- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
360

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 30. (604.) 26 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

360

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 30

Verkställandet af konferensens beslut
tillkommer naturligtvis centralstyrelsen. Till
belysande af dess vidtomfattande
verksamhet må följande utdrag ur dess senaste
årsberättelse meddelas.

Förhållandet mellan föreningen och
undervisningsdepartementet fortfar - heter det här
- att vara det allra bästa. Departementet
har ägnat föreningens alla meddelanden och
förslag den hänsynsfullaste uppmärksamhet.
De upplysningar, föreningens tjänstemän af
departementet begärt, hafva alltid villigt lämnats.
Till kretsföreningars sammanträden hade 151
beskickningar blifvit utsända. Resekostnaderna
för dessa hade uppgått till nära 4,000 kronor.

Ett skolregister hade blifvit upprättadt, i
hvilket införts tillförlitliga upplysningar om
lärarekrafter, skolstyrelser, undervisningsmaterial,
lokaler m. m. för att sedan tillhandahållas de
föreningsmedlemmar, som behöfde upplysningar
härom.

Verksamheten för lärarekårens
representerande i parlamentet samt för en
tillfredsställande lösning af sådana skolfrågor, som kunde
komma att i parlamentet behandlas, hade
varit särdeles liflig. Anordnandet af en
korrespondens med kretsarna i skolpolitiskt syfte
hade visat sig vara af synnerligt gagn.

En mängd frågor rörande skolförfattningen,
inspektörsinstruktionerna, seminarierna,
Skoldisciplinen m. m. hade blifvit behandlade.

Flera hundra bref, innehållande råd och
upplysningar rörande tillämpningen af gällande
författningar, skolorganisation o. d. hade
blifvit expedierade till föreningens medlemmar.

Centralstyrelsen i sin helhet hade haft 23
sammanträden, af hvilka flera pågått l’/z dag*;
de olika utskotten hade haft 67. *

De expedierade skrifvelserna rörande
föreningens allmänna verksamhet hade uppgått
till 13,629.

Såsom förut är nämdt har föreningen
bland sina syftemål upprättandet och
vidmakthållandet af vissa välgörenhets- och
själfhjälpsfonder i förbindelse med
föreningen och under dess kontroll.

I enlighet härmed hafva blifvit
upprättade:

a) en lifränte- och sjukhjälpsfond för
sådana föreningsmedlemmar, som däri ingå som
delägare,

b) en pupillkassa, hvarifrån utbetalas dels
uppfostringsbidrag till medlemmars
efterlefvande barn, dels hela kostnaden för dylika barns
uppfostran,

c) en understödsfond) hvarifrån lämnas
understöd åt behöfvande lärare eller lärareänkor,
dels såsom gåfvor, dels såsom tillfälliga och
räntefria lån e. d.

För att samla medel till pupillkassan
och understödsfonden bedrifves inom
kretsarna en storartad verksamhet genom
föreläsningar, konserter, soaréer, basarer,
idrottstäflingar, offentliga festmåltider o. s. v.
De sålunda insamlade penningarna
öfverlämnas vid ombudsmötet på ett
högtidligt sätt till vederbörande
förvaltningsmyndigheter. Till den krets, som hopbringat
det största beloppet, samt till den, som
insamlat mest per medlem, utdelas härvid
vissa hederstecken. Båda förvärfvades i
år af en och samma krets. Den hade
insamlat 64 kr. pr medlem och tillsammans
öfver 9,000 kronor. Hela det vid
konferensen öfverlämnade beloppet uppgick
till icke mindre än 163,000 kronor.

#

* Härvid torde beaktas, att lördagen i
England icke är skoldag, att afstånden äro
ofantligt mycket mindre än de svenska samt att
kommunikationerna äro ytterst bekväma.

På grund af det hårdt anlitade
utrymmet nödgas vi här afbryta redogörelsen
för den storartade utveckling Englands
allmänna lärareförening - tack vare nit,
energi och framför allt sammanhållning
inom kåren - vunnit. I nästa nummer
skall lämnas redogörelse för föreningens
ombudsmöte innevarande år – ett möte,
af hvilket den svenska
folkskollärarekåren kan hafva ovanligt mycket att lära.

Rättshjälp

åt föreningsmedlemmar i mål, som röra
dem i deras ställning såsom lärare, är
en af de mera viktiga frågor, som
komma under behandling vid Sveriges
allmänna folkskollärareförenings
ombudsmöte i Göteborg den 8 augusti. Frågan
skall i någon mån belysas i ett följande
nummer.

Inga stifts- eller länsskolmöten

samma år som allmänna svenska
folkskolläraremöten hållas, är en princip,
som vi ständigt förfäktat. Vi börja nu
få rätt. Skara stifts
folkskollärareförening beslöt i fjor att hålla nästa möte
innevarande sommar i Trollhättan.
Styrelsen har emellertid funnit sig nödsakad
inställa mötet; och i dagens nummer
till-kännagifves, att äfven Örebro läns
lärareförenings årsmöte måste uppskjutas till
nästa sommar.

