung. (4 sökande.)

- Till vik. folkskollärarinna i Mörrum, Blek.:
Pella Sandberg.

- Till lärare vid en mindre folkskola i
Grangärde, Kpbg: A. L. Vallemus i Tidavad,
Skbg. (4 sökande.)

- Till lärarinna,, vid Svenshyttans mindre
folkskola, Hidinge, Öreb.: Anna Lovisa
Pettersson därstädes.

- Till lärarinna vid Norrby mindre
folkskola, Häfverö, Sthm: Eva Andersson i
Gillberga, Södm.

- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Bollnäs, Gflb.: Ch. Maria Larsson i Torsby och
Anna S. Johansson i Essunga.

- Till småskollärarinna i Vidbo, Sthm .
Anna Maria Johansson i Svinstad, Östg. (10
sökande.)

- Till småskollärarinna i Renneslöf, Hall.:
Ch. S. Roslund i Höganäs. (6 sökande.)

- Till vik. småskollärarinna i V. Vingåker,
Södm.: Gerda Lovisa Jakobsson i Fellingsbro.
(4 sökande.)

- Till vik. småskollärarinna i Löt, Upps.:
Sofia Alexandra Gahn. (5 sökande.)

En fjärde folkskola inrättas med nästa termin
i Avesta församling, Kpbg.

- Seminarieadjunkten P. B. Regnér i Umeå
söker rektorsbefattningen vid Norrtälje allmänna
läroverk.

- Till Önnestads folkhögskola har
riksdagsmannen O. B. Olsson testamenterat sin
dyrbara af tusentals band bestående boksamling.

- De skolmedel (omkring 1,000 kr.), som af
förre kommunalnämdsordföranden i S:t Olofs
socken förskingrats, skola enligt kyrkostämmans
beslut utkräfvas af kommunalnämdens ledamöter.

- Kateketskolorna härstädes, inrättade af
samfundet »Pro flde et christianismo», voro under
förra året till antalet 6 med ett lärjungeantal
af 319 (207 gossar och 112 flickor).

- Plats för en folkskola vid Väsby har
friherrinnan Ulrika Stjernstedt skänkt till Fogdö
församling, Södm. Kyrkostämman beslöt den
27 mars att med tacksamhet mottaga gåfvan.

- 7/77 stadsfullmäktig i Västervik har vid
kompletteringsval under förra veckan utsetts
folkskolläraren Joh. Holmqvist med 2,858 röster
af 54 röstande. (Motkandidaten, predikanten
A. Ullmark, fick 1,587 röster af 88 röstande.)

- Såsom tacksamhetsgärd för 28-årig trogen
tjänst inom Södra Vi församling öfverlämnades
sistlidne palmsöndag till skolläraren A. M.
Sö-derqvist tre sifverpjeser. Skolrådets ordförande
frambar församlingens tack till S., för hvad
han uträttat i folkskolans tjänst.

- / trettio år har lärarinnan vid Adolf
Fredriks folkskola härstädes fröken Laura
Lundström tjänstgjort vid samma skola. Med
anledning däraf uppvaktades hon den l d:s i sitt
hem af äldre och yngre kamrater, hvilka till
henne framförde sina välönskningar.

- En barnkör från Oskarshamns folkskola
gaf tillsammans med stadens kyrkokör konsert
till förmån för de nödlidande i Norrland i
kyrkan sistlidne palmsöndag. Anförare för båda
körerna var folkskolläraren Cyrus T. Granér.
Konserten bevistades af omkring 600 personer.

- Nytt reglemente för skolorna i Sundby
församling, Södm., antogs af kyrkostämman den
25 mars. Däri bestämmes bland annat, att
efter fruktlös förmaning och varning äger
läraren utan skolrådets medgifvande eller närvaro
utdela lindrig kroppsaga utom vid svårare fall,
då läraren ej anser sig på eget ansvar kunna
utdela agan.

| - Uppsala mötes 300-års-minne har firats

l vid skolorna i Lösen-Augerums pastorat, Blek.,

; därvid de religiösa föredragen hållits af för-

! samlingarnas präster och de historiska af lä-

! rarne. Elmtaryds och Kettilsmåla skolor hade

i gemensam fest. Omkring 500 personer voro

j närvarande, däraf en tredjedel barn.

j - Skolrote skall bekosta reparation af sitt

skolhus. På ansökan af skolrådet i Bjursås

har länsstyrelsen i Falun ålagt Västra Gopa

Skolrote att skyndsamt verkställa reparation å

ett inom roten befintligt skolhus, vid äfventyr

att skolrådet skall äga gå i författning om

reparation på rotens bekostnad.

