- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
642

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

642

SVENSK LÄ11AKET1DNIXG.

N:r 45

vetenskap, matematik och naturvetenskap.
Häftet omfattar icke mindre än 114 sidor
och kostar l kr.

I det föreståndaren hembär sitt tack för
de många värdefulla gåfvor, som biblioteket
efter första häftets utgifvande år 1891 fått
emottaga, lägger han skolans vänner på
hjärtat att hafva biblioteket i välvillig hågkomst,
då det gifvetvis har en viktig mission att
fylla men endast mycket begränsade
penningtillgångar. Biblioteket omfattar nu
omkring 14,600 band.

Nääs slöjdlärareseminarium. Uti

kursen n:r 80 (3 nov. - 14 dec.) vid Nääs
slöjdlärareseminarium deltaga:

folkskollärarne A. G. Flodmark fr.
Södermanlands län; H. A. E. Asklöf, O. G.Edgar,
E. Goding, A. G. Andersson och K. O. Hedrén
fr. Östergötlands län; P. A. Åhgren och Joh.
Ahlén fr. Jönköpings län; Ivar Holmdahl fr.
Hallands län; R. Ljungner (ordningsman) fr.
Göteborgs och Bohus län; A. G. Johansson,
Viln. Virén (ordningsman) och Otto A.
Ed-qvist fr. Älfsborgs län; A. T. Vahlström, C.
P. Broms och J. Andersson fr. Värmlands län;

hrr Viktor Villnér fr. Östergötlands län, Ernst
Lundeberg fr. Jönköpings län, Carl Thelander
och Axel Bergqvist fr. Kronobergs län, Adolf
Vestmark, C. V. Lindberg, Birger Hamström
och Hjalmar Krusell fr. Göteborgs och Bohus
län, K. E. Joelsson och Sam. E. Lindholm fr.
Skaraborgs län, Joh. Nilsson fr. Värmlands
län samt Joh. Norlin fr. Västernorrlands län.

Dessutom deltaga en lärare fr. Bulgarien och
en lärarinna fr. Argentina.

Tjänsters tillsättning.

Valde. Till folkskollärare, klockare och
organist i Näs, Jmtl.: J. O. B. Herrlander i
Dal (enhälligt).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Sä/snäs, Kpbg: J. Lindgren i Skönsmon
(enhälligt).

- Till lärare vid Månslunda folkskola,
Fågdtofta, Krist.: vik. därstädes O. N.
Alström (enhälligt).

- Till lärare vid Folkströms folkskola,
Hällestad, Östg.: E. Kronvall i Hallaryd
(enhälligt).

- Till folkskollärare i Grenna
landsförsamling: vik. därstädes C.oF. Hagnell.

- Till lärare vid Ådala folkskola,
Ham-rånge, Gflb.: K. H. B. Holmin i Ljusne.

- Till folkskollärare i Älfva, Gotl.: O. R.
Hall i Fleringe (enhälligt).

- Till folkskollärare i Böja, Skbg: A.
Östlund i Timmersdala.

- Till folkskollärarinna i Uppsala: e. o.
folkskollärarinnan därstädes Edla Asklund.
(3 sökande.)

- Till lärarinna vid Linderö folkskola,
Godegård, Östg.: Anna Tillberg.

- Till e. o. folkskollärarinna i Eskilstuna:
Hulda Malmgren i Länna.

- Till vik. folkskollärare i Löderup, Krist.:
pensionerade folkskolläraren N. Andersson i
Gislöf.

- Till vik. folkskollärarinna i
Husby-Er-linghundra, Sthm: Lotten Dahlberg.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola
i Hassela, Gflb.: Anna E. Larsson därstädes.

- Till lärarinna vid en mindre folkskola
i Öggestorp, Jönk.: Alf rida Forsberg.

- Till småskollärarinna i Södertälje: Emma
K. Lönnqvist i Mörkö.

- Till småskollärarinna i Refvesjö, Alfsb.:
Selma Gustafsson i Fritsla. (17 sökande.)

- Till småskollärarinna i Grums, Vrml.:
Gustafva Sofia Karlsson i Trollhättan.

- Till småskollärarinna i Mogata, Östg.:
Ester Telander i Vikingstad.

- Till småskollärarinna [Helsingborg: Ebba
Bildsten därstädes.

