- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Stockholms län /
Administrativ indelning

(1850) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Uppland, Stockholm, Geography, Statistics
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Stockholms läns nuvarande indelning för administrativa ändamål af olika slag är följande: för lagskipningen finnas 5 domsagor och 19 tingslager, motsvarande 13 härader och 6 skeppslager, allt under Svea Hofrätt i Stockholm; för den civila förvaltningen, under inseende af Landshöfdinge-embetet i Stockholm, finnas 7 fögderier, och 22 länsmans-distrikter, i det några större härader sönderfalla i tvenne distrikter; härtill komma i båda afseendena 6 städer, med hvar sin Rådhusrätt och tillika Magistrat, i trenne städer under hvar sin borgmästare, i Öregrund och Östhammar under en gemensam, i Waxholm under en justitiarie. Med afseende på bergverksdriften, med dertill hörande jurisdiktion och uppbörd, hör länets andel af Upland till Uplands och Roslags bergslag af Uplands och Gefleborgs bergmästaredöme; Södertörn till Södermanlands bergslag af Södermanlands och Östergötlands bergmästaredöme. För medicinalvården har länet två provincialläkare, i Stockholm och Norrtelje, en extra prov.-läkare i Sigtuna, en prov.-chirurg i Stockholm, tre distriktsläkare, vid Tumba i Södertörn, vid Gustafsberg för Wermdö skeppslag, och vid Harg för nordligaste Roslagen, den sistnämde tillika bruksläkare på stället, samt två stadsläkare, i Norrtelje och Södertelje, den förre tillika lazarettsläkare; utom åtskilliga andra vid särskildta verk och inrättningar anställde 6). För öfrigt räknar länet 7 postmästare, i de sex städerna och vid Dalarö, samt en postkommissarie vid Grisselhamn; 7 tullinspektorer, i fem städer, samt vid Furusund och Dalarö, en tullförvaltare vid Grisselhamn, och en tullkammar-föreståndare i Sigtuna, allt inom Centraldistriktet; en förste, en andre landtmätare, 10 ordinarie och 7 vice-kommissions-landtmätare; allt utom lägre tjenstemän. -- I militäriskt avseende höra hit, utom befäl och spel, mindre delen af Uplands infanteri-regemente, 243 numror, tillhörande Sigtuna, Hundra, och en del af Rasbo kompagnier; mindre delen af Lifregements dragoner, 220 numror, tillhörande Lifsqvadronen, Roslags och en del af Upsala sqvadron; och 14 numror af Lifregements grenadierer, allt af fjerde Militär-distriktet; samt af Flottan, 602 båtsmän, utgörande Södermanlands första kompagni, södra Roslags tvenne, norra Roslags andra, och hälften af den första, allt af Stockholms station. Vid Waxholms och Dalarö fästningar, samt Grisselhamns gränsbevaknings-station, finnas kommendanter; vid de båda fästningarne äfven afdelningar af Svea Artilleriregemente, samt några af ingeniör-korpsens befäl och underbefäl; vid Waxholm och Grisselhamn större och mindre arbetskommenderingar af åtskilliga slag. Sjutton telegrapher, inom fem linier under Centralstationen i Stockholm, finnas inom länet 7); och 14 lotsplatser 8), samt 8 fyrar 9), inom norra Lotsdistriktet. -- För den kyrkliga förvaltningen slutligen höra till länet 8 hela prosterier af Upsala stift, större delen af ett 9:de, och något af ett 10:de, samt 2 prosterier af Strengnäs stift, det ena ej helt. De förra innehålla tillsammans 54 hela och 2 halfva pastorater, med 86 socknar och 3 slottskapeller; de sednare åter 12 pastorater, med 24 socknar och 1 slottskapell. Härtill komma delar af tvenne pastorater, och tvenne socknar, som lyda under Stockholms stads Consistorium.

6) Nemligen vid Stockholms stads och läns kurhus, Nya Cellfängelset å Norrmalm, Löwenströmska lasarettet i Hammarby, Institutet för döfstumma och blinda å Manilla på Djurgården, Djurgårds helsobrunn, Carlbergs krigsakademi; vid Waxholm för dervarande militär och arbetskommendering; vid Drottningholm, Utö grufvor, Forssmarks och Schebobruk o. s. v.

7) Vid Landsort, Nynäs, Elfsnabben; Dalarö, Ornö, Små Dalarö; Sandhamn, Runmarö, Skälsmara; Trindtorp, Älta; Furusund, Yxlaö, Siarö, Marsättra, Waxholm och Kummelnäs.

