- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 17:e årg. 1898 /
223

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

NT:r 14

SVENSK LÄRARETIDNING.

visningen bedrifves mera metodiskt,
läroböckerna äro »tidsenliga», allt utvisar ett
framåtskridande med stora steg - utom
resultatet. Orsaken härtill anser han vara den,
att .den moderna undervisningen allt för
mycket frångått den äldre metodens säkra,
väl öfvade stafning. Rättsk^ifningen börjar
numera såsom afskrifning efter bok. Men
då en del barn trots tillsägelse skrifva
orden bokstafsvis och andra skrifva
visserligen ordvis men intresselöst, tanklöst och
likgiltigt, blir behållningen för flertalet
mindre än den borde och kunde blifva.

Här gifvas goda anvisningar om
afskrif-ningens bedrifvande på ett sådant sätt, att
dessa olägenheter kunna undvikas. Äfven
för de fortsatta rättskrifningsöfningarna
gifvas anvisningar, som synas beaktansvärda
och grundade på erfarenhet. Och man bör
ju så godt man kan söka komma till rätta
med vår s. k. rättstafning. Men man göre
sig inga illusioner med hänsyn till
resultatet, så länge vi, såsom professor Lundell
yttrar, »fasthålla vid ett onödigt inkrångladt,
oregelbundet bokstafveringssätt, som
folkskolans barn icke kunna hinna att lära sig,
om de på samma gång skola i folkskolan
hinna inhämta de öfriga bokliga kunskaper,
som vår tid kräfver af hvarje medborgare».

Om vi nu hvarken kunna förlänga
skoltiden eller kunna i folkskolan ägna mera
tid åt rättstafningen, så finnes ingen annan
utväg än att, såsom också nämde
vetenskapsman föreslår, »reformera denna s. k.
rättstafning, förenkla den, göra den mindre
svårlärd, så vidt sådant är möjligt».

Å. B.

Historisk läsning för skolan och hemmet af
S. J. Boethius. II. Medeltiden. Sthm,
P. A. Norstedt & söner. Pris för
illustrerade upplagan 4 kr. 25 öre; för den
icke illustrerade 8 kr. 25 öre.
.Det är en väldig volym om nära 500
sidor i stort format. Det är ock ett
väldigt mål författaren satt sig före: att
sprida verkligt ljus öfver världshistoriens
»stjärnklara natt» - såsom medeltiden träffande
blifvit benämd; att visa huru den ena
världs-omgestaltande händelsen var rot till eller
frukt af den andra äfven under en period,
som i mångt och mycket siar vår så
fjärran. Och att göra detta på ett sådant sätt,
att ungdomen, för hvilken boken närmast
är afsedd, ej känner sitt intresse drunkna
i de många detaljer af namn och årtal,
som ett så omfattande verk helt naturligt
ej ansett sig böra kasta öfver bord, utan
förstå att städse fasthålla den röda tråden
samt genom populärt språk och färgrika
bilder af framstående personer och
tilldragelser fängsla och egga till vidare studium.
Har han nått sitt mål?
Det är vår öfvertygelse, att vår tids
vuxna ungdom skall uti f örevar ande arbete
finna en god ledning, då den vill leta sig
fram i medeltidens labyrinter. Sådana
företeelser som t. ex. riddareväsendet och
korstågen skola ej längre för läsaren té sig blott
som märkliga eller rent af narraktiga upptåg
af en barbarisk tidsålder, utan han skall
finna, att äfven dessa voro yttringar af en
ideell sida af människonaturen och
tillfredsställde några af tidens behof - efter tids-

ändans resurser. Och därför kunna vi tryggt
anbefalla boken – icke minst åt
folkskolans för ämnet mera intresserade lärare -
helst dess värde verkligen förhöjes genom
talrika goda illustrationer. -nr-.

Svenska turistföreningens årsskrift för 1898.
Sthm, Vahlström & Vidstrand. Pris 4 kr.

Denna publikation blir med hvarje år
rikare på skildringar i ord och bild, allt
digrare med afseende på sidoantalet, hvilket i
år uppgår till nära 450. Illustrationerna
äro 138.

Efter sedvanliga underrättelser om
föreningens fortfarande jätteutveckling följa
skisser af folklif, natur, folkmål,
arkitektoniska och arkeologiska märkvärdigheter,
belysta af de yppersta illustrationer - från
lappmarkerna till »stadsporten» i Falsterbo.
Här träffa vi bl. a. jakthistorier af J.
Stadling, folksägner från Näktens stränder af
J. Nordlander, stämningsbilder från
Härjedalen af komminister Erik Modin, till fjälls
vid midsommartid af Rich. Melander, från
Blekinges gränsbygder af A. Berencreutz, en
tripp Mälaren rundt af L. Améen,
turistfärder till häst af V. Langlet o. s. v.

Af särskildt intresse äro redogörelserna
för de Skolresor, som företagits med
understöd af medel från Turistföreningen: »En
klassvandring i Helsingland», »En
skolvand-ring i Värmland» och en dylik på Gotland,
den senare företagen af stockholmsgossar
och skildrad dag för dag af dem själfva.

