- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1938. Väg- och vattenbyggnadskonst /
40

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

TekniskTidskrift

tidigt, utom de av valkommittén föreslagna
kandidaterna, meddela de till kommittén före den 1 oktober
inkomna skriftliga kandidatförslag, som omfattats av
eller ingivits av minst tio av avdelningens
medlemmar. Valkommitténs förslag jämte de av kommittén
meddelade förslagen skola tillkännagivas i kallelsen
till sammanträdet. — Andra kandidater än de sålunda
av valkommittén föreslagna, resp. meddelade, kunna
ej vid valet ifrågakomma." Hr Pallin yrkade bestämt
avslag på hr Fellenius förslag, att endast de
kandidater skulle vara valbara, som skriftligen föreslagits till
valkommittén. Det skulle vittna om misstroende.
Hr Pallin ansåg det nuvarande fria och demokratiska
valsättet lyckligt och nödvändigt. Civilingenjör Erik
A. E. Blomqvist överlämnade följande förslag till
tillägg i § 14: "Varje medlem har rättighet att före
den 1 oktober till valkommittén framföra förslag.
Samtliga valbara, dels sålunda föreslagna, dels de av
kommittén själv föreslagna skola i den ordning,
valkommittén finner lämpligt upptagas i den förteckning,
som valkommittén har att senast fjorton dagar fore
ordinarie novembersammanträdet överlämna till
styrelsen. Denna förteckning skall tillkännagivas i
kallelsen till sammanträdet, vid vilket sammanträde
endast de i förteckningen namngivna äro valbara."
Hr Pedro-Hellström lämnade den upplysningen, att
även styrelsen tidigare hade haft precis samma fråga
under diskussion, men efter moget övervägande funnit
en åtgärd enligt hr Fellenius’ eller hr Blomqvists
förslag vara ett ingrepp i den personliga friheten, vilket
inte vore förenligt med VV:s allmänna principer. Den
föreslagna åtgärden kunde även leda till obehag för
känsliga personer, som blivit föreslagna till
valkommittén, men icke av den sedan föreslagits. Hr
Hellstedt anslöt sig till hr Pallins yttrande och ansåg att
man inte skulle gå i någon rädsla för kupper.
Föreningen har ej tillgripit några dylika bestämmelser
för val. Det föreslagna tillägget skulle minska
förtroendet. Det är baserat på misstro. Hr Fellenius
framhöll, att det bör vara med god ordning förenligt
att ett namn, som plötsligt kommer upp vid
valtillfället ej skall kunna omedelbart antagas. Hr
Fellenius förklarade sig även kunna vara med på hr
Blomqvists förslag eller att i sitt förslag ändra antalet
medlemmar från 10 till 3 och hr Hansen föreslog, att de
till valkommittén föreslagna kandidaterna skulle
kungöras endast vid valtillfället.

Härefter avslutades diskussionen, och beslut
fattades i enlighet med protokollsreferatet på annan plats
i detta häfte. Avdelningens namnfråga bordlades.

D-son.

NOTISER

Svenska teknologföreningens avdelning för Väg- och
vattenbyggnadskonst hade måndagen den 21 febr.
1938 extra sammanträde för att fortsätta diskutera
avdelningens organisation.

Sammanträdet var besökt av ett 60-tal ledamöter och
hölls på föreningens lokal under ordförandeskap av
vattenrättsingenjör Richard Smedberg.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll
utsagos kapten Fred. Hansen och kapten Kurt Trägårdh,
varefter ordföranden lämnade följande meddelanden.

Till den högre husbyggnadskursen hade hittills
anmält sig 53 personer för Stockholmskursen och 17 för
landsortskursen. Även landsortskursen komme sålunda
antagligen att kunna anordnas.

Cirka 80 personer hade anmält sig till den högre
väg-beläggningskursen.

