- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Stockholms län
(1850) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Geography, Stockholm, Uppland, Statistics
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Beskrifning
öfver
STOCKHOLMS LÄN

af
Wilh. Tham

Stockholm, 1850.
På C. A. Bagges Förlag.

Stockholm,
tryckt hos Joh. Beckman, 1850.


Förord till den digitala utgåvan

Se Thams Beskrifning öfver Örebro län, speciellt angående viktenheten pund.

Preface to the Electronic Edition

Wilhelm Tham (1812-1873) was a well reputed Swedish 19th century geographer and historian, who produced detailed descriptions of several Swedish counties. The title Beskrifning öfver Stockholms län translates to "Description of Stockholm county". It contains 337 pages and appeared separately in 1850, and as the fourth part of five such county descriptions published in one volume in 1852. Project Runeberg has decided to publish these descriptions separately.

The 337 text pages, each measuring 5.25 x 8.5 inches, are presented as facsimile images in 150 dpi grayscale GIF format, combined with raw output text from optical character recognition (OCR). The work is not illustrated, but contains several tables and some small print. This makes OCR hard, and there are lots of errors. Let the facsimile images be your reference and use the raw OCR text only if you have to.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, innehåll, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, innehåll, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Rättelser - rättelser
Namnförteckning - I
Läge, gränser, areal - 1
Berg och vatten - 2
Berg- och jordarter - 22
Luftstreck, vextlighet - 29
Odlingens gång - 32
Administrativ indelning - 36
Hemmantal - 41
Befolkningsförhållanden - 43
Förmögenhetsfördelning - 47
Kultur, moralitet, språk - 51
Näringar: Åkerbruk - 53
Boskapsskötsel - 59
Skogsbruk - 62
Bergsbruk - 65
Fabriksrörelse, binäringar - 69
Fiske - 71
Sjöfart - 72
Handel - 73
Vägar, gästgifvaregårdar - 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Kanaler - 81, 82, 83, 84, 85, 86
Skatter - 87, 88, 89, 90
    Städer inom Upland
1. Sigtuna uppstad - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
2. Waxholms sjöstad - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
3. Norrtelje sjöstad - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
4. Östhammars sjöstad - 113, 114, 115, 116, 117
5. Öregrunds sjöstad - 117, 118, 119, 120
    Härader, skeppslager och socknar i d:o
I. Färentuna härad - 120, 121
1. Lofö socken - 121, 122, 123, 124
2. Skå socken - 124, 125
3. Sånga socken - 125, 126
4. Hillersjö socken - 126, 127
5. Färentuna socken - 127, 128
6. Ekerö socken - 129, 130, 131
7. Munsö socken - 131, 132, 133
8. Adelsö socken - 133, 134
II. Sollentuna härad - 134
9. Bromma socken - 134, 135, 136, 137
10. Spånga socken - 137, 138, 139
11. Jerfälla socken - 139, 140, 141
12. Sollentuna socken - 141, 142
13. Eds socken - 143, 144
III. Danderyds skeppslag - 144
14. Solna socken - 145, 146, 147, 148, 149
Kongl. Djurgården - 149, 150, 151, 152, 153, 154
15. Danderyds socken - 154, 155
16. Lidingö socken - 155, 156, 157
17. Täby socken - 158, 159, 160
18. Östra Ryd socken - 160, 161, 162
IV. Wallentuna härad - 162, 163
19. Fresta socken - 163, 164
20. Hammarby socken - 164, 165
21. Wallentuna socken - 165, 166, 167
22. Angarns socken - 167
23. Wada socken - 167, 168
V. Erlinghundra härad - 168, 169
24. Norrsunda socken - 169, 170, 171
25. Husby socken - 171, 172
26. Odensala socken - 172, 173
27, 28. Sankt Olofs och Sankt Pehrs socknar - 173, 174, 175, 176
29. Haga socken - 176, 177
30. Wassunda socken - 177, 178
31. Alsike socken - 178, 179
32. Knifsta socken - 179, 180
VI. Seminghundra härad - 180, 181
33. Skånela socken - 181, 182
34. Markims socken - 182, 183
35. Orkesta socken - 183, 184
36. Frösunda socken - 184, 185
37. Lunda socken - 185, 186
38. Skeptuna socken - 186, 187
39. Widbo socken - 187, 188
VII. Långhundra härad - 188, 189
40. Össeby-Garn socken - 189, 190, 191
41. Kårsta socken - 191, 192
42. Närtuna socken - 192, 193
43. Gottröra socken - 193, 194, 195
44. Husby Långhundra socken - 195, 196
45. Östuna socken - 196, 197
46. Lagga socken - 198, 199
VIII. Wermdö skeppslag - 199
47-52. Wermdö socken och dertill hörande annex- och kapellförsamlingar, Bo, Ingarö eller Pilhamn, Djurö eller Djurhamn, Möja, och södra hälften af Ljusterö - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
IX. Åkers skeppslag - 209, 210
53. Öster Åkers socken - 210, 211, 212
54. Kulla socken - 212, 213, 214
55. Riala socken - 215
X. Frötuna skeppslag - 215, 216
56. Länna socken - 216, 217, 218
57. Blidö socken - 218, 219
58. Frötuna socken - 219, 220, 221
59. Rådmansö socken - 221, 222
XI. Sjuhundra härad - 222, 223
