- Project Runeberg -  Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift
(1886) [MARC] Author: Nils Linder
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

REGLER OCH RÅD
ANGÅENDE
SVENSKA SPRÅKETS BEHANDLING
I
TAL OCH SKRIFT

AF
N. Linder.

OMARBETNING AF EN ÄLDRE SKRIFT MED SAMMA TITEL.

STOCKHOLM.
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG.

STOCKHOLM, 1886.
KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.


Förord till den elektroniska utgåvan

Första upplagan av detta verk utkom 1882 och omfattade 64 sidor, andra upplagan 1886 omfattade 237 sidor och tredje upplagan, som utkom postumt 1908 omfattade 231 sidor. Författaren Nils Linder (1835-1904) skriver i förordet att det föranleddes av arbetet med en uppslagsbok. Han anställdes nämligen 1874 som redaktör för första upplagan av Nordisk familjebok, så de språkregler han anger här bör ha legat till grund för redaktionens arbete.

Google har i oktober 2007 scannat andra upplagan från samlingarna vid University of California. Via Internet Archive kopierades den i maj 2011 till Projekt Runeberg för korrekturläsning. Kapitelindelningen (som vid korrekturläsning markeras med <chapter>) följer konsekvent de numrerade avsnitten, dock har 45-47 slagits samman till ett kapitel, liksom 113-116.

