- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 48:e årg. 1929 /
600

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

600

SVENSK LÄRARETIDNING.

Nr 30

kastade pengar att anskaffa sådana. Å andra sidan ha vi på allra senaste tiden fått utomordentligt goda apparater for skolbruk. Den, som skriver detta, har provat flera olika typer och kan av egen erfarenhet vitsorda, att inga tekniska hinder vidare förefinnas för skol-radioverksamhetens framgångsrika bedrivande. Skada blott, att de verkligt goda apparaterna ställa sig förhållandevis dyra. En ökad uppslutning kring skolradioverksam-heten och ett verksamt stöd i annan form åt densamma krävas uppenbarligen för att här få till stånd bättre förhållanden. Mest oekonomiskt ar emellertid att köpa apparater, som ej äro fullgoda.

Skolradion har säkerligen en stor framtid för sig, icke minst i våra folk- och fortsättningsskolor. Därför förtjäna de pågående försöken att omfattas med allmä»t intresse inom lärarvärlden. Ett nytt undervisningsmedel av största betydelse ar i antågande, där det icke redan gjort sitt intåg genom enskilda lärares personliga intresse och vakenhet.

Uppskov med ledigförklarandet. Skolöverstyrelsen har medgivit uppskov intill den l juli 1930 med ledigförklarandet av ordinarie folkskollärartjänsten vid Örlings skola inom Gåsborns skoldistrikt samt av ordinarie folkskollära-rinnetjänsten vid Västerå skola inom Hässjö skoldistrikt.

Dispens från boställsordningen. K.

m: t har medgivit, att med anordnande av .särskild ingång till tjänstebostäderna för lärarinnan vid Pilagårdens småskola i Hanhals skoldistrikt och lärarinnan vid Arholma mindre folkskola i Björkö-Arbolma skoldistrikt må anstå tills vidare intill utgången av ar 1931 samt for lärarpersonalen vid Åstorps östra folkskola i Björnekulla skoldistrikt till utgången av ar 1933.

Förkortning av undervisningstiden.

Skolöverstyrelsen -har medgivit, att undervisningstiden i femte och sjätte klasserna i Färjestadens folkskola inom Torslunda skoldistrikt må under tiden fr. o. m. den 16 oktober 1929 t. o. m. den 15 mars 1930 inskränkas till 27 timmar i veckan.

- Skolöverstyrelsen har medgivit, att undervisningstiden i fjärde klassen i Hofors skolor må under läsåret 1929-

1930 inskränkas till 27 timmar i veckan.

- Skolöverstyrelsen har medgivit, att undervisningstiden för tredje och fjärde klasserna i Bölse folkskola må under läsåret 1929-1930 inskränkas till 24 timmar i veckan.

Intagning av nybörjare. Skolöverstyrelsen bar fastställt kyrkostämmans i Lekeryds församling fattade beslut att tills vidare intaga nybörjare i församlingens skolor allenast vartannat ar, dock att ifrågavarande kyrkostämmobeslut må tillämpas endast sa länge församlingens skolor äro anordnade enligt nuvarande organisation.

Fortsättningsskolorna. K. m: t bar

medgivit, att undervisningen i Skogs församlings fortsättningsskolor och mindre fortsättningsskolor må med bögst 180 timmar förläggas till maj ocb juni det ar, under vilket lärjungarna avgått från folkskolan.

Utbildningskurs för lärare för hörselsvaga barn. Skolöverstyrelsen bar till ledare för den utbildningskurs för lärare för hörselsvaga barn, som skall anordnas under höstterminen 1929, utsett fru Alma Prawitz samt godkänt plan för samma kurs.

Centralförbundet för nykterhetsundervisning. Skolöverstyrelsen har uppdragit åt centralförbundet for nykterhetsundervisning, dels att under budgetåret 1929-1930 såsom föreläsningsbyrå ombesörja den ’Statsunderstödda föreläsnings- ocb instruktionsverksamheten för nykterbetens främjande, dels att vara kursstyrelse for 1930 ars .sociala fortbildningskurs for lärare m. fi. ävensom för 1930 års allmänna utbildningskurs i alkoholfrågan for studie- ocb ungdomsledare m. fi.

Upphävda lärarval. Hos k. m:t både C. F. Carlsson anfört besvär över domkapitlets i Göteborg den 10 oktober 1928 meddelade utslag i mål angående förslag och val till en folkskollärarbefattning i Vessige församling.

Efter det såsom sökande till folkskollärarbefattningen vid Glostorps folkskola i nämnda församling anmält sig bland andra F. Dryselius, E. V. Nilsson, N. E. E. Öhnell och C. F. Larsson, uppförde skolrådet vid sammanträde den 15 juni 1928 på förslag till befattningen Dryselius, Nilsson och Öhnell i nu nämnd ordning. Därefter förrättades å kyrkostämma med församlingen samma dag val for befattningens tillsättande. Sedan det visat sig, att Dryselius och Nilsson därvid erhållit vardera 49 röster och Öhnell 2 röster, tillkom det enligt protokollet ordföranden att med sin utslagsröst avgöra valet. Till sin ledning vid detta avgörande anställde ordföranden lottning mellan Dryselius och Nilsson, vilken utföll sa, att ordföranden förklarade Dryselius vara vald.