60. Skederids socken - 223, 224
61. Rö socken - 224, 225, 226
62. Rimbo socken - 226, 227
63. Fasterna socken - 227, 228, 229, 230
XII. Lyhundra härad - 230, 231
64. Husby Lyhyndra socken - 231, 232
65. Malsta socken - 232, 233
66. Lohärads socken - 233, 234
67. Estuna socken - 234, 235, 236
68. Söderbykarls socken - 236, 237, 238
XIII. Bro och Wätö skeppslag - 238
69. Bro socken - 238, 239, 240
70. Wätö socken - 241, 242
XIV. Wäddö och Häfverö skeppslag - 242
71. Wäddö socken - 242, 243, 244
72. Häfverö socken - 244, 245, 246
73. Singö socken - 246
XV. Närdinghundra härad - 246, 247
74. Almunge socken - 247, 248, 249
75. Knutby socken - 249, 250, 251
76. Faringe socken - 251, 252
77. Bladåkers socken - 252, 253, 254
78. Edsbro socken - 254, 255
79. Ununge socken - 255, 256
XVI. Frösåkers härad - 256, 257
80. Edbo socken - 257, 258, 259
81. Hargs socken - 259, 260, 261, 262
82. Börstils socken - 262, 263, 264, 265
83. Gräsö socken - 265, 266
84. Hökhufvuds socken - 266, 267
85. Walö socken - 267, 268, 269
86. Forssmarks socken - 269, 270, 271
    Södertörn
Södertelje sjö- och uppstad - 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
    Härader och socknar i Södertörn
XVII. Svartlösa härad - 280
87. Bränkyrka socken - 280, 281, 282, 283, 284, 285
88, 89. Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar - 285, 286, 287
Sickla församling - 287, 288, 289
90. Huddinge socken - 289, 290, 291, 292
91. Botkyrka socken - 292, 293, 294, 295, 296
92. Salem socken - 296, 297, 298
93. Grödinge socken - 299, 300, 301
XVIII. Öknebo härad - 301
94. Södertelje landsförsamling - 301, 302, 303, 304
95. Tveta socken - 304, 305, 306
96. Turinge socken - 306, 307, 308
97, 98. Öfver- och Ytter-Järna sockar - 308, 309, 310, 311
99. Wårdinge socken - 311, 312, 313, 314
XIX. Sotholms härad - 314
100, 101. Tyresjö socken med Dalarö Kapell och Garnisonsförsamling - 314, 315, 316, 317
102. Öster-Haninge socken - 317, 318, 319, 320
103. Ornö kapell-socken - 320, 321
104. Nämdö kapellsocken - 321
105. Utö kapellsocken - 321, 322, 323, 324, 325
106. Vester-Haninge socken - 325, 326, 327, 328
107. Muskö kapellsocken - 328, 329, 330
108. Ösmo socken - 330, 331, 332, 333, 334
109. Sorunda socken - 334, 335, 336
110. Torö kapellsocken - 336, 337
    

Namnförteckning


    Adamsberg - 227
    Addaren - 15
    Adelsö - 8
    Adelsö prestgård - 134
    Adelsö socken - 133
    Agaren - 21
    Agnafit - 32
    Agnesberg - 148
    Agnöfjärden - 18
    Ahlberget - 152
    Ahlby - 164
    Ala - 177
    Alby - 77
    Alby, stora och lilla - 148
    Alby, sjön - 9
    Almunge prestgård - 249
    Almunge socken - 246
    Almunge å - 5
    Alnäs - 152
    Alsike - 75
    Alsike prestgård - 179
    Alsike socken - 178
    Alskäret - 24
    Altuna - 186
    Alvik - 137
    Angarn-sjön - 15
    Angarn socken - 167
    Anneberg - 206
    Annelund - 148
    Antuna - 143
    Arbottna - 330
    Arholma - 241
    Arholmen - 241
    Arninge, vester - 159
    Arnösjön - 12
    Askanäs - 130
    Askrikefjärden - 17
    Aspberget - 292
    Aspen - 9
    Aspsjön - 10
    Aspsund - 238
    Aspvik - 206
    Axaren - 299
    Backa - 192
    Badstuguviken - 25
    Bagaretorp - 148
    Baggarsfjärden - 18
    Baggebol - 204
    Bagghusfjärden - 13
    Balingsta - 291
    Balsaren - 13
    Balsberga - 314
    Bankesta - 311
    Barkarby - 39
    Barlingsfjärden - 11
    Barlingsön - 259
    Barsjö träsk - 55
    Beateberg - 56
    Beatelund - 205
    Beckomberga - 137
    Bedarön - 331
    Benhamra, stora o. lilla - 168
    Bennebols bruk - 67
    Bennebolssjön - 12
    Berga - 80
    Bergby - 197
    Bergholm - 298
    Bergshammar - 78
    Bergshammarsviken - 15
    Bergsjölund - 152
    Bergvik - 205
    Berkinge bruk - 67
    Berkinge damm - 10
    Billsta - 185
    Biskopsudden - 152
    Bisslinge - 144
    Bista - 188
    Bjurshagen - 328
    Björkby - 159
    Björken - 14
    Björkfjärden - 13
    Björkfjärden, norra o. södra - 8
    Björknäs - 204
    Björknäsfjärden - 14
    Björkvik - 207
    Björkö - 8
    Björkö by - 134
    Björkö qvarn - 55
    Björnarbo grufva - 24
    Björnholmen - 124
    Björnmyran - 269
    Björnö - 220
    Björsta grufva - 24
    Bladåkers socken - 252
    Blidö - 15
    Blidö socken - 218
    Blista - 336
    Bloka - 77
    Blå porten - 151
    Bo - 157
    Bockholmsund - 8
    Bockholmsätra - 131
    Bogesund - 162
    Bollstanäs - 164
    Borgby - 164
    Borggårds grufva - 24
    Bornan - 13
    Bornsjön - 7
    Bornö - 296
    Bo socken - 199
    Botilsbo grufva - 24
    Botkyrka socken - 292
    Bottenfjärden - 13
    Bottna - 240
    Braheberg - 193
    Brandalssund - 310
    Branshammar - 177
    Bredvik - 157
    Bredsundsviken - 13
    Brevik - 206
    Brevik sund - 14
    Bro - 77
    Broby - 56
    Brofjärden - 8
    Bromma kyrksjö - 135
