- Project Runeberg -  Umgängeskonst - Levnadskonst /
Böcker och boklån

(1934) [MARC] Author: J. L. Saxon
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Böcker och boklån

Skaffa dig böcker, läs dem grundligt, med blyertspenna i hand - en enda bok, väl genomgången, ger dig större behållning än tjugo slukade - älska dem, om de tilltala dig, men överskatta dem icke.

Kom ihåg, att vetenskapen ofta är hypoteser eller fasthängande vid en gång antagna satser, att skönlitteraturen ger dig blott diktade människor, eller - i bästa fall - ett andrahandsintryck av verkliga [*]. Ett umgänge med de levande människorna ger något vida annat och mer.

[* Överskattningen av förströelseläsningen, teatern, tavelmåleriet och skulpturen behandlas utförligare i författarens "På besök hos de anspråkslöse".]

- - -

Katalogisera dina böcker. Då vet du vad du har och kan då och då företaga en inventering.

Som mönster för katalogen kan man taga vilken som helst större förläggares katalog, som fås gratis i bokhandeln.

- - -

Böcker hållas bäst i ordning på öppna hyllor. Glasdörrar utestänga visserligen damm; men de bruka hålla inne fukt och härbärgera mal.

För förteckning över utlånade böcker. Då vet du var du skall återbegära en bok, som du oförmodat kan behöva. Dessutom existerar det ju knappt någon respekt för äganderätten, när det gäller böcker. Många bokägare kräva underskrift å ett formulär, varigenom låntagaren förbinder sig att betala boken med angivet belopp, om den icke återlämnas på utsatt tid.

Skriv ditt namn i dina böcker eller förse dem med ditt ex-libris. Det händer allt för ofta, att man måste återhämta de böcker, man lånat ut, och har man sin namnteckning eller sitt ex-libris i dem, behöver man ej prestera några särskilda bevis för äganderätten till dem.

Skriv ej namnet blott på omslaget utan även på titelbladet: på omslaget, så att det genast faller i dagen; på titelbladet, enär omslaget kan bli avslitet.

Den omständigheten att du så utmärker äganderätten å böcker, gör dig hälsosamt försiktig i fråga om bokutlåning. Som bekant händer det, att Andersson lånar ut din bok till Pettersson och Pettersson till Lundström, vilken sistnämnde bär den till antikvariatet, där du alltså - kanske t. o. m. i själva skyltfönstret - blir exponerad som dess furnissör.

Med tanke härpå bör du ta till regel att under inga villkor utlåna en bok med författarens dedikation till dig.

- - -

Vad skulle du säga om den, som gåve sig upp i ditt trädgårdsland och där begynte trampa ner och riva om?

Men själv kan du ge dig till att riva om i en annans bokhylla så att där ser ut värre än om svinen varit i trädgårdslandet.

En ordentlig bokägare har böckerna stående i en viss ordning: geografi för sig, historia för sig, skönlitteratur för sig o. s. v. Och ej nog med det, inom dessa litteraturgrenar gäller en viss ordning. Vad geografien angår, utgör t. ex. Västmanland en särskild grupp; i fråga om skönlitteraturen stå varje författares böcker i grupp - ja, kanske inom denna grupp härskar en viss ordning, så att de t. ex. stå i den ordning de utkommit.

Ger du dig in i hans bokhylla utan att känna eller iakttaga denna ordning, så ställer du kanske en bok om Småland i västmanlandsgruppen, en bok av J. A. Göth bland Gustaf af Geijerstams o. s. v. Det är icke nog med att bokägaren skall ha obehaget att se oordningen i sin bokhylla; om han behöver en bok, finner han den ej på sin plats och vet alltså ej, om den är borta eller var han skall söka den.

Vill du stå väl hos en bokägare, så rör ej hans bokhylla; låt bli om du även har samma ordningssinne som han. Ty redan det, att han befarar att få sina kära böcker kastade huller om buller, gör honom orolig.

- - -

Låna ogärna böcker av andra. Den, som älskar sina böcker, skiljer sig ovilligt från dessa sina vänner även för en kort tid. Även den aktsammaste boklånare sliter alltid något på en bok.

Men får du låna en bok, så lämna punktligt igen den.

Personer, som utlåna böcker, ha säkert nytta av att lägga följande samtal på minnet.

X.: "Det var ett präktigt bibliotek du lagt dig till med, kära bror. Du skulle väl inte vilja låna mig en bok för att fördriva tiden med?"

Y.: "Tyvärr kan jag inte tjäna dig därmed, ty det är en gammal erfarenhet, att man aldrig får tillbaka utlånade böcker. Tänk dig bara, vartenda band i skåpet där är böcker, som jag lånat".

- - -

Har du nämnvärt skadat en bok, som du haft till låns, måste du låta reparera den, innan du återlämnar den. Har du gjort boken större skada, får du inköpa ett nytt exemplar.

Fanns det i det av dig lånade exemplaret förstrykningar och anmärkningar, måste du förse det nya exemplaret med sådana. För en bokägare äro dessa anmärkningar just det, som ger boken dess särskilda värde, och du har blott återlämnat en del av boken, om du återsänder det nya exemplaret i det skick vari det lämnade tryckeriet.

Skulle en smittosam sjukdom utbryta i ditt hus medan du där har en lånad bok, så måste den fullt tillfredsställande smittrenas. Låter detta sig ej göras, måste du köpa ett nytt exemplar. I annat fall kan du föra sjukdom och död in i det hus, där du blivit bevisad tjänsten med ett boklån. Det sålunda inköpta nya exemplaret sändes till långivaren från bokhandeln (så att han skall känna, att det ej kan medföra smitta från ditt hus).

I bägge dessa fall får du be om ursäkt. I senare fallet företrädesvis pr telefon, ty även ett brev kan medföra smitta - i alla händelser kan en nervös person frukta det.

- - -

Skär ej upp en bok slarvigt, så att hon trasas sönder. Blöt ej på fingrarna, då du vänder på bladen. Läs ej en bok med smutsiga fingrar, så att hon blir nerflottad eller annorledes nerfläckad. Gör ej ett veck i boken, utan använd bokmärke, vartill ju en enkel lapp duger. Vänd ej ut och in på boken, så att bokryggen förlorar sin form. Gör du detta, så visar du dig ej blott vara en slarvig person, utan ock ringaktande litteraturen.

Försiktiga personer tvätta sig om händerna varje gång de läst en lånad bok. Åtgärden är ej ur vägen. Gör på försök en bakteriologisk undersökning på en lånbiblioteksbok, skall du få se på saker!

- - -

När du inbinder böcker, skall du ge bokbindaren order att bibehålla omslagen. Omslagsteckningen är ofta ej blott en konstnärlig prydnad för boken utan också en illustration till innehållet. Omslagets sista sida lämnar ej sällan biografiska uppgifter om författaren eller upplysningar om huru boken tillkommit. Omslagets karaktär, vare sig det omfattar teckning eller blott text, är ofta utmärkande för moderiktning och smak på den tid boken utkom.

En sålunda inbunden bok har i bibliografiskt avseende större värde än en bok där bokbindaren fått riva av och kasta bort omslaget. Vid en eventuell försäljning betingar en sådan bok också högre pris, om den utbjudes till boksynta människor.

Ur bibliofil synpunkt är en samling häftade böcker ej något bibliotek. Boksamlingen blir ett bibliotek först när böckerna äro inbundna.


The above contents can be inspected in scanned images: 234, 235, 236, 237, 238

Project Runeberg, Thu Oct 10 20:56:15 1996 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/umganges/234.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free