- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
247

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 6:e häftet. September 1872 - Patenter

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Patenter,


beviljade af kommersekollegium under år 1872.

Den 13 Augusti.

(Forts. fr. sid. 224.)

Beaumont, F. E. B., och Appleby, C. J., 10 år å
förbättringar i borrningsmaskiner, använda vid berg- och
stenborrning samt tunnelsprängning. Vid borrning i berg och sten
användas diamanter eller andra hårda ädelstenar, fästade
rundtomkring i en rörformig hållare, som pressas mot stenen under
rotation; och utskäres sålunda ett ringformigt hål, med en
cylindrisk kärna i midten, hvilken då och då afbrytes. Verktyget
är förenadt med en borrspindel, hvilken till en del är gängad
och går genom en mutter, som är på så sätt förbunden med
ramverket till maskinen, att då den roterar den icke kan röra
sig i riktning af borrspindelns axel. Både muttern och
spindeln erhålla sin rörelse från en axel parallel med den senare,
för hvilket ändamål den är försedd med tvenne utvexlingar.
Hastigheterna som meddelas spindeln och muttern äro något
olika, och åstadkommes härigenom matningen. Förhållandet
mellan hastigheterna hos borrspindeln och drifaxeln är konstant,
hvaremot utvexlingen mellan denna senare och muttern är
utförd med en friktionsinrättning, så att, då motståndet från
spindeln mot muttern uppnått en viss grad, friktionsskifvorna slira
mot hvarandra, hvarvid spindelns matning framåt upphör. De
båda utvexlingshjulen äro förbundna med sina axlar medelst
kopplingar, och hvart och ett af dem kan löskopplas från axeln
samt fasthållas med en stång, hvarvid borrspindelns rörelse i
längdriktningen blir hastigare, vare sig rörelsen sker emot eller
från arbetsstycket, allt efter som det ena eller andra hjulet
fasthålles, medan det andra roterar. Ombud: handlanden J. E.
Giron, Stockholm.

Hagemann, Gustaf Adolf, och Mogensen, Nils, 8 år å
krossmaskiner. Maskinen utöfvar både stark tryckning och
gnidning, hvarigenom sten o. dyl. som kastas i densamma icke
blott utsättes för att söndertryckas eller krossas utan äfven
att sönderrifvas. Härigenom aflägsnas äfven lätt de fingjorda
ämnena, utan att de behöfva klibba fast. Axeln, som
åstadkommer denna rörelse, gör 150 à 300 hvarf i minuten och
säges erfordra obetydlig drifkraft. Konstruktionen är både solid
och enkel. Ombud: Patent- och Agenturbyrån, Stockholm.

Bäckström, B., 3 år å ett rengöringsmedel, benämndt
purifikat. Blandningen består af 80 proc. undersvafvelsyrligt
natron och 20 proc. soda, och är ämnet afsedt för rengöring
af linne m. m.

Grell, Alexander, 8 år å ett sätt att bearbeta animaliska
och vegetabiliska fettämnen för att derur erhålla stearin och
olein. Patentet omfattar hufvudsakligast förarbetandet af de
animaliska och vegetabiliska fettämnena medelst
destilleringsprodukter af nafta för att ur sådana ämnen framställa stearin och
olein. Utrymmet tillåter dock ej att här närmare relatera
förfaringssättet. Ombud: kongl. sekreteraren A. Wadström, Stockholm.

Bolinder, J. & C. G., bolag, 7 år å apparater, benämda
stockuppbärningsvagnar. Å dessa vagnar hvila och fasthållas
stockarne under sågningen, och skiljer sig konstruktionen från
hittills kända och begagnade hufvudsakligast deruti, 1:o) att
slutändarne af de tätt sammanpassade och på hvarandra
liggande griparmarne äro inrymda i en hylsa; 2:o) att denna
hylsa är tätt inpassad och glider mellan tvenne fasta plan,
genom hvilken anordning stora fördelar vinnas både hvad kraft,
styrka och fasthet i rörelserna angår; 3:o) att i vagnens öfre
plan finnas fastgjutna jernreglar, tjenande till stöd för det spett
som användes för stockarnes baksning åt ena eller andra sidan,
till stor lättnad och tidsbesparing vid dessas inriktning mot
sågramen.

Danks, Samuel, 11 år å förbättringar i konstruktionen
af roterande puddel- och smältugnar, äfvensom af dertill hörande
apparater, såsom puddelklämmor m. m. samt äfven å
utfodringen af puddel- och smältugnar. Konstruktionen är beskrifven
i denna tidskrifts innevarande årgång, sid. 35. Ombud:
handlanden J. E. Giron, Stockholm.