    Bromma prestgård - 137
    Bromma socken - 134
    Bromseby - 191
    Bromsten - 139
    Bro o. Wätö skeppslag - 238
    Bro prestgård - 240
    Bro sjön - 14
    Bro socken - 238
    Brotorp - 236
    Brottby - 77
    Brubbhamra - 300
    Brunn - 205
    Brunna - 294
    Brunnsviken - 17
    Brunnsviken, södra - 17
    Brygga - 130
    Brållsta - 191
    Bråten - 337
    Bränkyrka sjön - 18
    Bränkyrka socken - 280
    Bränninge - 59
    Bränninge bruk - 69
    Bränninge ström - 20
    Bullerön - 321
    Bullsta - 301
    Bunsön - 321
    Burvik - 251
    Buska - 246
    Byholmen - 243
    Bylon - 149
    Byrsta - 300
    Bysjön - 12
    Byströms villa - 152
    Byttan - 321
    Bålsta - 196
    Bällsta - 166
    Bälsta - 56
    Bälsta bro - 135
    Bälsta sund - 7
    Bärmåssarne - 267
    Börstils prestegård - 264
    Börstils sjön - 10
    Börstils socken - 262
    Carlbergs kanal - 7
    Carlbergs sjön - 7
    Carlbergs slott - 147
    Carlholm - 280
    Carlsängsgrufvan - 264
    Charlottenburg - 283
    Charlottendal - 283
    Christineholm - 234
    Dalarö - 72
    Dalaröfjärden - 314
    Dalarö skans - 317
    Dalarö socken - 314
    Dammsjön - 18
    Danderyds skeppslag - 144
    Danderyds socken - 154
    Danmark - 287
    Degerby - 127
    Degernäs - 321
    Degerö - 233
    Djulasjön - 312
    Djurgården - 149
    Djurgårds brunn - 31
    Djurgårds kanal - 82
    Djurgårds manege - 152
    Djurgårds theater - 152
    Djurgårds vauxhall - 152
    Djurhamn - 208
    Djursborg - 154
    Djursnäs - 333
    Djursnäs viken - 331
    Djurö - 18
    Djurö socken - 199
    Dockaviken - 287
    Drefviken - 18
    Drottningberget - 332
    Drottningholms bro - 75
    Drottningholms slott - 123
    Dräfvinge - 286
    Dufvebol - 139
    Dufnäs - 289
    Dufnäsfladan - 287
    Dyvik - 212
    Dåderö - 310
    Däfvensösund - 8
    Edbo prestegård - 258
    Edbo socken - 257
    Edboviken - 12
    Edby - 125
    Edeby - 298
    Edesnäs - 323
    Edesta - 313
    Edestasjön - 312
    Edsberg - 142
    Edsbro - 67
    Edsbro kyrkvik - 12
    Edsbro masugn - 255
    Edsbro socken - 254
    Edsjön - 7
    Eds prestegård - 144
    Eds socken - 143
    Edsviken - 7
    Eggebyholm - 197
    Eke - 240
    Ekeby - 162
    Ekebyhof - 130
    Ekebyholm - 227
    Ekedal, vester - 80
    Ekedal, öster - 206
    Ekensberg - 283
    Ekenäs - 126
    Ekerö - 8
    Ekeröfjärden - 8
    Ekerö socken - 129
    Ekesgarn - 328
    Eketorp - 327
    Ekhamn - 117
    Ekhamnsviken - 6
    Ekholmsnäs - 157
    Eklund - 148
    Eknäsviken - 331
    Eknö - 200
    Ekoln - 6
    Eldgarn - 128
    Elfsala, vester - 206
    Elfsjö - 56
    Elfsnabben - 328
    Elfsta - 295
    Elfvik - 157
    Elgmorasundet - 19
    Elgöfjärden - 18
    Ella - 159
    Ella udde - 246
    Enby - 205
    Eneby, ytter - 310
    Enebyberg - 56
    Enskede - 56
    Ensta - 77
    Eolskulle - 152
    Erfvinge - 139
    Eriksberg - 27
    Erikssund - 6
    Erken - 8
    Erlesunda - 143
    Erlinghundra härad - 168
    Erlinghundra h:ds allmänning - 63
    Erstavik - 286
    Erstaviks socken - 285
    Estuna prestgård - 235
    Estuna socken - 234
    Exarbysjön - 15
    Fagersjön - 20
    Fagerö - 259
    Fageröfjärden - 11
    Fahrsta - 206
    Fahrsta fjerding - 205
    Fahrstalandet - 18
    Fannsjön - 12
    Faringe socken - 251
    Farreka måsse - 266
    Fastarbysjön - 15
    Fasta Visnare - 227
    Fasterna prestgård - 230
    Fasterna socken - 227
    Finnboda - 70
    Finnsundet - 17
    Finsta - 224
    Fiskartorpet - 150
    Fisksundet - 18
    Fisksätra - 287
    Fittja - 79
    Fittja bro - 80
    Fituna - 336
    Fjeldstuen - 152
    Fjäderholmen - 157
    Fjälsvik - 208
    Fjättersjön - 331
    Fjäturn - 7
    Fladen - 5
    Flatsjön - 281
    Flemingsberg - 29
    Flötsund - 6
    Fogdetorp - 303
    Fogelbro - 207
    Fogelbrolandet - 18
    Fogelfjärden - 10
    Fogelsta - 298
    Fogelvik - 205
    Forss - 79
    Forssbol - 258
    Forssby - 180
    Forssen - 285
    Forssmarks bruk - 56
    Forssmarks damm - 10
    Forssmarks socken - 269
    Forssmarksån - 10
    Framnäs - 153
    Frebbenbol - 77
    Fredriksborg - 107
    Fredriksdal - 70
    Frescati - 153
    Frescati, öfra och nedra - 149
    Fresta socken - 163
    Fridhem - 153
    Friesens park - 152
    Frinsholmen - 328
    Fruberget - 332
    Frösjön - 21
    Frösunda, nedra o. öfra - 148
    Frösunda prestgård - 185
    Frösunda socken - 184
    Frösvik - 162
    Frötuna kyrksjö - 14
    Frötuna prestgård - 220
    Frötuna skeppslag - 215
    Frötuna socken - 219
    Frösåkers härad - 256
    Fullersta - 55
    Funbo-ån - 5
    Furusund - 14
    Fyris-ån - 6
    Fysingen - 7
    Fållnäs - 56
    Fållnäsviken - 19
    Fåraxviken - 160
    Fårsjön - 5
    Fårön - 262
