- Project Runeberg - Nordic Authors /
Wilhelm Tham

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tham, Wilhelm (1812–1873), historian, geographer, writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Wilhelm Tham in:


porträttCarl Wilhelm August Tham, född 22 juli 1812, död 12 juli 1873 i Linz i Österrike. Historiker och geograf. Ej att förväxla med industrialisten Wilhelm Tham (1839-1911), historikern Wilhelm Tham (1907-1983) eller forskaren Wilhelm A. Tham (1951-).

Links

Skrifter

Vaticinorum Jesaiae caput V / Suethice versum, 1833
Doktorsavhandling om Bibeln, gamla testamentet, Jesaja
Franska revolutionens historia / i sammandrag efter A. Thiers, såsom inledning till konsulatets och kejsardömets historia, 2 vol., 1845
Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformens historia från midten af sjuttonde århundradet, 2 vol., 1845-1848
1:1. Rikdsdagarne 1660 i Göteborg och Stockholm. K. Carl Gustafs testamente och additamentet till regeringsformen af 1634, 1845
1:2. Regeringen och rådet från 1660 till 1664. Riksdagen i Stockholm 1668, 1846
2:1. Regeringen och rådet från 1664 till 1668. Rikdsdagen i Stockholm 1668, 1847
2:2. Regeringen och rådet från 1668 till 1672. Blå boken. Malmö landtdag 1669. Rikdsdagen i Stockholm 1672, 1848
Riksdagarne 1660 i Göteborg och Stockholm, 1845
Beskrifning öfver Sveriges rike, 2 vol., 1849-1855
2 band i 7 häften:
1:1. Beskrifning öfver Örebro län, 1849
1:2. Beskrifning öfver Westerås län, 1849
1:3. Beskrifning öfver Upsala län, 1850
1:4. Beskrifning öfver Stockholms län, 1850
1:5. Beskrifning öfver Nyköpings län, 1852
2:1, D. 1. Beskrifning öfver Linköpings län, Allmän statistik, städer, 1854
2:1, D. 2. Beskrifning öfver Linköpings län, Härader och socknar, namnförteckning, 1855
Band 2, Beskrivning över Linköpings län, utgavs i facsimil 1994
Bidrag till Svenska Riksdagarnes Historia 1626-1629, 1855
Nils Vilhelm Almroth, De europeiska myntsorterna, jemte en del amerikanska och asiatiska. Afbildning och beskrifning af alla nu curserande guld- och silfvermynt med uppgift på deras vigt, deras halt samt deras penninge- och metallvärde, 1856
Carl Wilhelm August Tham nämns som medförfattare
Konung Gustaf III och rikets ständer vid 1789 års riksdag, 2 vol., 1866
Grunddrag till svensk och allmän statskunskap, 2 vol., 1868
Grunddrag till allmän historia från 1492, 1871

Find other Nordic Authors named Tham, others born in 1812 or deceased in 1873.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-09 02:07 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/thamwilh.html

Valid HTML 4.0!