Tall, Joseph, 9 år å förbättringar i sättet att uppföra
murar, hus och andra bygnader. Ändamålet med uppfinningen
är att sätta arbetare och oöfvade handtverkare i stånd att
hopsätta bygnader af större styrka på ett skyndsamt sätt och
för mindre kostnad än efter det vanliga förfaringssättet att
bygga med tegel eller sten. Man använder derföre formar,
hvaruti bygnadsmaterialerna läggas hvarftals, och mellanrummen
fyllas med flytande murbruk eller beton, sammansatt af fint
grus eller grof sand och portlandscement, eller ock annat
cement som hårdnar fort, så att materialerna i formen komma att
bilda en fast massa af tillräcklig hårdhet för att, då formarne
tagas sönder, muren skall förblifva stående. Formarne utgöras
af ramar af lagom långa och djupa träpaneler, som äro i sina
ändar sammanfogade med ståndare af smidt jern, hvilka kunna
bilda murens eller bygnadens hörn. Ombud: kanslisten J.
Meijer, Stockholm.

Thompson, Edvard Percy och Jesty, William, 6 år å
en blandning af vissa ämnen för bestrykande af ytor af trä,
sten eller metall för att skydda dem mot oxidering eller
förruttnelse under inverkan af luft eller vatten. Ombud:
Patent- och Agenturbyrån, Stockholm.

Marcher H. P. J., 6 år en sängmöbel, hvilken har
utseende af ett upprättstående väggskåp och kan äfven användas
dertill, då inuti densamma kunna anbringas klädhängare. Då
den skall användas till säng nedfälles främre sidan eller dörren,
å hvilken bädden anbringas. Ombud: Patent- och
Agenturbyrån, Stockholm.

Egan, Alfred, 8 år å fjädrar. Detta nya fjädersystem
består deruti, att stål eller annan passande metall formas i
runda skifvor, hvilka glödheta valsas eller pressas, så att de
få en vågformig yta, och användas antingen härdade eller
ohärdade såsom fjädrar. De äro närmare beskrifna å sid. 77 af
denna tidskrifts innevarande årgång. Ombud: Patent- och
Agenturbyrån, Stockholm.

Föyn, Svend, 10 år å granatharpun och harpun för fångst
af Grönlandshval. Harpunen afskjutes ur en kanon mot hvalen,
hvarvid hullingar utspringa, sedan vapnet träffat djuret, och
en explosion uppstår. Ombud: kanslisten J. Meijer, Stockholm.

Den 14 Augusti.

Rasmussen, Ludvig, 5 år å en pumpapparat.
Pumpstången, som här också tjenar till stigrör, är ihålig. I nedre
änden är anbringad en cylinder, från hvilken, medelst en särskild
inrättning, vattnet genom stången vid dennas höjande och
sänkande pressas upp. Ombud: landtbrukaren E. W. Pfeil,
Stockholm.

Den 17 Augusti.

Martin, J. R., 10 år å förbättringar af apparater för
sönderskärande och förvandlande af trä till pappersmassa.
Patentet afser: 1:o konstruktionen af apparater för träets
sönderskärmng och fibrernas särskiljande: 2:o Formen å knifvarne,
som verka på träet för att skära detta i spånor samt skilja
dessas fibrer från hvarandra; 3:o Konstruktionen af apparaterna
för spånornas och fibrernas förvandling till massa; 4:o
konstruktionen af det s. k. tråget för spånornas och fibrernas upptagande;
samt 5:o sättet för omröringsaxelns anbringande med sina ledade
armar, som kunna rullas upp på axeln, så att denna kan
upplyftas. Ombud: handlanden J. E. Giron, Stockholm.

Den 28 Augusti.

Beckman., A., 8 år å ett sprängämne, benämdt sebastin
eller sebastin-krut. Det utgöres af en blandning af fasta och
liqvida nitrokolväteföreningar med blysuperoxid och kol jemte
en behöflig mängd explosiva satser och bindemedel samt en
mindre tillsats af tvåfaldt kolsyradt natron eller kali. Det
hela bildar en fast massa, som inlägges i patroner. I den för
sprängning under vatten afsedda modifikationen undvikes
tillsatsen af lösliga salter eller bindemedel, och användes i stället
en större mängd i vatten olösliga eller svårlösliga salter
nitroföreningar och bindemedel.

Den 31 Augusti.

Göranson, E. Fr., 8 år å förbättringar i sättet att
använda skorstensdrag till drifkraft. Förbättringarne afse sättet
för ledskeneapparatens anbringande å den af den 11 April
detta år patenterade konstruktionen för samma ändamål.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0279.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free