    Fälön - 262
    Fällströmmen - 18
    Fämåssen - 266
    Färentuna härad - 120
    Färentuna prestgård - 128
    Färentuna socken - 127
    Gafvel - 251
    Gafvel-Långsjön - 14
    Gallfjärden - 11
    Galltorp - 238
    Garnsviken - 6
    Gelinge - 321
    Geneta - 304
    Gertuna - 303
    Gerstaberg - 310
    Getaren - 20
    Gillberga - 191
    Gillfjärden - 14
    Gillstuviken - 18
    Gimmersundet - 322
    Ginningen - 10
    Gisen - 12
    Gisjön - 14
    Gislaren - 12
    Gladö - 291
    Gladö qvarnsjö - 18
    Glasberga - 303
    Glasby - 303
    Glasbsjön - 9
    Glömsta - 291
    Gottröra socken - 193
    Granatberget - 264
    Granby - 159
    Granfjärden - 11
    Granöfjärden - 18
    Gribbylund - 159
    Grinda - 208
    Grindsjön - 19
    Grindön - 19
    Gripsholmsfjärden - 8
    Grisselhamn - 72
    Grisslingefjärden - 18
    Grådö (Gråddö) - 78
    Gråfjärden - 320
    Gråsätra grufva - 24
    Gränby - 77
    Gränsta - 39
    Grässjön - 12
    Gräsö - 11
    Gräsö f. d. allmänning - 66
    Gräsö gård - 265
    Gräsö socken - 265
    Grödinge kyrksjö - 299
    Grödinge socken - 299
    Gröndal - 152
    Grönsta - 157
    Gunnarsten - 332
    Gustafsberg - 70
    Guttunge-(Gulunge-)sjön - 14
    Gålön - 317
    Gångsätra - 157
    Gångsätra träsk - 156
    Gäfsjön - 165
    Gälnö - 200
    Gömaren - 18
    Görväln - 7
    Hacksta - 190
    Haga, gamla - 176
    Haga gård - 148
    Haga källa - 32
    Haga slott - 148
    Haga socken - 176
    Hagalund - 148
    Hagby - 56
    Hagbysjön - 7
    Hagelstena - 65
    Hakunge - 191
    Halfkakssundet - 17
    Hall - 77
    Hallinge - 298
    Hallsjön - 266
    Hallsviken - 20
    Hamarby - 77
    Hamarbysjön - 18
    Hamarby socken - 164
    Hammar - 326
    Hammersta - 333
    Hammerstaviken - 19
    Hamnmora - 134
    Hamra - 70
    Hanstavik - 56
    Hanveden - 4
    Harboviken - 11
    Harbroholm - 258
    Harg - 56
    Hargs bruk - 68
    Harsjön - 10
    Hargs prestgård - 262
    Hargs socken - 259
    Hargsån - 11
    Harön - 200
    Hattsundet - 14
    Hederviken - 16
    Hedvigsdal - 142
    Helgö - 185
    Helgösjön - 16
    Hemmesta - 206
    Hemmesta fjerding - 205
    Henriksdal - 288
    Hermansdal - 70
    Herrhamra - 337
    Herrängen - 284
    Herrängsgrufvor - 24
    Herrön - 19
    Hersby - 142
    Hersby, stora - 142
    Hesselby - 56
    Hesselmora - 321
    Hesslingby - 319
    Hesslingeberg - 153
    Hesta - 56
    Hillersjö socken - 127
    Hillersjöviken - 8
    Himmelsö - 331
    Himmerfjärd - 20
    Hjelmsta - 76
    Hjortsberga - 27
    Hofgården - 134
    Hofgårdsfjärden - 8
    Holmboda - 171
    Holmsjön - 6
    Hornan - 8
    Horsberget - 326
    Horsfjärden - 19
    Horsviken - 213
    Hosjön - 10
    Huddinge socken - 289
    Hufvan - 15
    Hufvudskär - 317
    Hufvudsta - 148
    Hummelmora - 208
    Hunhama - 294
    Husarviken - 17
    Husbacka - 72
    Husby - 132
    Husby prestgård - 232
    Husby socken (Erlingh.) - 171
    Husby socken (Långh.) - 195
    Husby socken (Lyh.) - 231
    Husbyån - 6
    Hushagen - 280
    Hustegaviken - 17
    Hvitsgarn - 328
    Hvitsjö - 205
    Hvitvassfjärden - 19
    Hydingeström - 12
    Håfbosjön - 14
    Håkanskär - 241
    Håknäs - 242
    Hårsjön - 15
    Håsta - 195
    Håtö - 221
    Häfverö prestgård - 245
    Häfverö socken - 244
    Hägernäs - 159
    Hägerstalund - 139
    Hägersten - 284
    Häringe - 327
    Häringeviken - 19
    Hässingen, st. och lilla - 7
    Hästholmen - 287
    Hästängen - 159
    Högarsfjärd - 14
    Högbena - 208
    Höggarn - 157
    Höggarns-fjärden - 160
    Högtorp - 64
    Hökhufvuds prestgård - 267
    Hökhufvuds socken - 266
    Hörningsnäs - 291
    Idö - 241
    Igelviken - 6
    llsholm - 240
    Ingarö - 18
    Ingarö socken - 199
    Ingemarsön - 23
    Ingenting - 148
    Jakobsberg - 56
    Jerflotta - 331
    Jerfälla socken - 139
    Johannisberg - 152
    Johannisforss - 69
    Johannisfrid - 137
    Johannislund - 137
    Jonsgrufvan - 264
    Jordebromalm - 317
    Judarn - 135
    Jufvansbo grufva - 24
    Jumsta - 306
    Jungfrufjärden - 320
    Jungfruskär - 321
    Jutskåre backe - 318
    Jällnan - 14
    Järfva, Herregårds, nedra och öfra - 70
    Järinge - 258
    Järingesjöarne - 12
    Järla - 56
    Järla sjö - 18
    Järnafjärden - 20
    Järna grufvor - 67
    Järna socknar, Ytter- och Öfver- - 308
    Järnaån - 20
    Järsjö, norr - 238
    Jättunasjön - 12
    Kaggeholm - 131
    Kaggfjärden - 20
    Kagghamra - 300
    Kaknäs - 153
    Kalfsvik - 207
    Kalfudden - 139
    Kallerö - 264
    Kallfjärden - 19
    Kallhäll - 141
    Kallrigafjärden - 10
    Kanaan - 139
    Kapellholmen - 328
    Kapellskär - 72
    Kapellsudden - 332
    Kaptensudden - 151
    Karby - 160
    Karleby - 303
