- Project Runeberg - Nordic Authors /
Axel Hägerström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hägerström, Axel (1868–1939), philosopher, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Professor vid Uppsala universitet, tillsammans med Adolf Phalén företrädare för "Uppsalafilosofin".

[I Sverige anser jurister att...] "Rättstillämpning ska ske juridiskt, inte moraliskt. Moraliska bedömningar anses vara subjektiva och godtyckliga, juridiska objektiva och sakliga. Att just svenskt rättsväsende präglas av denna positivistiska tilltro till det objektiva och sakliga har också sin historia. Synsättet bottnar i den skandinaviska rättsrealism som utgår från Uppsalafilosofen Axel Hägerström, och vars arv förvaltats av både svenska filosofer och inflytelserika politiker. Rättsrealismen kännetecknas av värdenihilism och en därmed förenad misstro mot allt som har med moral att göra. Moraliska värderingar betraktas enligt detta synsätt som irrationella eller primitiva och till och med vidskepliga."
-- Joakim Molander, i en Understreckare i Svenska Dagbladet, 9 maj 2003.

Links


Find other Nordic Authors named Hägerström, others born in 1868 or deceased in 1939.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2022-09-07 11:14 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/hageraxe.html

Valid HTML 4.0!