This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Förord - iii, iv, v
    Inledande anmärkningar - 1
1. Vårda modersmålet - 1
2. Provinsialismer - 1
3. Främmande ord - 1
4. Språkläror, ordböcker - 1
    Språkljud och rättstafning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
5. Språkljuden - 1, 2
6. A - 2
7. E - 2, 3
8. I - 3, 4
9. O - 4
10. U - 4, 5
11. Y - 5
12. Å - 5, 6, 7, 8, 9, 10
13. Ä - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
14. Ö - 22, 23
15. Vokalmöten - 23
16. B - 23
17. C - 23
18. D - 23, 24
19. F - 24, 25
20. G - 25, 26, 27
21. H - 27
22. J - 27, 28, 29, 30
23. K - 30, 31, 32, 33, 34
24. L - 34
25. M - 34
26. N - 35
27. P - 35, 36
28. Q - 36
29. R - 36
30. S - 36, 37, 38
31. T - 38, 39, 40
32. V - 40, 41, 42
33. X - 42
34. Z - 42
35. Sje-ljudet - 42, 43, 44
36. Tje-ljudet - 44
37. Äng-ljudet - 44, 45
38. Långt vokalljud - 45
39. Långt konsonantljud - 45, 46, 47
40. Konsonantmöten - 47, 48
    Egennamns stafning - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
41. Andras tilltalsnamn - 48
42. Förnamn - 48
43. Namnet på vårt land - 48
44. Namnen på Sveriges grannriken - 48
45-47. Öfriga ortnamn - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    46. Haag... - 51, 52, 53, 54, 55
    47. Paflagonien... - 55, 56, 57, 58
48. Härledningar af och sammansättningar med person- och ortnamn - 58
49. Afstafning - 58
50. Stor begynnelsebokstaf - 58, 59, 60
51. Vanliga skrifförkortningar - 60, 61, 62, 63, 64
    Om skiljetecknen och andra skriftecken - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
52. Om skiljetecknen och andra skriftecken - 64, 65
53. Punkt (.) - 65, 66
54. Frågetecken (?) - 66
55. Utropstecken (!) - 66, 67
56. Komma (,) - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
57. Semikolon (;) - 77, 78
58. Kolon (:) - 78, 79
59. Inneslutningstecken - 79, 80
60. Tankstreck - 80, 81
61. Anföringstecken l. citationstecken - 81, 82
62. Bindetecken l. bindestreck (-) - 82
63. Uteslutningstecken l. apostrof (') - 82, 83
64. Likhetstecken (=) - 83
65. Accenttecken - 83
66. Paragraftecken (§) - 83
67. Hänvisnings- l. nottecken - 83
68. Omsägningstecken - 83
69. Et-tecken (&) - 83
70. Förklaringstecken - 83
71. Dito-tecken - 83, 84
72. Qvantitetstecken - 84
73. Särskilda skriftecken - 84
74. Om mellanrum i skrift - 84
75. Understrykning - 84
    Substantivartiklarna - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
76. Slutartikeln - 84, 85, 86, 87, 88
77. Slutartikel vid familjenamn - 88
78. Slutartikel vid yrkes-, ämbets-, stånds och bördstitlar - 88, 89, 90
79. Om fornformer af slutartikeln se 86 - 90
80. Slutartikeln vid bestämd fristående artikel - 90
81. Bestämda fristående artikeln - 90, 91
82. Obestämda artikeln - 91
    Substantiven - 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
83. Genus - 92, 93, 94
84. Nysvenska substantivs böjning - 94, 95, 96, 97, 98
85. Fornspråkets böjningsändelser - 98, 99, 100
86. Fornformer af substantiv med slutartikel - 100
87. Af främmande substantiviska numerus- och kasusändelser - 100, 101, 102, 103, 104, 105
    Adjektiven - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
88. Adjektivens komparation - 105, 106, 107, 108
89. Adjektivens deklination - 108, 109, 110, 111
90. Felaktiga eller obehöfliga adjektivformer - 111
91. Fornspråkets adjektivändelser - 111, 112
92. Latinska adjektiv- och participialändelser - 112, 113
93. Italienska superlativändelsen - 113
    Räkneorden - 113, 114, 115
94. Nysvenska former - 113, 114, 115
95. Fornformer af räkneord - 115
96. Till landskapsmålen - 115
97. Latinska räkneord - 115
    Pronomen - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
98. Personliga och possessiva pronomina - 115, 116, 117
99. Demonstrativa och determinativa pronomina - 117, 118, 119
100. Relativa pronomina - 119, 120
101. Obestämda pronomina - 120, 121
102. Pronomialformer i samtalsspråket - 121
103. Pronominela fornformer - 121, 122
104. Latinska pronomina - 122
    Verbet - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
105. Verbens böjning - 123, 124, 125, 126
106. Presens indikativus - 126
107. Presens indikativus och imperativus i 2:ndra pers. plur. - 126
108. Presens konjunktivus - 126, 127
109. Imperfektum och supinum - 127
110. Supinum - 127, 128
111. Verba deponentia - 128, 129
112. Sammansatta verb - 129, 130
113-116. Verb med vacklande böjning - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
    114. Hafva... - 133, 134, 135, 136
    115. Se... - 136, 137, 138, 139
    116. Taga... - 139, 140, 141
117. Ålderdomliga verbalformer - 141
118. Latinska verbalformer - 141, 142, 143
119. Syntaktiska anmärkningar om verben - 143, 144
120. Infinitiven - 144
121. Imperfektum - 144, 145
122. Perfektum - 145
123. Plusqvamperfektum - 145
124. Om konjunktiven - 145, 146
125. Uttryck af imperativens begrepp - 146, 147
126. Presens participium aktivum - 147, 148
127. Presens participium och perfektum participium - 148
128. Participialkonstruktion - 148, 149
129. Om förbytning af aktiv sats till passiv - 149, 150
130. Adverb - 150, 151, 152
131. Prepositioner - 152, 153, 154, 155, 156
132. Konjunktioner - 156, 157, 158
    Ur ordbildningsläran - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
133. Ur ordbildningsläran - 158, 159
134. Stamformer - 159
135. Förstafvelser - 159, 160
136. Substantiviska afledningsändelser - 160, 161, 162, 163, 164, 165
137. Adjektiviska afledningsändelser - 165, 166, 167
138. Gammaldags adjektiviska afledningsändelser - 167, 168
139. Om sammansättning och afledning - 168, 169, 170, 171, 172
140. Sammanskrifning och särskrifning - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
141. Om ordens användning och betydelser - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
142. Om ordföljd och satsföljd - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
143. Stilistiska anvisningar - 205
144. Om språkets renhet - 205, 206, 207, 208, 209, 210
145. Om sammanhang och tydlighet i framställningen - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
146. Språket bör vara kortfattadt (koncist) - 223, 224, 225, 226
147. Om jämnmått i framställningen - 226, 227
148. Om framställningens skönhet - 227, 228, 229, 230, 231
149. Om bildliga uttryck - 231, 232
150. Framställningssättet (stilen) - 232
Register - 233, 234, 235, 236, 237

Project Runeberg, Mon May 30 00:02:11 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/regler/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free