    Karlforss - 311
    Karlforssån - 309
    Karlösa - 238
    Karta holme - 27
    Kasberget - 242
    Kasby - 199
    Kashamra - 301
    Kathrineberg - 283
    Kathrinedal - 70
    Kersö - 70
    Kiel - 205
    Kiholm - 65
    Kimsta - 76
    Kista - 139
    Klingboda - 168
    Klockareberget - 292
    Klubben - 283
    Klubbfjärden - 7
    Klyxen - 11
    Klämmingen - 21
    Knifsta - 180
    Knifsta socken - 179
    Knutby prestgård - 251
    Knutby socken - 249
    Kodjupet - 17
    Kohagsviken - 155
    Kolarmora - 55
    Kolbotten, nedra och öfra - 287
    Kornan - 14
    Kornäs - 246
    Koviken - 14
    Kovik, lilla och stora - 206
    Koxut - 261
    Kragsta - 77
    Krigslida - 326
    Krusenberg - 179
    Kräftriket - 70
    Kulla socken - 212
    Kullön - 160
    Kumelnäs - 70
    Kumla - 79
    Kundbysjön - 14
    Kungsberga - 128
    Kungsbro - 308
    Kungshamn - 179
    Kungshamns-viken - 287
    Kungshatt - 124
    Kymendö - 320
    Kystahaf - 13
    Kårsta socken - 191
    Källhagen - 153
    Källtorp - 286
    Källtorpsjön - 285
    Kärfven - 10
    Körunda - 333
    Ladugårdslandsviken - 17
    Laduviken - 17
    Ladvik - 298
    Lafvaröfjärden - 259
    Lagga prestgård - 199
    Lagga socken - 198
    Lagga å - 5
    Lagnö, vester och öster - 212
    Lambarsfjärd - 8
    Lamfjärden - 325
    Lanaren - 20
    Landsort - 1
    Langnösund - 18
    Lappgrufvorna - 24
    Largen - 15
    Ledinge - 56
    Ledingsnäs - 180
    Lejonslätten - 151
    Lemshaga - 205
    Lida - 326
    Lidby, lilla - 298
    Lidingö - 17
    Lidingö bro - 156
    Lidingö socken - 155
    Lido - 153
    Lidö - 241
    Lidöfjärden - 14
    Liljeholmen - 70
    Liljeholmsbro - 281
    Liljeholmssjön - 9
    Lillfjärden - 13
    Lillsjön - 135
    Lillsjönäs - 137
    Lillströmmen - 82
    Lillsved - 208
    Lillvikaren - 11
    Lina - 56
    Lindberga - 39
    Lindhof - 295
    Lindholm - 184
    Lindholmsjön - 16
    Lindsunda - 171
    Lindö - 56
    Lingonsjön - 16
    Lingsberg - 166
    Lingsjön - 5
    Lisa, vester och öster - 218
    Lisasjön - 15
    Lisma - 56
    Lismasjön - 19
    Lisma qvarnsjö - 281
    Lisselgärde - 157
    Listonhill - 152
    Litsleby - 127
    Ljusteröarne - 15
    Ljusterö fjerding - 209
    Ljusterö socken - 199
    Lofö - 8
    Lofö prestgård - 124
    Lofö socken - 121
    Lohärads prestgård - 234
    Lohärads socken - 233
    Lomaren - 14
    Lo qvarn - 59
    Lorthamn - 24
    Losjön - 15
    Loån - 212
    Ludvigsberg - 152
    Lulehofs bro - 75
    Lulehofs sund - 8
    Lund - 334
    Lunda socken - 185
    Lundby - 183
    Lundstorp - 303
    Lundås - 55
    Lyhundra härad - 230
    Lysta - 78
    Låckstaholm - 55
    Lågbolssjön - 257
    Långbro - 27
    Långgarn - 328
    Långholmen - 160
    Långhundra härad - 188
    Långhundra härads allmänning - 63
    Långlötsjön - 137
    Långpanna - 284
    Långsjön - 5
    Långskärs grufvor - 24
    Långsunda - 206
    Långtarmen - 8
    Långvikaren - 11
    Långåsen - 22
    Långängen - 155
    Länna - 79
    Länna bruk - 67
    Länna prestgård - 218
    Länna sjö - 15
    Länna socken - 216
    Lännersta - 204
    Lännersta sund - 18
    Länsö - 262
    Lättinge - 320
    Löfbrunna - 160
    Löfhammar - 187
    Löfholmen - 283
    Löfsjön - 19
    Löfsta - 126
    Löfstafjärden - 7
    Löfstaholm - 175
    Löfstalund - 301
    Löfsätra - 160
    Löhamarsjön - 11
    Löknäs - 207
    Lötfjärden - 259
    Löttinge - 159
    Magelungen - 18
    Malma, norr - 206
    Malmen - 292
    Malmsjö - 301
    Malmsjön - 8
    Malmvik - 124
    Malmviksfjärden - 121
    Malmön - 121
    Malsjön - 16
    Malstasjön - 14
    Malsta socken - 232
    Manhem - 152
    Manilla, nedra och öfra - 152
    Maren - 20
    Margretelund - 137
    Marieberg - 56
    Marieborg - 284
    Mariehäll - 137
    Marka - 77
    Markdals grufvor - 66
    Markims prestgård - 183
    Markims socken - 182
    Marma - 76
    Marum - 209
    Marön - 200
    Masgarn - 328
    Mellansjö - 209
    Mellby grufva - 24
    Mellingeholm - 56
    Menhamra - 130
    Mennö - 296
    Mensätra - 204
    Mjösundet - 308
    Mogasjön - 5
    Molnby - 56
    Mora - 78
    Morkarssundet - 336
    Morsta - 56
    Morviken - 19
    Muhlsta - 327
    Munkholmssundet - 6
    Munsö - 8
    Munsö prestgård - 133
    Munsö socken - 131
    Muskan - 19
    Muskö - 19
    Muskö socken - 328
    Muskösund - 333
    Mysingen - 19
    Måby - 172
    Måsnaren - 20
    Måssjön - 13
    Mälby - 134
    Mälbyfjården - 331
    Mälsta - 196
    Märsta - 75
    Möjan, norra och södra - 18
    Möja socken - 199
    Mölna - 70
    Mölna träsk - 156
    Mölnebo - 314
    Mörby - 125
    Mörbyfjärden - 8
    Mörbyviken - 320
    Mörköfjärden - 20
    Mörtsjön - 12
    Mörtviken - 281
    Mörtön - 321
    Nacka - 59