I byggnadsnormkommittén komme icke att deltaga
någon representant från avd. Svenska arkitektföreningen.
Till ledamöter i kommittén hade utsetts civilingenjör
Sven Nycander, kapten Åke Virgin och civilingenjör
Joakim Stael von Holstein, den sistnämnde tillika
sekreterare i kommittén.

Sveriges maskinindustriförenings standardkommitté
hade hos STF anhållit om yttrande över SMS nr 197:
Förslag till standard för sanitetsarmatur. Förste
ingenjör Gustaf Dahllöf hade åtagit sig att vara
avdelningens representant i en tillsammans med avd. Mekanik
tillsatt kommitté för granskning av förslaget.

Härefter vidtog överläggning angående den från
föregående sammanträde bordlagda frågan om avdelningens
organisation. Ordföranden erinrade om att avdelningen
vid föregående sammanträde den 14/2 hade diskuterat
kapitlet "Föreningen" i kommitterades utlåtande och
föreslog att nu närmast skulle diskuteras kapitlet
"Avdelningen", således vad kommitterade framhållit på
sidorna 21—25 i ’STF:s handlingar nr 308 och vad
styrelsen yttrat på sidorna 8 och 9. Ordföranden meddelade,
att kommittén i stort sett icke haft något att erinra mot
de av styrelsen föreslagna tilläggen och ändringarna.
Styrelsen hade understrukit betydelsen av
husbyggnadsfrågorna samt varit enig med kommittén i att
avdelningen inte bör uppdelas i sektioner. Styrelsen hade i
motsats till kommittén föreslagit, att fackredaktören
skall tillhöra styrelsen samt förordat ett tillägg till
arbetsordningen i syfte att få till stånd ett livligare
deltagande från medlemmarnas sida vid nomineringen av
kandidater. Vidare hade styrelsen uttalat, att det
betyder mycket, om vistelsen i föreningens lokaler göres
så tilltalande som möjligt även i materiellt hänseende.
Härefter förklarades ordet fritt, och en livlig diskussion
följde, av vilken ett avkortat referat återfinnes på annan
plats i detta häfte.

I samband med diskussionen beslöt avdelningen att
godkänna vad kommittén framhållit på sidorna 21—25
med de tillägg och ändringar, som styrelsen framhållit
på sidorna 8 och 9, dock med följande ändringar:

1. Avdelningen skall i enlighet med hr Åströms
förslag uttala sin bestämda önskan att behålla
husbyggnads- och stadsbyggnadsfrågor inom sin ram.

2. Styrelsen skall i samband med vad åt den
upp-dragits enligt punkt 2 i kommitténs hemställan, enligt
hr Pedro-Hellströms förslag beakta hrr von Materns och
Magnius’ förslag om en allsidig utredning angående
STF:s ekonomi, åsyftande en höjning av föreningens
anslag till avdelningen.

Vidare beslöts att godkänna kommitténs förslag till
arbetsordning med de ändringar och tillägg, som
styrelsen föreslagit, dock med följande ändringar:

Andra att-satsen i § 1 skall lyda: "att representera
facket såväl inom som utom landet", och styrelsen
erhåller i uppdrag att i tredje att-satsen inarbeta uttrycket
"tillvarataga medlemmarnas allmänna intressen".

Sista meningen i § 4 skall lyda: ’Tnväljes
vederbörande efter att VV:s styrelse tillstyrkt, inträder han
därmed även i VV."

Sista meningen i § 8 skall lyda: "Ingen med undantag
av redaktören får ..." i stället för "Ingen får..."

I första meningen i § 13 skall ordet "ordförande"
utbytas mot "styrelse".

I första meningen i § 14 skall ordet "redaktör"
inskjutas.

Paragraferna 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 och 12 godkändes
i föreliggande skick.

Frågan om avdelningens namn och det därmed
sammanhängande första stycket av § 1 bordlades till ett
kommande sammanträde.

D-son.

40

26 MARS 1938

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 16:11:46 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1938v/0044.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free