Som vanligt erhålles årsskriften gratis
af alla medlemmar. Medlemskort kostar för
år endast 3 kr. och medför beaktansvärda
fördelar för dem, som ha tid att taga sig
en sommartripp. H. W-r.

Juridisk rådgifvare och formuläibok,
utgifven af Axel Körner. Sthm, Fahlcrantz
& k:i. Andra upplagan. Tio häften å
25 öre.

Äfven den fridsammaste kan någon
gång-råka ut för en rättstvist, och lite hvar
behöfver lämna en fullmakt åt annan man,
köpa eller sälja, hafva att göra med
tjänstehjon eller sköta affärer i en eller annan
form. Föreliggande arbete är därvid en
god hjälpreda genom talrika formulär,
uppställda så att de kunna användas af hvarje
sundt tänkande person. Härigenom gör
boken allt användande af mer eller mindre
lagfarna advokater öfverflödigt i enklare fall.
Och har den således en god mission att
fylla.

Med Nansen på 86° 14’. Minnen från den
norska polarexpeditionen af Hjalmar
Johansen. Med talrika illustrationer. Sthm,
Albert Bonnier. Utkommer i 7 häften å
65 öre.

Muntra, enkla skildringar från den
äfventyrliga färden, talrika karakteristiska
smådrag ur det enformiga hvardagslifvet å »Frem »
både om folket, expeditionens tidning
»Frem-sjaa» och - hundarne, jaktäfventyr - med
ett ord: litet af hvarje finna vi i detta
arbete, som är ett supplement till Nansens
stora verk, så att säga. Och både för sin
prisbillighet och sin gladlynthet skall denna
bok med rätta vinna vänner.

Nytt i bokhandeln.

Ur lifvet. Berättelser för hemmet och
söndagsskolan, samlade af L. S. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. 4:e serien, l kr1

Bibliotek för de unga. N:r 84-87 ä 25 öre.
Sthm, Fosterlandsstiftelsens förlagsexp.

Ditt barn lefver. Sthm,
Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. 50 öre. .

Låten barnen komma till mig. Bibelspråk
att målas. Sthm, Fosterlandsstiftelsens
förlagsexp. l:a serien, l kr.

Uppfinningarnas bok. Ny upplaga, utgifven
af A. Berglund. Sthm, Aktiebolaget Hiertas
bokförlag. Haft. 17-20 ä 60 öre.

Läsning för hemmet. Valda skrifter,
utgifna af Elisabet Kjellberg och Natanael
Beskow. l:a haft.

Tjäders fröhandel. Katalog 1898. (Utdelas
gratis.)

Viktor Rydbergs skrifter. Sthm, Albert
Bonnier. Haft. 33-37 ä 50 öre.

Becker s världshistoria. Ny, ill. upplaga.
Sthm, Albert Bonnier. Haf t. 46-49 ä 50 öre.

Finska kriget 1808-1809, Skildradt af C.
O. Nordensvan. Sthm, Albert Bonnier. 3:e
-6:e haft. ä 75 öre.

Franska revolutionen 1789-1799. Sthm,
Albert Bonnier. Haft. 13-18 ä 60 öre.

Karl den elfte. Ett 200-årsminne af d:r Ö.
Sjögren. Sthm, Fröléen’& k:i. Haft. 11-22
ä 25 öre.

Om räddningshem för alkoholister. Studier
under en resa med statsanslag af Henrik Berg.
Sthm, N. J. Schedins förlag, l kr.

Amerikanskt omdöme

om svenska
uppfostringsförhållanden.

Den i New-Y ork utkommande tidskriften
»The Outlook» ägnar ej mindre än 11 sidor
af innevarande årgångs första häfte åt
svenska skolförhållanden, nämligen slöjd,
skolkök och Skolbad. Författaren till denna
skildring, W. S. Hanuood, uppgifver sig
hafva under ett par månaders tid förlidet !
år studerat förhållandena på ort och ställe.
Dessutom tyckes han hafva flitigt besökt
vår utställning.

På ett ganska uttömmande sätt redogör
han för alla de slöjdalster, som förekomma
inom olika slag af skolor, och uppräknar
en mängd nyttiga föremål, som af barnen
tillverkas. Han påpekar härefter den stora
nytta barnen måste hafva af denna
undervisning efter sitt utträde i lifvet, hvilket
lefnadskall de än komma att välja. I texten
äro inflickade talrika illustrationer öfver
slöjdsalar och arbetsstugor, där man ser barnen
sysselsatta med snickeri, skomakeri,
korgmakeri m. m.

Å en teckning af ett af våra skolkök
ser man barnen i full verksamhet med
matlagning. Författaren säger sig hafva besökt
ett sådant skolkök och prisar dess
inred-nirg såsom i allo praktisk och
ändamålsenlig. För gången af undervisningen i våra
skolkök redogör han i allmänna drag och
uttrycker sin belåtenhet med de lagade
rätterna.

Äfven öfver våra Skolbad förekommer en
teckning, där man ser barnen sitta i hvar
sin balja och tvätta hvarandra å ryggen.
Författaren har under denna teckning satt
såsom text »kooperativ badning». I den
utförligare redogörelsen härför säger han,
att barnen få sig en lektion i renlighet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:45:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1898/0227.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free