8) Arholma, Tjockö, Furusund, Svenska Högarne, Sandhamn, Husarö, Stockholms vid Runmarö, Berghamn, Dalarö, Landsort, Södertelje, Waxholm, Öregrund, och Måssestens vid Svartklubben.

9) Söderarms, Korssö och Landsorts spegelfyrar, Grönskärs lentille-, Örskärs och Svartklubbens blink-, Djurstens och Understens reverber-fyrar.

Alla dessa olika fördelningar äro ytterligare i detalj från hvarandra afvikande, i det olika delar af samma socken höra till olika härader o. s. v. 1). -- Vi hänvisa till nedanstående not och hosföljande tabeller:

1) Till Frötuna skeppslag höra delar af Husby Lyhundra, Estuna och Wätö; till Sjuhundra härad, en del af nämda Husby; till Lyhundra, en del af Bro; till Wäddö skeppslag, delar af Söderbykarl, Bro och Börstil; till Närdinghundra härad, en del af Fasterna; till Frösåkers en del af Ununge; Ljusterö socken af Wermdö skeppslag är delad mellan Wermdö och Riala pastorater; Össeby-Garn är nyligen bildad af Össeby i Wallentuna och Garn i Långhundra, förut af gammalt förenade till ett pastorat; o. s. v.

5 Domsagor. 7 Fögderier. 13 Härader och 6
Skeppslager.
110 Socknar utom delar af 2.
3:e Doms.
(Färentuna,
Sollentuna,
Danderyds,
Åkers
och Wermdö).
Färentuna. Färentuna hd.
(Tingställe: Svartsjö.)
Lofö, Skå, Sånga, Hillersjö, Färentuna, Ekerö, Munsö, Adelsö.
Sollentuna,
Wallentuna
och Danderyds.
Sollentuna hd.
(Tgst. Barkarby.)
Bromma, Spånga, Jerfälla, Sollentuna, Ed.
Danderyds skpl.
(Tgst. Ensta.)
Solna, Kgl. Djurgården (större delen), Danderyd, Lidingö, Täby, Östra Ryd.
4:e Doms,
(Erling-,
Seming- och
Långhundra
samt
Wallentuna).
Wallentuna hd.
(Tgst. Åbyholm.)
Fresta, Hammarby, Wallentuna, Angarn, Wada, f. d. Össeby.
Erlinghundra,
Seminghundra,
och Långhundra.
Erlinghundra hd.
(Tgst. Märsta.)
Norrsunda, Husby, Odensala, Sankt Olof, Sankt Per, Haga, Wassunda, Alsike, Knifsta.
Seminghundra hd.
(Tgst. Kimsta.)
Skånella, Markim, Orkesta, Frösunda, Lunda, Skeptuna, Widbo.
Långhundra hd.
(Tgst. Lindberga.)
F. d. Garn, Kårsta, Närtuna, Gottröra, Husby, Östuna, Lagga.
3:e Doms.
(se ofvan.)
Wermdö,
Åkers,
och Frötuna.
Wermdö skpl.
(Tgst. Wermdö kkby.)
Wermdö, Bo, Ingarö, Djurö, Möja, Ljusterö.
Åkers skpl.
(Tgst. Wira
o. L. Säby.)
Åker, Kulla, Riala.
2:a Doms.
(Sjuhundra,
Närding- och
Lyhundra,
Frötuna
o. Länna).
Frötuna skpl.
(Tgst. Norrtelje.)
Länna, Blidö, Frötuna, Rådmansö, (delar af Husby Lyh., Estuna o. Wätö).
Sjuhundra,
Lyhundra, Bro,
och Wäddö.
Sjuhundra hd.
(Tgst. Finsta.)
Skederid, Rö, Rimbo, Fasterna (ej hel), en del af Husby Lyh.
Lyhundra hd.
(Tgst. Norrtelje.)
Husby (till hälften), Malsta, Lohärad, Estuna (ej hel), Söderbykarl (ej hel), (en del af Bro).
1:a Doms.
(Frösåkers,
Wäddö,
Häfverö, Bro
och Wätö.)
Bro skpl.
(Tgst. Norrtelje.)
Bro (ej hel), Wätö (ej hel).
Wäddö skpl.
(Tgst. Ortalalund.)
Wäddö, Häfverö, Singö, (delar af Söderbykarl, Bro och Börstil).
2:a D:s.
(se ofvan.)
Närdinghundra
och Frösåkers.
Närdinghundra hd.
(Tgst. Gränsta.)
Almunge, Knutby, Faringe, Bladåker, Edsbro, Ununge (ej hel), (en del af Fasterna).
1:a D:s.
(se ofvan.)
Frösåkers hd.
(Tgst. Östhammar.)
Edebo, Harg, Börstil (ej hel), Gräsö, Hökhufvud, Walö, Forssmark, (en del af Ununge).
5:te Doms.
(Sotholms,
Öknebo, och
Svartlösa.)
Svartlösa,
Sotholms,
och Öknebo,
eller Södertörns.
Svartlösa hd.
(Tgst. Fittja.)
Bränkyrka, Nacka, Erstavik, Sicklaö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Grödinge.
Sotholms hd.
(Tgst. W.
Haninge kkby.)
Tyresjö, Dalarö, Öster Haninge, Nämdö, Ornö, Utö, Wester Haninge, Muskö, Ösmo, Sorunda, Torö.
Öknebo hd.
(Tgst. Södertelje.)
Södertelje landsförsamling (f. d. Öster och Wester Telje), Tveta, Turinge, Öfver Järna, Ytter Järna, Wårdinge.

