- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
37. Bodarne socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

37. Bodarne socken, mellan Askersunds landsförsamling i sydost, Snaflunda och Wiby i öster, Skagershult i norr, och Finnerödja, af Skaraborgs län, i vester och sydvest. Arealen är 0,745 land, 0,026 vatten. Tiwedens nordliga, mindre höga, än skogiga och träskiga utskott fylla landet nästan i alla rigtningar; det sluttar emellertid ej mindre än omkring 150 till 200 fot, från Lången och Bodarnesjön i söder, samt Gryten och Vestra Laxsjön i sydost, till Toften, utanför norra gränsen. Förstnämda tvenne sjöar bilda Svart-ån, de två andra Lax-ån, båda flytande i mellersta landet; Staf-ån följer nästan östra gränsen. Widfaste-måssen upptar en del land i norr, andra träsk i söder. Sand och mojord är rådande jordart, och socknen i allmänhet en bland de ofruktbaraste i länet. Folkmängden år 1840 var 1016 personer, fördelade på 164 hushåll; hemmantalet är 8 1/4 oförmedlade, 7 1/2 förmedlade mantal, en del bruksanläggningar dock oberäknade. Näringar äro: åkerbruk, ungefär till hälften motsvarande eget behof, samt skogs- och bergsbruk. -- Landsvägen från Örebro till Westergötland går här fram i sydvestlig rigtning, från Wiby till gästgifvaregården Bodarne, eller Ramundeboda, af gammalt ryktbar gränsort. Tvenne mindre vägar gå upp till Laxsjöarne, en åt öster till Snaflunda, en utefter Staf-ån, ned till Skagershult.

Bodarne socken har varit kapell under Wiby till 1647, då den, tillökad med hemman af Snaflunda och af Askersunds landsförsamling, fick egen kyrkoherde; den utgör nu ett konsistorielt pastorat af tredje klassen. Kyrkan ligger vid landsvägen nära Westgötagränsen, 6 mil från Örebro, har i choret en graf för slägten v. Boy, på kyrkogården en för slägten Uggla. -- Bland minnen från fordna tider är jätten Ramunders grafhög på Tiweden. I katholska tiden skall ett kloster ha stått vid Ramundeboda eller Lassåna, så vida ej nuvarande kyrkan är bygd på dess ruiner. K. Waldemar Birgersons första strid mot sin broder Magnus, och Sten Sture den yngres försvarsanstalter mot Otto Krumpe höra ock till denna ort. Lemningar efter en skans finnas vid landsvägen.

Bland gårdar och verk äro: Lassåna gård vid Laxån, 1 1/2 mantal bergsfrälse; och Lassåna jernbruk, med 6 härdar, 4 hamrar och 1898 skeppund stångjernssmide af köpe-tackjern, samt -- Laxån, 1/4 m. bergsfrälse; och Laxå jernbruk, med 4 härdar, 2 hamrar, 2400 skeppund stångjernssmide, af eget tackjern från den närbelägna Holmens masugn, och dessutom något manufaktursmide; en del af anläggningarne finnas vid Röforss, i söder. Båda bruken hafva sin utskeppning på Stockholm och Göteborg. Båda äro anlagda af Anders Boy m. fl. vid midten af 1600-talet, och hafva undergått flera flyttningar. K. Carl XI uppehöll sig här ofta hos Anton v. Boy. Efter dennes död, och sedan år 1728 hans vidlyftiga egendomar blifvit skingrade på flera händer, hafva Stora och Lilla Lassåna, såsom dessa verk ock kallas, tillhört flera slägter, hvaribland Uggla, Wennerstedt, Liljeström, Hauswolff, Strokirk, Steuch; det förra tillhör nu familjerna Pauli och Cassel, det sednare blott den sistnämda. -- Presttorp, i sydost från kyrkan, 1/4 m. krono, boställe för kyrkoherden, som ock uppbär arrende af 3 stomhemman, hvardera 1/4 m. krono.


The above contents can be inspected in scanned images: 114, 115

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/bodarne.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free