Hos domkapitlet anfördes besvär dels av skolrådsledamoten J. Pihl över förslaget och valet, dels ock av klaganden över valet.

Pihl anförde bland annat följande: Nilsson hade i folkskollärarexamen ar 1927 för insikter, färdigheter och undervisningsskicklighet erhållit sammanlagt 29 betygsenheter, medan Larsson i samma examen ar 1925 erhållit

33 betygsenheter. Betygen for lämplighet vore lika för båda och tjänstgöringsbetygen lika, men Larssons tjänstgöring omfattade 2 ar 7 1/2 manad, då Nilssons ondast utgjorde nära 6 månader. Därtill komme, att Larsson avlagt realskolexamen. På grund härav yrkades, att Larsson måtte förklaras berättigad till andra rummet å förslaget och Nilsson icke erhålla förslagsrum. Då kyrkostämman ej varit kungjord i ortstidningarna, kunde det ifrågasättas, om valet varit lagligen tillkännagivet.
Klaganden anförde, att lottningen mellan Dryselius och Nilsson tillgått sålunda, att ordföranden tagit ett papper i vardera handen och därefter tillfrågat en av deltagarna i stämman: »vilken hand?» varpa den tillfrågade svarat: »vänstra». Det hade ej framgått, om därmed avsetts ordförandens vänstra hand eller den vänstra sett från den tillfrågades sida. Då lottningen ej skett i överensstämmelse med § 16 förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd och därför saknade all betydelse, yrkade klaganden, att valet såsom icke i laga ordning tillkommet måtte upphävas och nytt val hållas för befattningens tillsättande.
Genom överklagade utslaget har domkapitlet, enär Nilsson med hänsyn till såväl genom företedda betyg ådagalagda kunskaper som ock under föregående tjänstgöring förvärvad erfarenhet vore underlägsen Larsson och Öhnell, förty och av i övrigt anförd orsak prövat skäligt med ändring av förslaget avföra Nilsson från förslaget och å andra rummet därå uppföra Larsson i stället för Nilsson samt med undanröjande av det på grund av förslaget förrättade valet visa målet åter till kyrkostämman, som ägde att mellan de sålunda på förslaget uppförda företaga nytt val för tjänstens tillsättande.
I besvären yrkade klaganden, att det klandrade förslaget måtte fastställas, samt Ifullfölj-de beträfffande valet sin hos domkapitlet förda talan.
K. m: t bar den 14 juni 1929 prövat rättvist att på det av domkapitlet anförda, bar ovan upptagna skäl fastställa det slut, vartill domkapitlet i målet kommit.
- Hos k. m: t både Inez Rut Nilsson anfört besvär över domkapitlets i Lund den 31 oktober 1928 meddelade utslag i mål angående förslag ocb val för tillsättande av en klockar-, organist- och kyrkosångarbef attning i Östra Vemmenhögs och Västra Vemmenhögs församlingars pastorat.
Efter det såsom sökande till ifrågavarande befattning anmält sig bland andra N. Ingloff, J. H. Holmgren, klaganden och Maria Elisabeth Berger, uppförde församlingarnas gemensamma kyrkoråd vid sammanträde den 11 maj 1928 å förslag till befattningen Ingloff, Holmgren och klaganden i nu nämnd ordning. Vid därefter å kyrkostämma med församlingarna den 22 juli 1928 förrättat val erhöllo IngloM 46 röster, Holmgren 16 röster och klaganden 83 röster; och förklarades klaganden vald till innehavare av befattningen.
Över förslaget och valet besvärade sig Maria Elisabeth Berger hos domkapitlet under yrkande att på grund av sin längre tjänstgöringstid bliva i stället for klaganden uppförd å förslagets tredje rum.
Genom överklagade utslaget yttrade domkapitlet: Då Maria Elisabeth Berger tjänstgjort som klockare, kantor och organist under omkring tio ar men klaganden endast omkring fyra ar, samt då, i betraktande därtill att Maria Elisabeth Berger i examensämnet or-gelspelning erhållit lika högt betyg som klaganden och att Maria Elisabeth Bergers skicklighet i elementar- och kyrkosång genom examensbetyget »med beröm godkänd» blivit väl vitsordad, klagandens överlägsenhet i erhållna examensbetyg i elementar- och kyrkosång samt i pianospelning icke kunde uppväga Maria Elisabeth Bergers längre tjänstgöring, allt-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 19:12:54 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1929/0600.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free