    Nacka bro - 286
    Nacka socken - 285
    Nackaån - 18
    Nederänge - 188
    Nockeby bro - 75
    Nockeby sund - 9
    Nodtsta - 56
    Nodtstasjön - 14
    Nolinge - 301
    Noor - 56
    Nora - 128
    Norbysjön - 312
    Norga - 79
    Norrboda - 266
    Norrby - 56
    Norrgarn - 253
    Norrhofva - 207
    Norrnäs - 207
    Norrsjön - 5
    Norrström - 9
    Norrsund - 237
    Norrsunda socken - 169
    Norrteljefjärden - 13
    Norrtelje stad - 107
    Norrtelje ström - 14
    Norrvikaren - 11
    Norrviken - 13
    Norrön - 11
    Norsborg - 56
    Norslunda - 171
    Norviksfjärden - 331
    Nuttön - 10
    Nyble - 68
    Nybohof - 283
    Nyckelviken - 287
    Nyckelviken, stora - 288
    Nyfors pappersbruk - 70
    Nynäs - 333
    Nynäsviken - 19
    Nyqvarns bruk - 70
    Nysätra - 78
    Nytomta - 148
    Nytorp - 142
    Nåttarö - 322
    Nämdö - 19
    Nämdöfjärden - 18
    Nämdö socken - 321
    Nänninge - 78
    Nänninge sund - 14
    Närdingen - 12
    Närdinghundra härad - 246
    Näringsberg - 327
    Närlunda - 130
    Närtuna socken - 192
    Närtunaån - 16
    Näs - 56
    Näsby - 56
    Näsbyviken - 154
    Näslandet - 299
    Oakshill - 152
    Odensala prestgård - 173
    Odensala socken - 172
    Odenslunda - 164
    Ogesta - 333
    Ogsjön - 20
    S:t Olofs socken - 173
    Olofssund - 332
    Olshamra - 166
    Ora - 252
    Orkesta socken - 183
    Ormgårdssjön - 17
    Orminge fjerding - 204
    Omringelandet - 18
    Ornö - 19
    Ornöfjärden - 19
    Ornö socken - 320
    Ornö ström - 320
    Orsviken - 10
    Ortala - 68
    Ortala grufva - 24
    Ortalaviken - 13
    Osmarn - 13
    Oxdjupet - 18
    Oxunda - 144
    Oxundasjön - 7
    Penningeby - 56
    Penningebysjön - 15
    S:t Pers socken - 173
    Petersberg - 283
    Pilhamn, se Ingarö
    Pilkrog - 79
    Pohlsro - 152
    Pomern - 142
    Prestnible - 127
    Pukeby - 55
    Puttsjön - 14
    Pålsundet - 17
    Qvalsta - 197
    Qvarnsjön - 299
    Raggarö - 262
    Ragnhildsborg - 280
    Ramsen - 5
    Ramsmora - 205
    Ranhammar - 137
    Ranksta, söder - 336
    Rassaviken - 331
    Rastaborg - 65
    Ravaln - 7
    Reimersholm - 283
    Rensätra - 204
    Resarön - 23
    Riala prestgård - 215
    Riala socken - 215
    Rickeby - 173
    Rickeby vester - 195
    Rickebasta - 179
    Ricksten - 296
    Rickstens qvarnsjö - 292
    Ricksätra - 126
    Riddarholmsfjärden - 9
    Riddersholm - 222
    Riddersvik - 126
    Rilanda - 77
    Rimbo krog - 76
    Rimbo prestgård - 227
    Rimbo socken - 226
    Rindö - 106
    Risberga - 197
    Rishyle - 160
    Risna - 56
    Ristomta - 336
    Roddarne grufvor - 24
    Roddarne måsse - 266
    Ropsten - 153
    Rosendal - 152
    Rosenhill - 153
    Rosenvik - 152
    Rosersbergs slott - 170
    Rosersbergsviken - 6
    Rotebro - 75
    Rotsunda - 142
    Rudasjöarne - 318
    Ruggsätra - 56
    Rummet - 330
    Rumpviken - 13
    Rumsätrasjön - 15
    Runby, nedra och öfra - 144
    Runeholm - 258
    Rungarn - 253
    Runmarö - 18
    Runsa - 56
    Runstenskärret - 299
    Rycklingesjön - 10
    Rydboholm - 56
    Ryds kyrkvik - 17
    Ryds socken, östra - 160
    Rytorp - 148
    Råckelsta - 167
    Råcksta - 138
    Rådan - 139
    Rådasjön - 13
    Rådmansö - 21
    Rådmansö kungsgård - 222
    Rådmansö kyrkvik - 14
    Rådmansö socken - 221
    Rånäs bruk - 56
    Rånö - 322
    Råsta - 139
    Råstasjön - 137
    Ränka - 77
    Röby - 192
    Röksta - 78
    Rönmarn - 10
    Rönninge - 159
    Rönningesjön - 17
    Rörbergs grufva - 24
    Rörby - 167
    Rörstrandssjön - 7
    Rösjön - 14
    Rö socken - 224
    Sackstensberget - 243
    Salems socken - 296
    Saltarö - 207
    Saltskog - 304
    Saltskogsfjärden - 20
    Sanda - 77
    Sandasjön - 15
    Sandemar - 319
    Sandhamn - 72
    Sandika - 258
    Saxarefjärden - 18
    Schebo bruk - 56
    Segersta - 180
    Seglinge - 249
    Sevilla - 152
    Seminghundra härad - 180
    Seminghundra h:ds allmänning - 63
    Siarö - 213
    Sickla, lilla och stora - 288
    Sicklasjön - 18
    Sickla socken - 287
    Sicklaön - 287
    Siggesta - 207
    Siggesta fjerding - 206
    Siggestafjärden - 18
    Sigridsholm - 56
    Sigridsholmssjön - 5
    Sigtunafjärden - 6
    Sigtuna stad - 90
    Sigtunaån - 21
    Sillen - 21
    Simmsjön - 20
    Simpböle - 221
    Singö - 13
    Singöfjärden - 11
    Singö socken - 246
    Sirishof - 153
    Siunda - 27
    Siundasjön - 21
    Sjuhundra härad - 222
    Sjöberg - 142
    Sjögård - 313
    Skansen - 152
    Skanssundet - 20
    Skarfven - 6
    Skarpa - 330
    Skarpnäck - 285
    Skarp Runman - 200
    Skarpö - 201
    Skebo ström - 12
    Skederids socken - 223
    Skedika, norr - 77
    Skeptuna prestgård - 187
    Skeptuna socken - 186
    Skevik - 206
