- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
11. Tysslinge socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

11. Tysslinge socken, af Örebro prosteri, hör ock till tre härader och tre fögderier: Vestligaste delen, 0,056 qvadratmil, liggande mellan Nora och Karlskoga socknar, hör till Nora och Hjulsjö bergslags härad; mellersta delen, 0,551 qv. m., hör till Lekebergs, och gränsar till Nora och Kihls socknar i norr, Winteråsa och Hidinge i söder. Båda dessa delar äro mestadels upptagna af Kihlsbergen, hvilka äfven här äro vilda och höga, särdeles i öster och söder, kring Gilsås- och Acksjöarne och vid Hjulåsen. Vattendragen gå dels åt sydost till Svartån, såsom Ginningens och Acksjöns, med flera smärre, genom Garphytte-ån, dels åt sydvest till Möckeln, såsom Gilsåssjön. Östligaste delen, 0,305 qvadratmil, hör till Örebro härad, och omgifves i sydvest och sydost af Winteråsa, i öster af Gräfve, i norr af Kihl. Gränsen i öster och sydost är sjön Tysslingen och Svartån; den sednares strand är sank; för öfrigt är landet genomskuret af låga sandåsar, mellan hvilka de bästa bygderna ligga. Af hela socknens areal, 0,912 qvadratmil, upptages 0,055 af vatten.

Folkmängden uppgick år 1840 till 1952, fördelade på 380 hushåll; hemmantalet är 24 1/2 oförmedlade inom landslag, 17 1/4 inom bergslag, några bruksanläggningar oberäknade. Hufvudnäringen är på slätten åkerbruk, annars bergs- och skogsbruk. -- Landsvägen mellan Lekebergs och Nora bergslager går fram utefter Kihlsbergens fot; en mindre väg går åt sydost till Winteråsa, en annan åt norr utefter sjön Tysslingen, en tredje åt nordvest upp till bergstrakterna.

Tysslinge förekommer omkring 1314, bland stiftets kyrkor. Nu är denna socken annex till Winteråsa, der både kyrkoherde och komminister äro bosatta. Kyrkan ligger i sydost nära sjön, 1 1/2 mil från Örebro; den är till en del ombygd 1823. -- Bland fornminnen nämnas grafhögar nära kyrkan, och borgruiner vid Kanteboda, nära Garphyttan.

Bland gårdar och bergverks-anläggningar äro: Irwingholm vid Tysslingesjön, med Sjömarken i norr, och Olstorp i nordvest, 2 1/2 mantal berustadt säteri, utom underliggande; troligen grundadt af en Skottsk Öfverste Irwing (död 1659), har sedermera tillhört flera slägter, hvaribland nyligen Maule, eges nu af en Geijerstam. -- Holmstorp i söder, med kalkstensbrott, -- Latorps, eller Garphytte, eller Beatæ Christinæ Alunverk, i vester, inom bergslagen; dess produktion är ofvan angifven; tillhör en Dugge. Här har fordom varit silfververk, med grufva på Hjulåsen; nära derintill är Garphytte klint, och en ursprungligen naturlig, men för guld och silfver bearbetad håla, Guldhålet kallad. -- Garphyttan, i vester, på en af Kihlsbergens nedre afsatser, 3/4 mantal skatte, och Garphytte jernbruk, med 2 härdar, 2 hamrar och 800 skeppund stångjernssmide, samt 3 spik- och en kniphammare, skär- och valsverk med flamugn, betydligt manufaktursmide; har tillhört åtskilliga personer, bland andra nyligen en Rålamb, besittes nu af en Hinnerson. Bruket har sin utskeppning på Stockholm; det hemtar eget tackjern från -- Ymningshyttan, i norr; har varit styckebruk, och tillhört en Wahrendorff; har nu masugn, som år 1846 tillverkade 1949 skeppund tackjern.


The above contents can be inspected in scanned images: 81, 82, 83

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:20 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/tysslinge.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free