- Project Runeberg - Nordic Authors /
Wilhelm Tham

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tham, Wilhelm (1812-1873), historian, geographer, writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Wilhelm Tham in:


porträttCarl Wilhelm August Tham, född 22 juli 1812, död 12 juli 1873 i Linz i Österrike. Historiker och geograf. Ej att förväxla med industrialisten Wilhelm Tham (1839-1911), historikern Wilhelm Tham (1907-1983) eller forskaren Wilhelm A. Tham (1951-).

Links

Skrifter

Vaticinorum Jesaiae caput V / Suethice versum, 1833
Doktorsavhandling om Bibeln, gamla testamentet, Jesaja
Franska revolutionens historia / i sammandrag efter A. Thiers, såsom inledning till konsulatets och kejsardömets historia, 2 vol., 1845
Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformens historia från midten af sjuttonde århundradet, 2 vol., 1845-1848
1:1. Rikdsdagarne 1660 i Göteborg och Stockholm. K. Carl Gustafs testamente och additamentet till regeringsformen af 1634, 1845
1:2. Regeringen och rådet från 1660 till 1664. Riksdagen i Stockholm 1668, 1846
2:1. Regeringen och rådet från 1664 till 1668. Rikdsdagen i Stockholm 1668, 1847
2:2. Regeringen och rådet från 1668 till 1672. Blå boken. Malmö landtdag 1669. Rikdsdagen i Stockholm 1672, 1848
Riksdagarne 1660 i Göteborg och Stockholm, 1845
Beskrifning öfver Sveriges rike, 2 vol., 1849-1855
2 band i 7 häften:
1:1. Beskrifning öfver Örebro län, 1849
1:2. Beskrifning öfver Westerås län, 1849
1:3. Beskrifning öfver Upsala län, 1850
1:4. Beskrifning öfver Stockholms län, 1850
1:5. Beskrifning öfver Nyköpings län, 1852
2:1, D. 1. Beskrifning öfver Linköpings län, Allmän statistik, städer, 1854
2:1, D. 2. Beskrifning öfver Linköpings län, Härader och socknar, namnförteckning, 1855
Band 2, Beskrivning över Linköpings län, utgavs i facsimil 1994
Bidrag till Svenska Riksdagarnes Historia 1626-1629, 1855
Nils Vilhelm Almroth, De europeiska myntsorterna, jemte en del amerikanska och asiatiska. Afbildning och beskrifning af alla nu curserande guld- och silfvermynt med uppgift på deras vigt, deras halt samt deras penninge- och metallvärde, 1856
Carl Wilhelm August Tham nämns som medförfattare
Konung Gustaf III och rikets ständer vid 1789 års riksdag, 2 vol., 1866
Grunddrag till svensk och allmän statskunskap, 2 vol., 1868
Grunddrag till allmän historia från 1492, 1871

Find other Nordic Authors named Tham
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-09 02:07 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/thamwilh.html

Valid HTML 4.0!