- Undervisningsanstalten för utbildande af
lärare eller lärarinnor vid småskolorna i
Kronobergs län öppnas å folkskollärareseminariets
i Växjö lokal den 20 nästa juni och fortgår
till och med den 25 påföljande augusti under
ledning af seminarie-adjunkten F. J. Munther
såsom föreståndare samt seminarie-adjunkten
L. P. Nilsson såsom biträdande lärare.

- Obligatoriska repetitionskurser föreslogos vid
ett möte, hållet mellan Sala stadsförsamlings
lärare och lärarinnor den 27 mars. Orsaken
till detta förslag var, att barnen befunnits äga
så ringa kunskap i kristendom, att årets
nattvardsläsning kanske ej kunde sluta i vanlig
tid. Därför ansågs nödigt att inrätta sådana
kurser före nattvardsläsningens början Hvarje
år. Undervisningsämnena skulle vara
kristendom, innanläsning, räkning och skrifning.

- Föreningen n S ve n ska folkskolans vänner»
består nu, enligt katalogen, af 20 lokalföreningar
med sammanlagdt 1,323 medlemmar. Sedan
förra katalogen trycktes hafva två kretsar
upplösts (Nerkes och Västeråsortens) men fem nya
tillkommit (Grästorpstraktens,
Jönköpings,4Mel-lersta Kalmar läns, Norrköpings och Östra
Blekings). Kretsordförandena utgöras af 8
folkskollärare, 7 kyrkoherdar eller komministrar,
3 öfverlärare, l professor och l
seminarieföreståndare.

- fem folkskollärare befinna sig bland de
24 sökandena till Nerikes Allehandas
Chicago-stipendium på 1,000 kr. De fem
folkskol-lärarne äro John Engström i Lerbäck, Karl
Nyvall i Nora, K. J. Lindgren i Svarta, A.
Kjellander i Myllhyttan och K. G. Schmidt i
Nora. Tidningens prenumeranter skola genom
omröstning utse stipendiaten, som efter
hemkomsten skall genom föreläsningar på skilda
ställen i Örebro län meddela sina intryck från
världsutställningen.

- Flagginvigning ägde rum den 27 mars vid
folkskollärareseminariet i Uppsala, då den af
lärare och elever bekostade flaggan hissades
för första gången. Professor Norrby höll
invigningstalet, hvarjämte åtskilliga sånger
sjöngos. - I samband med en den 20 mars firad
minnesfest invigdes vid Skönviks folkskola den
svenska flaggan. - Till Hjorteds östra
folkskola vid Tribbhult har godsägaren O.
Fagerlin på Bjurvik skänkt en svensk flagga.
Skolan vid kyrkan i samma församling har
likaledes erhållit en flagga, åstadkommen genom
frivilligt sammanskott.

-. Å extra kyrkostämma med Lekvattnets
kapellförsamling, Vrrnl., beslöts i enlighet med
vid sammanträde mellan skolråd och
lärarepersonal väckt förslag, att lärarne skola
tillhandahålla läroböcker och skrifmateriel för att
vid behof tilldelas barnen. Lärarne skola sedan
vid årets slut erhålla likvid af
kommunalnämdens ordförande enligt räkning. Medlen
uttaxeras af barnens föräldrar i förening med
öfriga kommunalutskylder, då afkortning sker
för mindre bemedlade. På samma kyrkostämma
beslöts, att skolsalarna skola skuras en gång
hvar tredje vecka.

- Trollhättans lärarepersonal utfärdade i slutet
af januari månad detta år ett upprop till
samhällets bättre lottade medlemmar att medelst
utdelning af mat lindra nöden hos de fattigaste
skolbarnen. På grund häraf anmälde sig många
familjer att lämna middagar till ett eller flera
skolbarn och ett sällskap bildade en
sopp-kokningsanstalt, som utdelar 225 portioner mat
pr vecka. Dels från denna anstalt, dels från

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0171.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free