- Project Runeberg - Nordic Authors /
Nils Linder

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Linder, Nils (1835–1904), literature historian, linguist, Sweden.

Nikolaus (Nils) Linder.

Språkprovet »Evangelii ljus är en brunn, ur vilken vi böra hämta utsäde till en sköld mot satans gift» ur Linders Regler och råd (1886), sid. 232 citeras av Gustaf Cederschiöld både i Om de senast framställda fordringarna på en historisk ordbok (1894), sid. 24 och Om ordlekar (1910), sid. 104.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Nils Linder in:


Find other Nordic Authors named Linder, others born in 1835 or deceased in 1904.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-05-29 19:24 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/linderni.html

Valid HTML 4.0!