Fyra större Skolmöten

hållas i Göteborg i början af nästa
månad, nämligen:

1) Allmänt söndagsskolemöte den 5 -7
augusti;

2) Svenska folkskolans vänners möte
den 7-8 augusti;

3) Sveriges allmänna
folkskollärareförenings ombudsmöte den 8 augusti;

4) Elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet den 9-11 augusti.

I samband med sistnämda möte hållas
därjämte flera kamratmöten.

Annonser och notiser i denna tidning
lämna närmare upplysningar om
samtliga mötena.

Elfte allmänna svenska
folkskolläraremötet.

Mötest/derna
äro nu bestämda på följande sätt:

Onsdagen den 9 augusti: Kl. 8,so f. rn.
Gudstjänst i domkyrkan. - Kl. 9,3o f. m. Mötet
öppnas i Betlehemskyrkan. Val af ordförande
och sekreterare samt antagande af program
för mötet. - KL 10 f. m.-2 e. m. Allmänt
sammanträde (2 frågor m. m.). - Kl. 5-6,so e. m.
Afdelningssammanträden på tre olika lokaler
(sammanlagdt 4 frågor). - Kl. 7,so-11 e. m.
Samkväm i Slottsskogen.

Torsdagen den 10 augusti: Kl. 9-11,so f. m.
Allmänt sammanträde (2 frågor). - Kl. 12-2,so
e. m. Afdelningssammanträden på tre olika
lokaler (sammanlagdt 6 frågor). - Kl. 5-10 e. m.
Utfärd i skärgården.

Fredagen den 11 augusti: Kl. 9-11, so f. m.
Allmänt sammanträde (ett föredrag, en
diskussionsfråga). - Kl. 12-2 e. m. Allmänt
sammanträde (en diskussionsfråga; beslut rörande
nästa möte; mötets afslutning).

Funktionärer

vid mötet blifva: en mötesordförande, en
mötessekreterare, tre vice ordförande (en
för hvarje dags allmänna sammanträde),
sex afdelningsordförande (en för hvarje
sammanträde); dessutom en inledare och
en referent för hvarje öfverläggningsämne.
Då listan på funktionärer ännu icke är
definitivt klar, skola vi icke göra oss
skyldiga till den ogrannlageriheten att återgifva,
hvad vi härom ryktesvis förnummit.

Programhäftet

är för närvarande under tryckning för att
snarast möjligt tillställas mötesdeltagarna.
Det kommer att innehålla fullständigt
förslag till program, förteckning på
funktionärer vid mötet, sevärdheter i staden m. m.
äfvensom annonser. Omslagets sista sida
upptages af en liten karta öfver Göteborg.
Programhäftet torde blifva fullt färdigt i
början af nästa vecka.

Resolutionsförslagen

till de olika öfverläggningsämnena komma
äfvenledes att inflyta i programhäftet.
Bestyreisen har haft icke ringa arbete för att
få in resolutionsförslagen i så god tid, att
programhäftets utgifning ej därigenom
försenades allt för mycket. I närvarande
stund lära emellertid de allra flesta
resolutionsförslagen hafva inkommit.

Nedsättning i biljettpriset

är nu beviljad å hela Västkustbanan på
så sätt, att mötesdeltagare för enkelt
biljettpris erhåller tur och returbiljett, som
gäller 14 dagar. Blott ett
legitimationskort behöfves. Å Landskrona-Engelholms
järnväg lämnas samma prisnedsättning.
Ångfartyget »Turisten»
(Trollhättan-Göteborg) medgifver fri återresa för
mötesdeltagare.

Antalet mötesdeltagare

kan naturligtvis ännu icke beräknas. Minst
1,500 deltagare torde emellertid med
säkerhet kunna förväntas.

Sommarkurserna i Uppsala.
Redan hafva 220 anmälningar om deltagande
i dessa kurser inkommit till bestyreisen.
Program hålla nu på att tryckas och torde
komma att jämte biljetter utsändas under
loppet af denna vecka.

Kompetens till
seminarieadjunktsbefattning’. Fil. kand. Justus Bertrand
Wockatz, som genomgått stadgad
profårs-kurs, har hos k. m:t anhållit att varda
förklarad behörig att söka
adjunktsbefattningar vid folkskollärareseminarierna i
riket utan hinder däraf, att hans
kandidatexamen icke omfattade ämnet geografi.
Vid föredragning häraf den 7 d:s har k.
m:t icke funnit skäl att till berörda
ansökning lämna bifall.

Församlingen skall betala
kostnaderna. Grums församling i Värmland
beslöt å kyrkostämma den 29 oktober 1891,
att skollärarebostaden i Skrufstads rote
skulle utvidgas medelst en påbyggnad,
inrymmande två rum, samt att Skrufstads
rote, i enlighet med kyrkostämmobeslut

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0364.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free