    Skeviken - 14
    Skjerfsta, lilla o. stora - 203
    Skofjärden - 6
    Skogs Ekeby - 327
    Skogsfjärden - 14
    Skogssjön - 20
    Skrubban - 285
    Skuggan, lilla o. stora - 153
    Skuru - 288
    Skuru bro - 80
    Skuru sund - 18
    Skylöt - 27
    Skylötsjön - 21
    Skytteholm - 130
    Skålhamra - 160
    Skånelaholm - 182
    Skånela prestgård - 182
    Skånela socken - 181
    Skånsta - 210
    Skårby - 56
    Skå socken - 124
    Skägga fjerding - 206
    Skägga, vester o. öster - 208
    Skälby - 140
    Skällnora - 163
    Skällnoraån - 163
    Skärsjön - 5
    Skärsta - 12
    Skärsätra - 157
    Skärö fjerding - 206
    Sköndal - 284
    Sköndalsbro - 284
    Skönstavik - 285
    Sladdarö - 24
    Slagsta - 65
    Slotterskär - 264
    Släningen - 14
    Slätö - 262
    Smedby - 211
    Smedsslätten - 137
    Små Dalarö - 316
    Sneslingeberg - 264
    Snuggsundet - 11
    Snättinge - 291
    Sofielund - 137
    Solberga - 284
    Sollentunaholm - 142
    Sollentuna härad - 134
    Sollentuna h:ds allmänning - 63
    Sollentuna socken - 141
    Solna prestgård - 148
    Solna socken - 145
    Solna stenbrott - 26
    Solöfjärden - 18
    Sorunda socken - 334
    Sotaskär - 32
    Sotholms härad - 314
    Sparren - 16
    Spillerboda - 78
    Spånga socken - 137
    Stabby - 77
    Staf - 128
    Stafbofjärden - 20
    Slafsund - 130
    Stafsö - 246
    Stafva - 211
    Stamsjön - 10
    Stenbrottet - 148
    Stenby - 65
    Stenfjärden - 262
    Steninge - 56
    Steningeviken - 6
    Stensborg - 284
    Stensta - 237
    Stensätra - 291
    Sticklinge - 157
    Stjernholm - 206
    Stjernsborg - 165
    Stockby - 157
    Stockbysjön - 11
    Stockby träsk - 156
    Stockeby - 155
    Stocksund - 17
    Stocksunds bro - 76
    Storfjärden - 13
    Storsjön - 13
    Stortorp - 291
    Stridsberga - 139
    Strödjan - 13
    Ströpsta - 308
    Stubbsund - 288
    Stummelbosjön - 11
    Sturehof - 56
    Styran, vestra o. östra - 20
    Stångberga - 191
    Stångsundet - 14
    Stäket - 18
    Stäket, norra - 7
    Stärkelsebacken - 152
    Sund - 207
    Sundby - 56
    Sundbyberg - 137
    Sundsta - 70
    Sundsta, vester - 56
    Sundsör - 56
    Sundsörsviken - 8
    Sunnerby - 336
    Svalmyre allmänning - 64
    Svalnäs - 56
    Svalnäsviken - 155
    Svalsta - 301
    Svanberga - 75
    Svartinge - 142
    Svartklubben - 246
    Svartlösa härad - 280
    Svartsjö-landet - 8
    Svartsjö slott - 126
    Svartsjö stenbrott - 26
    Svartsjöviken - 8
    Svartskär - 321
    Svartsö - 23
    Svartsö fjerding - 209
    Svartugen - 15
    Svenska Högarne - 16
    Svenska Sandön - 200
    Sverige - 287
    Sviesta - 191
    Svindersvik - 287
    Svinsundet - 8
    Svärdsfjärden - 20
    Svärdsön - 336
    Syningen - 14
    Sånga prestgård - 125
    Sånga socken - 126
    Sånölandet - 328
    Såsta - 160
    Säby - 64
    Säby, lilla - 78
    Säbysjön - 6
    Säbyviken - 17
    Sälna - 182
    Sätra - 65
    Sätra vester - 77
    Söderby - 132
    Söderbykarls prestgård - 238
    Söderbykarls socken - 236
    Söderbysjön - 16
    Söderhofva - 207
    Södersjön - 5
    Söderström - 9
    Södersund - 240
    Söderteljefjärden - 8
    Södertelje kanal - 84
    Södertelje landsförsamling - 301
    Södertelje stad - 272
    Södertörn - 272
    Söderön - 11
    Tadinge, stora - 249
    Tappström - 8
    Tappströms bro - 75
    Tarf - 196
    Tarfsjön - 5
    Tegelhagen - 142
    Tegeludden - 153
    Telge slott - 280
    Tenösundet - 17
    Testen - 10
    Thorsbyviken - 206
    Thorslunda - 126
    Thorsåker - 56
    Thureberg - 142
    Ticksta - 226
    Tislinge - 197
    Tjerlång - 320
    Tomtasjön - 14
    Tomtberga - 291
    Tomteboda - 147
    Torkan, norra o. södra - 14
    Tornberget, lilla - 281
    Tornberget, stora - 325
    Torö - 19
    Torö socken - 336
    Tottnäs - 79
    Tranarsund - 18
    Traneberg - 137
    Tranebergs bro - 75
    Tranebergs sund - 7
    Tranholmen - 157
    Transjön - 266
    Trehörningen - 8
    Tresta - 77
    Trosa-ån - 21
    Trosta - 195
    Trulsmåssarne - 231
    Trångsund - 291
    Trälhafvet - 16
    Träma - 323
    Träqvista - 130
    Träsket - 304
    Träsket, lilla och stora - 299
    Trönsjön - 21
    Tullan - 9
    Tullinge - 295
    Tullingesjön - 9
    Tumba bruk - 70
    Tumba, nedra - 296
    Tumbasjön - 9
    Tumba-ån - 9
    Tuna - 56
    Tunaviken - 16
    Turingen, norra o. södra - 8
    Turinge socken - 306
    Turinge-ån - 8
    Tuskö - 264
    Tvetaberg - 56
    Tveta socken - 304
    Tvärnö - 259
    Tynninge - 208
    Tynningö - 205
    Tyresjö - 316
    Tyresjö socken - 314
    Tyska botten - 135
    Tållarö - 204
    Täby socken, östra - 158
    Täcka udden - 152
    Täckeråker - 319
    Tälleby - 311
    Tärnan - 15