Af 2 Stift. 12 Prosterier
hela el. delvis
66 hela, 2 halfva Pastorater, och delar af 2.
116 Socknar, delar af 2, samt 4 slottskapeller.
Upsala
Erkestift.
Svartsjö. Lofö med Drottningholms slott, Regalt af 3:e klassen. Ekerö, Konsistorielt, 3. Munsö, K. 3. Adelsö, K. 3. Sånga o. Skå, R. 2. Färentuna o. Hillersjö, R. 2.
Westra Roslags. Bromma, R. 3. Spånga o. Jerfälla K. 2. Ed o. Sollentuna, K. 2. Fresta o. Hammarby, K. 2. Wallentuna, K. 2. Wada o. Angarn, K. 3. Össeby-Garn, K. 3.
Östra Roslags. Solna m. Carlbergs o. Ulriksdals slott, R. 3. Danderyd o. Lidingö, R. 3. Täby, R. 2. Östra Ryd, Patronelt, 3. Wermdö m. Bo, Ingarö el. Pilhamn, Djurhamn, Möja o. Södra Ljusterö kapellsocknar, P. 2. Waxholm, K. 3. Öster Åker, P. 2.
Erlinghundra. Odensala o. Husby, K. 2. Sigtuna, S:t Olof o. S:t Per, R. 3. Wassunda o. Haga, K. 2. Alsike o. Knifsta, K. 2.
Seminghundra. Skånella o. Norrsunda, K. 2. Markim o. Orkesta, K. 3. Frösunda o. Kårsta, K. 2. Skeptuna o Lunda R 2. Närtuna o. Gottröra, R. 2. Widbo o. Husby Långhundra, K. 2.
Af Waxala. Lagga o. Östuna, K. 2.
Sjuhundra. Riala o. Kulla, m. Norra Ljusterö kapellsocken K. 2. Länna o. Blidö, K. 2. Frötuna o. Rådmansö, K. 2. Norrtelje, K. 3. Husby Lyhundra o. Skederid, K. 2. Rimbo o. Rö, K. 2. Fasterna, P. 3.
Lyhundra. Lohärad o. Malsta, K. 2. Estuna, K. 2. Söderbykarl, K.2. Bro, K. 2. Wätö, K. 3. Wäddö, R. 2.
Närdinghundra Häfverö o. Singö, K. 2. Almunge, K. 2. Knutby o. Faringe, K. 2. Ununge o. Edsbro K. 3. Edebo, K. 3.
Af Olands
o. Frösåkers.
Bladåker (annex till Ekeby af Upsala län, K. 3.) Harg, P. 3. Börstil och Östhammar, R. 2. Öregrund o. Gräsö R. 3. Hökhufvud (m. Skefthammar i Upsala län), R. 2. Walö, K. 3. Forssmark, P. 3.
Strengnäs. Södertörns. Huddinge o. Bränkyrka, m. Nacka o. Erstaviks kapellsocknar, K. 2. Botkyrka o. Salem, K. 2. Grödinge, K. 3. Tyresjö m. Dalarö kapell, P. 3. Öster Haninge, m. Nämdö, Ornö o. Utö kapellsocknar, K. 2. Wester Haninge, m. Muskö kapellsocken, K. 3. Ösmo, P. 1. Sorunda, m. Thorö kapellsocken, R. 1.
Af Södertelje. Södertelje stads o. landsförsamlingar samt Tveta, R. 2. Turinge, K. 3. Öfver o. Ytter Järna, K. 3. Wårdinge, K. 3.
Under Stockholms
stads Konsistorium.
Kgl. Djurgården (till en del; annex till Ladugårdslands församl., R. 1). Sicklaö (af Danviks församl. o. pastorat, P.)


The above contents can be inspected in scanned images: 36, 37, 38, 39, 40

Project Runeberg, Thu Jun 3 15:21:32 1999 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamstoc/indeln.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free