- Project Runeberg - Nordic Authors /
Otto Nordenskjöld

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nordenskjöld, Otto (1869–1928), geologist, geographer, polar explorer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Otto Nordenskjöld in:


Nils Otto Gustaf Nordenskjöld föddes 6 december 1869 på Sjögelö, Häsleby socken, Jönköpings län, av översten Otto Gustaf Nordenskjöld och Anna Elisabet Sofia Nordenskiöld, syster till Adolf Erik Nordenskiöld.

Studerade i Uppsala, blev filosofie doktor 1894 och docent i mineralogi och geologi. Har gjort sig känd genom ett antal forkningsresor.

Links

Skrifter

Über archaeische Ergussgesteine aus Småland, 1894
Om sjöarna Övre Vand och Nedre Vand mellan Saltenfjorden och Sulitelma, 1895
Nya bidrag till kännedomen om de svenska Hälleflintbergarterna, 1896
Från Eldslandet. Skildringar från den svenska expeditionen till Magellansländerna 1895-97, 1898
Über die posttertiären Ablagerungen der Magellanländer nebst einer kurzen Ubersicht ihrer tertiären Gebilde, 1898
Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Expedition nach den Magellansländern 1895-1897, 3 volumes, 1899-1907
Topographisch-geologische Studien in Fjordgebieten, 1900
Antarctic, två år bland sydpolens isar, 2 band, 1904
Tillsammans med J. Gunnar Andersson (1874-1960), C.A. Larsen och C. Skottsberg (1880-1963)
486 + 552 sidor
Deutsche Übersetzung, "Antarctic". Zwei Jahre in Schnee und Eis am Südpol, 2 volumes, 1904
English translation, Antartica, or, Two years amongst the ice of the South Pole, 1905, reprinted in facsimile 1977 by University of Queensland press
De viktigaste kusttyperna med särskild hänsyn till deras naturskönhet
Installationsföreläsning 22 september 1905
Återutgiven 1982
Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Südpolar-Expedition 1901-1903, 6 volumes, 1905-1908
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossenen
Polarvärlden och dess grannländer, 1907
Les mines de cuivre sur le territoire du Porsanger, Finmarken, Norvège, 1909
Über die Beziehungen zwischen Geologie und Landschaftsformen in Mittelschweden. Führer einer morphologischen Exkursion , 1910
von O. N. und Sten De Geer (1866-1933)
Några ord om Trollhättans och Göta älfs utvecklingshistoria, 1911
Über die Fjorde und Fjordgebiete, 1912
Antarktis, 1913
29 Seiten, in Heidelberg herausgegeben
Magnus Roth (1828-1895), Geografisk atlas för allmänna läroverken
10 upplagan 1913, tillökad och reviderad av Otto Nordenskjöld och Sixten Samuelsson
10 upplagan 1917 (?)
11 upplagan 1918
12 upplagan 1920, tillökad och reviderad av Otto Nordenskjöld och Sixten Samuelsson
Kolonisationen och naturfolken. Drag ur nutidens kolonialpolitik och kolonialstyrelse, 1914
Polarnaturen, 1918
Skandinaviska geofysikermötet i Göteborg den 28-31 augusti 1918, 1919
Förhandlingar utgivna tillsammans med Hans Pettersson
Magnus Roth (1828-1895), Geografisk atlas för folkskolor och allmänna läroverkens lägre klasser
16 upplagan 1919, redigerad av Otto Nordenskjöld under medverkan av Sixten Samuelsson
Atlas för folkskolor, 1920
Redigerad av Otto Nordenskjöld och Sixten Samuelsson
Geografisk forskning och geografiska upptäckter under nittonde århundradet, 1921
Ingår som del 7:2 i serien "Det nittonde århundradet", 1918-1925.
Die nordatlantischen Polarinseln, 1921
Människor och natur i Sydamerika, 1923
Göteborgstraktens natur, 1923
Ingår som del 2 i "Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum genom jubileumsutställningens publikationskommitté"
T. Odhner (ed.), Sixten Bock (ed.), Further Zoological Results of the Swedish Antarctic Expedition 1901-1903 under the Direction of Dr. Otto Nordenskjöld, volumes 2:1 - 2:4, 1926-1930
Minnestal hållna i Göteborgs K. vetenskaps- och vitterhetssamhälle å dess högtidsdagar 1919-1923, 1927
Südamerika. Ein Zukunftsland der Menschheit. Natur, Mensch, Wirtschaft, 1927
Länder och folk i ord och bild, 3 band, 1927-1929
Under redaktion av Otto Nordenskjöld och Gunnar Landtman
The geography of the polar regions, 1928
published by the American Geographic Society, New York
coauthor: Ludwig Mecking

Find other Nordic Authors named Nordenskjöld, others born in 1869 or deceased in 1928.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-10-17 11:08 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/nordskno.html

Valid HTML 4.0!