    Tärnasjön - 334
    Törn - 141
    Ubby - 162
    Ubby långsjö - 5
    Uddby - 56
    Uddby qvarnar - 59
    Uddeboö - 235
    Uddnäs - 249
    Ufön - 321
    Uggelnäset - 229
    Uggelviken - 17
    Ulfskåra berg - 328
    Ulfsunda - 56
    Ulfsundafjärden - 7
    Ulna - 162
    Ulriksdals slott - 149
    Ununge socken - 255
    Upplunda - 240
    Ursvik, lilla och stora - 139
    Utsundssjön - 13
    Uttran - 9
    Uttringe - 298
    Utål - 240
    Utålviken - 13
    Utö - 19
    Utöfjärden - 19
    Utö grufvor - 26
    Utö gård - 323
    Utö socken - 321
    Wacksta - 306
    Wada prestgård - 168
    Wadasjön - 16
    Wada socken - 165
    Wadsjön - 15
    Waldemarsudden - 152
    Walinge - 330
    Walla - 79
    Wallentuna härad - 162
    Wallentunasjön - 7
    Wallentuna socken - 165
    Wallingen - 20
    Walloxen - 6
    Wallox Säby - 197
    Wallstanäs - 56
    Walsta - 310
    Walö prestgård - 268
    Walö socken - 267
    Wamsta - 77
    Wamsta grufva - 24
    Wansta - 333
    Warnäsviken - 320
    Wasa - 187
    Wassunda prestgård - 177
    Wassunda socken - 177
    Wattensta måsse - 266
    Waxholms fästning - 105
    Waxholms stad - 100
    Waxholms-sunden - 17
    Waxtuna - 184
    Waxtunasjön - 15
    Wellinge - 59
    Wellinge-ån - 9
    Wengarn - 175
    Wentholmen - 127
    Wernberg - 240
    Westertorp - 128
    Weda - 166
    Wedan - 19
    Wedikasjön - 266
    Wedsjön - 6
    Welamsund - 205
    Welinge - 321
    Wellen - 12
    Wellnora - 67
    Wellnorasjön - 12
    Wellsån - 12
    Wendelsjö - 319
    Wermdö - 17
    Wermdö kanal - 82
    Wermdö-landet - 205
    Wermdö prestgård - 207
    Wermdö skeppslag - 199
    Wermdö socken - 199
    Wessersö - 24
    Westberga - 284
    Westerby - 265
    Westerfjärden - 262
    Wester-Haninge socken - 325
    Wettershaga - 78
    Wiby kloster - 32
    Widbo socken - 187
    Widbynäs - 56
    Widängen - 137
    Wigelsbo grufvor - 24
    Wiggeby - 126
    Wiggebyholm - 159
    Wik - 27
    Wikaren, lilla o. stora - 245
    Wikaren, norr-, lill- och lång- - 263
    Wiksberg - 298
    Wiksjö - 140
    Wilunda - 165
    Windalsö - 204
    Windö - 18
    Windö fjerding - 206
    Windö-landet - 205
    Winterviken - 281
    Wira - 69
    Wira-ån - 15
    Wiren - 15
    Wisbohammar - 56
    Wisbol - 240
    Wreta - 208
    Wreta, norr - 246
    Wretaberg - 301
    Wretland - 207
    Wrå - 180
    Wågsjön - 14
    Wånfjarden - 18
    Wårby - 55
    Wårby källa - 32
    Wårdinge socken - 308
    Wårholma - 208
    Wårholmen - 200
    Wäddö - 13
    Wäddö kanal - 83
    Wäddö och Häfverö skeppslag - 242
    Wäddö prestgård - 244
    Wäddö socken - 242
    Wäderholmen - 70
    Wädersjön - 19
    Wäderön - 17
    Wämlinge - 206
    Wängsjöberg - 56
    Wäppeby - 197
    Wärka - 171
    Wärsta - 139
    Wärtan, lilla och stora - 17
    Wäsbofjärden - 19
    Wäsby - 165
    Wäsby fjerding - 206
    Wäsby, stora - 249
    Wäsjön - 141
    Wätö - 241
    Wätö prestgård - 242
Wätö socken - 241
    Wätösundet - 13
    Wättinge - 316
    Yngen, norra och södra - 8
    Ytterby - 23
    Yttringe, öster - 157
    Yxelö - 331
    Yxlan - 15
    Zachrisberg - 283
    Åby - 64
    Åby el. Åbyholm - 39
    Ådfjärden - 331
    Ådran - 14
    Åfvinge - 301
    Ågesta - 291
    Ågestasjön - 18
    Åkerby - 336
    Åkersberg - 211
    Åkers kanal - 82
    Åkers skeppslag - 209
    Åkers-ån - 16
    Åkers, öster, prestgård - 212
    Åkers, öster, socken - 210
    Åkeröfjärden - 14
    Åkeshof - 56
    Åleström el. Åhlö - 70
    Ålkistan - 70
    Ålsten - 137
    Ålsjön - 17
    Ålö - 322
    Ånsta - 308
    Ånstasjön - 20
    Årsta - 283
    Årsta holmar - 283
    Årstaviken - 9
    Årsta äng - 318
    Åsby - 76
    Ås Husby - 76
    Åsjön - 12
    Åsjön, norra och södra - 10
    Åsätra - 56
    Ählviken - 331
    Älgsjön - 10
    Älgöfjärden - 18
    Ältaberg - 285
    Ältan - 14
    Ängby - 180
    Ängeby, lilla och stora - 137
    Ängsholmen - 310
    Äppelviken - 70
    Öfverby - 142
    Öfversjön - 7
    Öja - 336
    Öjaren - 11
    Öknebo härad - 301
    Ölsta - 128
    Örasjön - 19
    Örby - 27
    Öregrundsgrepen - 10
    Öregrunds stad - 117
    Örlången, stora - 18
    Örn - 222
    Örnsberg - 283
    Örskär - 1
    Örvikssjön - 12
    Ösbyholm - 221
    Ösby träsk - 154
    Össebygarns prestgård - 191
    Össebygarns socken - 189
    Ösmo socken - 330
    Östanvik - 321
    Östanå - 56
    Östbyggeby - 253
    Österby - 176
    Öster-Haninge socken - 317
    Östernäs - 78
    Östhammarsfjärden - 11
    Östhammars hus - 117
    Östhammars stad - 111
    Östunaberg - 197
    Östuna socken - 196

Project Runeberg, Thu Dec 13 14:44:27 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/thamstoc/

URN:NBN:se-d1998376
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free