- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
36. Wiby socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

36. Wiby socken,

mellan Hardemo i nordost, Hackvad och Edsberg i norr, Tångeråsa i nordvest, Bodarne i vester, Snaflunda i söder, Lerbäck i sydost. Arealen är 1,175 qvadratmil land, 0,025 sjö. Landets södra del är upptagen af den från Tiweden utgående höjdsträckning, som skiljer Telge-åns vattendrag från Tisarns. Södra sluttningen deraf är här som allestädes långsluttande och högländt, omkring 500 fot öfver hafvet, och ger upphof åt några små vattendrag, som gå dels till Tisarn, dels till Wettern. Norra sluttningen är brantare, och lemnar rum för en vidsträckt, blott af låga sandåsar genomstruken slätt, i vester skogig och träskig, eller sandig, i midten temligen bördig, med svartmylla till rådande jordmån, i öster åter mera skogig. På denna norra sidan om höjderna flyter vestligast en af Staf-åns grenar till Skagershult; i midten rinner Wiby- och Skarby-sjöarnes vattendrag; Wibysjön har ungefär 186 fots höjd öfver hafvet, 110 öfver Hjelmaren. -- Folkmängden år 1840 var 3069, fördelad på 598 hushåll; hemmantalet är 130 5/8 oförmedlade, 110 3/8 förmedlade. Hufvudnäringen är åkerbruk, i de bästa trakterna tillräckligt äfven för afsalu; derjemte idkas skogsbruk, samt trädgårdsskötsel. -- Landsvägen från Örebro till Göta rike delar sig vid Wrestorps gästgifvaregård, 4 mil från Örebro: vägen till Östergötland går öfver Snaflunda till Askersund, den till Westergötland öfver Bodarne. Mindre vägar föra till Tångeråsa, Hackvad och Hardemo.

Wiby nämnes omkring 1314; dess kyrkoherdelängd är känd åtminstone från midten af 1500-talet; det utgör nu, tillika med Tångeråsa, ett konsistorielt pastorat af första klassen. Kyrkan ligger vid Wibysjöns norra strand, 4 mil från Örebro; invid kyrkmuren är slägten Gadde's graf. -- Bland fornminnen nämnas ättehögar vid Kungs Wallby och Odensvi, samt en skans på Boshälla vid det sednare stället.

Betydliga gårdar äro: Körtingsberg nära Wibysjön, 6 mantal säteri, utom några underlydande frälsehemman, grundades af en Gadde i början af 1700-talet, kom från hans slägt till andra, hvaribland den Hoffstenska, tillhör nu en Staaf. -- Wärsta, nära Skarbysjön, 3 m. säteri, 1 frälse, har varit bondby ännu 1632, kom inom århundradet till Falkenbergska ätten, som behöll det till 1736, egdes derpå af en Lejonhufvud till 1789, en Geijerstam från 1791 till 1811, då det tillföll slägten Zidén. -- Hageberg, i nordost, 2 m. säteri; och Hageberg eller Nalaviberg, 2 m. säteri; det sednare synes förekomma 1283, under namnet Nærthævi, i ett gåfvobref af K. Magnus till biskopen i Strengnäs. Båda gårdarne hafva tillhört Lagerhjelmska ätten, som ännu eger Nalaviherg; Hageberg tillhör en Liljencrantz. -- Lundby vid Wibysjön, 1 m. krono, kyrkoherde-boställe, med vacker blomsterträdgård. -- Frotorp, i sydost, 1/2 m. krono, kaplansbol. -- Ybby, 2 m. krono, med två boställen för tjenstemän af civilstaten. -- Öfra Odensvi, 2 m. frälse, och Nedra Odensvi, 1 m. frälse, tros ha varit kungsgård. -- Skrubby, två gårdar, 1 m. frälse, 1 m. skatte. -- Kärr, i öster, 1 m. krono. -- Byn Kungs Wallby skall ha varit kungsgård. -- På flera ställen i vester, vid Bulltorp, Benkista, Laggarboda m. fl. finnas jerngrufvor, som nu föga eller intet bearbetas. -- I Wrestorp är Hardemo, Grimstens och Kumla häraders tingställe.


Riksskatteverkets församlingskod: Viby 186102
Pastoratskod: 041205
Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Indelning: 1587-08-20 utbrutet Tivedsbodarne (Ramundeboda).
Pastorat: -1647 Viby, Tångeråsa och Skagershult, 1647-04-10-1985 Viby och Tångeråsa, 1986- eget.
Husförhörslängd: 1748-.
Födelsebok: 1694-.


The above contents can be inspected in scanned images: 112, 113, 114

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/wiby.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free