Särskild vaktmästare är sedan nyåret
anställd vid kyrkskolan i Holm, Vnii.

- Utbytt är Berlins naturlära i Nätra
skolor mot Berg-Lindens mindre upplaga.

- Till poststat io n sfor e stån d a re vid Vintjärns
järnvägsstation är- antagen folkskolläraren
därstädes K. V. Söderling.

- Sina skolböcker skola skolbarnen i Nätra,
Vnrl., hädanefter själfva köpa. Förut hafva
barnen fått låna dem under terminerna.

- Finsk badstu med bad för skol- och
konfirmationsungdom har beslutats af Ramsele
kommun i Norrland.

- Till ordförande i Kalmar lärare- och
lärarinneförening är nyvald folkskolläraren V.
Väller.

- Ett nytt skolhus af sten för folkskolan är
under byggnad i Vänersborg. Kostnaderna
beräknas komma att uppgå till omkring 50,000
kronor.

- Holms församlings kyrkskola, Vnrl., har
denna termin anskaffat ser. D af fysiska
apparaterna med elektricitetsmaskin samt en god
och solid skolorgel.

- Med 15,000 kronor hade utgiftsstaten för
Halmstads skolväsende ökats åren 1893-1897.
För nästa år visar sig en minskning med
4,795 kronor.

- Icke mindre än tre orglar ä 186 kr. pr
stycke från firman K. A. Andersson i
Stockholm har Gustafs församling i Dalarne i år
anskaffat till sina folkskolor.

- Högre folkskolan i Gudmundrå har nu af
k. m:t fått sitt förändrade reglemente
fastställdt, hvadan kvinnliga elever där få
intagas under vissa villkor.

- På menageri voro Huskvarna samtliga
folkskolebarn bjudna den 2 dennes af
fabriksbolaget, som bestod såväl inträde i
menageriet som ock resan till och från Jönköping

- 7/77 skor dt fattiga barn vintertiden skall
räntan användas å ett belopp af 500 kr.,
hvilket landtbrukaren C. G. Lundegren i Hånsta,
Lena, Upps., donerat åt församlingen.

- 7/77 erforderliga slöjdverktyg vid Bjälbo
församlings slöjdskola för gossar, hvilken skall
nästa år upprättas, har kyrkovärden Alfred
Andersson i Bjälbo erbjudit sig att skänka
100 kr.

- Afslag har Dalurns församling, Ålfsb.,
fått hos k. m:t på sin ansökning om tillstånd
att ur sin vinsädskassa få utan
återbetalningsskyldighet använda ett belopp af 4,000
kronor till förbättring af församlingens skolväsen.

- En bortglömd silfvermedalj har i dagarna
kommit åkerbrukskolonien Hall till hända
»för mycket god skolslöjd». Genom
förbiseende vid tryckningen af den officiella
prislistan för industriutställningen i somras blef
denna utmärkelse uteglömd.

- Falu folkskolors läsår kommer hädanefter
att börja med höstterminen och icke med
kalenderåret enligt ett på extra kyrkostämma
den 7 dennes fattadt beslut med anledning
af skolrådets på hemställan af lärarekåren
gjorda förslag.

- Beklädnad af fattiga skolbarn förekommer
uti det lilla Filipstad i högre grad än i många
större och rikare samhällen. Så komma
i år icke mindre än 65 barn att erhålla full
beklädnad, 55 vid fasta och 10 vid flyttande
folkskolan.

- »Hvad ska vi leka?» blir titeln på en
samling sånglekar och ringdansar; afsedda för
skolan och hemmet, hvilken utkommer från
Abr. Lundquists förlag till julen. Samlingen,
som utgifves af Vilh Sefve, innehåller nya
uppteckningar af nationella lekar.

- Ett ambulerande skolkök har Älfdalens
kommunalstämma beslutat inrätta och till detta
ändamål anslagit 3,500 kr. Elevernas antal
beräknas till 12 flickor ur folkskolans högsta
klasser och fortsättningsskolan. Kurserna bli
8 veckor.

- För skolhusbyggnader har Solna
församling, Sthm, erhållit tillstånd att upptaga ett

amorteringslån å 50,000 kr. Dessutom har

Görslöfs församling, Mim., erhållit tillåtelse

! att för samma ändamål ur sin kyrkokassa

| upptaga ett räntefritt lån å 12,000 kronor att

amorteras under 9 år.

| - På icke fullt 2,000 invånare har Grödinge
| församling i Södertörn icke mindre än 3
fas-i ta folkskolor, 3 fasta småskolor, 3
slöjdsko-| lör för gossar och från och med nästa år 3
slöjdskolor för flickor. Barnantalet är i
medeltal omkring 50 i hvardera folkskolan och
| 30-35 i hvardera småskolan.

- Trenne pris för ritningar och förslag till ny
folkskola i Hedvig Eleonora församling i
Stockholm hafva blifvit utsatta, och inbjudas
arkitekter till täflan. Prisen äro respektive
1,000, 750 och 500 kronor. Prisdomare äro:
två arkitekter, en byggmästare, förste
stadsläkaren samt folkskoleinspektören Bergman.

- Ett skolhus byggdt på enskild bekostnad
finnes i Segelsbo, Långaryds socken, Jönk.
Några hemmansägare, som funno vägen till
Skär-kehylte skolhus vara för lång, hafva uppfört
det med egna uppoffringar, som för flera
stigit ända till 100 kronor. Skolhuset är vac-

| kert och väl inredt.

j -En högtidlig skolhusinvigning ägde nyligen rum
! i Öifvingstorp af Ljungby församling, Kalm.
j Sedan barnen sjungit fosterländska sånger
j och pastor Adler nedkallat välsignelse öfver
! de nya undervisnings- och fostringssalarna,
l höll folkskoleinspektören Johnsson föredrag
om hemmets och skolans samverkan vid
barnens uppfostran.

- Inga kontanta premier skola hädanefter
utdelas till skolbarnen i Vrigstads församling,
Jönk, enligt ett nyligen fattadt beslut. Det
hade nämligen inträffat, att flera dylika
premier, som insatts å sparbanksböcker med
villkor att de ej finge lyftas förrän efter 10
år, blefvo bortglömda och, då de ej
efterfrågades, tillföllo sparbankerna.

- Skollärare och präst på den lilla Runön
j i Rigaviken, elär en svensk fiskarebefolkning

om 250 själar lefver afskild från andra delar
af världen, ämnar en ung pastor Sevelius
från Borgå blifva, sedan ön i 2 år varit utan
präst. Han har i dagarna, åtföljd af maka
och en liten son, installerat sig i det
förfallna pastorsbostället och höll strax en
gripande predikan uti det torftiga bönehuset.

- Fullständig beklädnad utdelades i Västerås
folkskolor på unionsdagen till 20 gossar och
20 flickor, hvarjämte en hel mängd barn fingo
skor och särskilda klädesplagg. 50 öre
insattes för 718 barn i stadssparbanken och i
ränte- och kapitalanstalten 5 kr. för hvardera
af 4 gossar och 4 flickor. Allt af därtill
donerade fonder. På initiativ af skolans äldste
lärare, hr C. L. Lindqvist, var skolan för
första gången prydd med porträtt af tre bland
dessa donatorer.

- De gamle lärarne hedrades vid den
unionsdagen hållna skolhusinvigningen i Röinge.
Sedan barnen utfört sång, kyrkoherden
Frid-lizius uppläst ett kväde samt läraren O.
Jönsson hållit föredrag om unionen och
skolläraren i Skedala A. P. Lundin om
folkbildningen från äldsta tid till våra dagar särskildt med
afseende å södra Halland, öfverlämnades till
skolan af hr J. Johansson i Assarp porträtt
af skolans två första lärare, Johan Öhrvall
(ännu lefvande fast 95 år gammal) och Karl
Olander.

- Om något årHgt understöd anhöll
klockaren, organisten och vaccinatören Joh.
Sundbäck i Sexdrega, Älfsb., hos k. m:t med
åberopande däraf att han, som är född den 14
mars 1811, i 65 år innehaft ofvannämda
tjänster i sagda församling. K. m:t har förordnat,
att denna ansökan skall till
medicinalstyrelsen öfverlämnas för att vid afgifvande af
nästa förslag till belöning åt vaccinatörer tagas
i ompröfning i sammanhang med öfriga
ansökningar om understöd från anslaget till
vaccinationens befrämjande.

- En för undervisningen mycket olämplig
skot-anordning förekommer vid flyttande folkskolan
Mossebo-Spethult i Ransbergs församling,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0646.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free